Prisdryss på årsmøte i Buskerud Bondelag!

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Lier Bondelag ble kåret til årets bondelag og Liv Berven ble kåret til årets Gla`bonde på årsmøtet i Buskerud Bondelag. Begge prisvinnerne var takknemlige for utnevnelsen. - Dette betyr veldig mye for oss, sa lokallagsleder Wiggo Andersen, .- Det er hyggelig å bli satt pris på, sa den ferske Gla`bonden. Håkon Haug Laa hedret de som gjorde en ekstraordinær innstas i forbindelse med CWD-saken.

Tradisjonen tro blir det utdelt flere priser under årsmøtet. Vi gratulerer Lier Bondelag som fikk prisen for årets lokallag og Liv Berven fra Lokalmatkassen somble kåret til årets Gla`bonde.

Lier kåret til årets lokallag

-Lier Bondelag har vært et svært aktivt lag over tid og har et veldrevet styre, sa fylkesleder innledningvis og fortsatte. Laget er god på utatrettede aktiviteter, de har god kontakt med ordfører og andre politikere i kommunen og har deltatt på mange arrangementer i lokalmiljøet. Laget har videre hatt sterkt fokus på jordvern og er medlem av Buskerud Jordvernallianse. Lier Bondelag er aktive i kontaktutvalget for landbruket i kommunen og har undertegnet en beredskapsplan med kommunen som viser hva det lokale bondelaget kan bidra med. Lier Bondelag var også vertskap for «En dag i grønne Lier» hvor stortingskandidatene fikk høre om landbruket i Buskerud.

Lier Bondelag er et godt eksempel på hvor viktig Bondelaget er i lokale saker, de engasjerte seg sterkt mot etablering av Stena Rececling. Laget får 5.000 kr til aktiviteter i lokallaget.

 

Fylkesleder Hoen overrekker prisen til stolt lokallagsleder i Lier Wiggo Andersen.

Liv Berven kåret til årets Gla`bonde

Buskerud Bondelag har hvert år de seinere åra også  kåret «Årets gla’bonde». Prisen ”Årets gla’bonde” gis til en personen i Buskerud som etter styrets mening har profilert næringen på en positiv måte. I år falt valget på Liv Berven som har bemerket seg med å være nyskapende og utviklende i arbeidet med å fremme landbruket og tilstøtende næringer. – Liv framstår som positiv og optimistisk i mediene og arbeider iherdig med å fremme Numedals gode råvarer og lokalprodusert mat til hyttefolket, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen. Berven har vært primus motor for både Matopplevelser i Numedal og Lokalamatkassen.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen deler ut prisen til årets Gla`bonde, Liv Berven

Heder og ære til de som jobbet med CWD-saken

Nestleder Håkon Haug Laa var en  av flere sentrale aktører under arbeidet med skrantesyke på rein i Nordfjella vinteren 2017. - Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe sammen tillitsvalgte, administrasjon, Norges Bondelag og ikke minst lokale krefter og  få til resultater sammen sa Haug Laa og rettet en spesiell takk til de som de som bidro lokalt både fra Nordjella sankelag og Sau og geit. - Derfor ønsker vi å påskjønne de som gjorde en ekstraordinær innsats med en middag avsluttet Haug Laa.

 

Håkon Haug Laa hedrer de som gjorde en stor innsats under arbeidet med CWD

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere