Pressemelding

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Med årets jordbruksavtale blir gapet mellom bønder og andre grupper redusert med 12.000 kroner

Leder Bernt Skarstad i Nordland Bondelag synes årets avtale ikke ble som forventet men har en god innretning.

- Jeg er fornøyd med innretningen i avtalen der kr. 12.000 går til tetting av gap, sier Bernt Skarstad. Men våre forhåpninger om større tetting av gapet ble ikke innfridd!

Partene ble onsdag enige om en inntektsramme på 1.270 millioner kroner. Bøndene krevde 1.970 millioner, mens statens tilbud var på 1.020 millioner.

Avtalen utgjør 31.000 kroner i økte inntektsmuligheter pr årsverk. Det er 12.000 mer enn hva andre grupper har oppnådd, og dermed blir inntektsgapet til andre redusert.

- Med den erfaring vi har fra de siste tiårene, er dette en akseptabel avtale. Og når landbruks- og matministeren sier at dette er starten på en opptrappingsplan, er det et positivt signal, sier Skarstad.

For forbrukerne vil jordbruksavtalen bare medføre 100 kroner året i økte priser på norske matvarer. Bernt Skarstad påpeker at det er langt under den generelle prisstigninga, og dermed vil avtalen bety lite for folk flest.

 

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere