Positivt ulvevedtak

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag er godt fornøyd med at klima- og miljøminister Vidar Helgesen har gjort et nytt vedtak om lisensfelling av ulv. Men han er skuffet over at Slettåsflokken ikke skal tas ut.


Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag, og Vidar Helgesen, klima- og miljøminister

Lisensfellingen ble stanset da WWF gikk til søksmål mot staten, og krevde midlertidig forføyning (stans) i påvente av rettsprosess.
Retten betvilte ikke ulvens skadepotensial, men mente at bestandens overlevelsesevne ikke var tilstrekkelig dokumentert/begrunnet.
Nå har statsråd Helgesen gjort et nytt vedtak med ytterligere begrunnelse rundt dette.

- Saken har nå tatt en vending som vi er veldig godt fornøyde med. Det er veldig bra at regjeringen sørger for at jakta kan gjenopptas. Det er av svært stor betydning at ulven blir forvaltet. Vi ligger nå langt over bestandsmålet, sier Aas-Eng.

Det han er mindre fornøyd med, er at Slettåsflokken ikke skal tas ut.

- Her er vi svært skuffet. Nå ble det brukt ressurser på å omarbeide Naturmangfoldslovens paragraf 18 C i fjor. Stortinget vedtok en omarbeidelse, nettopp for at en i større grad skulle ta hensyn til folks livskvalitet, bolyst og distriktspolitiske hensyn. Så kommer vi til den første saken som skal vurderes etter disse kriteriene, og så gis det ikke åpning for jakt. Det er kritikkverdig. Det kan ikke være tvil om at Slettåsflokken har vært svært nærgående og tett på dem som bor i Slettås, sier Aas-Eng.

Når det gjelder lisensjakta generelt, var det stor bekymring for at en langdryg rettsprosess kunne ha forhindret felling i vinter.

- Ulven har en vekstrate på over 20 prosent. Uten uttak i vinter ville vi fått nye ynglinger til våren og en skadelig utvikling til beitesesongen. Uttak er helt nødvendig for å sikre beitebruken og slippe dyrelidelser og tap av beitedyr. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at tilsvarende som skjedde på Hadeland i sommer og i Rendalen sist sommer får skje igjen, sier Aas-Eng.

Mer info om vedtaket på Norges Bondelags nettsider her.

Tørke

Tørkesommer: Erstatning for avlingssvikt

Årets tørke kan få betydelige konsekvenser for matproduksjonen og fôrsituasjonen, og mange kan være berettiget til erstatning for avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått!

Ansatte i Hedmark Bondelag, fra venstre: Anne Rustad (førstekonsulent), Guro Breck (organisasjonssjef) og Mona Solum Gjestvang (rådgiver).

Ny bemanning hos Hedmark Bondelag

Fra sommeren 2018 til våren 2019 er Guro Breck ansatt som organisasjonssjef i Hedmark Bondelag. Mona Solum Gjestvang er ny rådgiver ved kontoret. Margrete Nøkleby er i perioden ansatt som næringspolitisk sjef i Norges Bondelag i Oslo.

Anne-Lise Brenna Ording holdt innlegg om villsvin i generaldebatten

Krever systematisk uttak av villsvin

- Villsvin er definert som uønsket i norsk natur, og det burde innebære automatisk uttak av arten. Nå er det slik at enkelte grunneiere nekter jakt på sin eiendom, og dermed freder arten innenfor et geografisk område. Nå trengs et et tydeligere regelverk for systematisk uttak av uønskede arter, sa Anne-Lise Brenna Ording på Norges Bondelags årsmøte.

Thor Ludvig Løken fra Hedmark Bondelag på Norges Bondelags årsmøte, generaldebatt

- Tollvernet må sikres!

- Tollvernet er selve fundamentet i norsk landbrukspolitikk. Ryker dette, er det tilnærmet katastrofe. Det vi ser nå er at beskyttelsen blir mer og mer svekket, sa Thor Ludvig Løken på Norges Bondelags årsmøte.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag, utfordret Jon Georg Dale på inntektsutvikling på Norges Bondelags årsmøte 06.06.18

Utfordret Dale på matematikk og inntektsberegning

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, utfordret på Norges Bondelags årsmøte landbruks- og matminister Jon Georg Dale på ei matematisk nøtt, siden han stadig vil regne inntektsutvikling i prosent.

Lars Opsal jr, nestleder i Hedmark Bondelag

- Trengs mer rettferdige soner for gras og korn

Lars Opsal jr fra Hedmark Bondelag tok på årsmøtet i Norges Bondelag opp faren for «ekstremkanalisering», og behovet for arealtilskudd for grovfôrproduksjon i sone 1 og 3, der hvor det ikke er mulig å produsere korn.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Inngår jordbruksavtale med staten

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag, er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2019.

Erling Aas-Eng og Lars Opsal jr, leder og nestleder i Hedmark Bondelag

- Målrettet skivebom fra regjeringen

- Regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene er noe så spesielt som en målrettet skivebom, sier lederduoen i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng og Lars Opsal jr.

Anne Rustad, Margrete Nøkleby og Guro Breck

Vil du bli vår nye kollega?

Vi har ledig et vikariat som rådgiver i administrasjonen i Hedmark Bondelag fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019, i forbindelse med at Margrete Nøkleby skal vikariere som næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Tiltak for lønnsom matproduksjon over hele landet

- Det skal lønne seg å drive matproduksjon med utgangspunkt i jorda, uansett hvor jorda ligger og hvor store jordstykkene er. Det er utgangspunktet for jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Fra venstre: Erling Aas-Eng, Helle Haukvik, Marianne Kulø, Live Kleveland og Margrete Nøkleby.

Dialog med Dyrevernalliansen

Hedmark Bondelag møtte Dyrevernalliansen til dialogmøte denne uka. Et konkret resultat av møtet er at representanter fra alliansen blir invitert til Hedmark for å besøke en av våre dyktige svineprodusenter.

Fikk servert pannekaker og matkunnskap på IKEA

Hva inneholder ei pannekake? Jo, en rekke kvalitetsråvarer fra norsk landbruk: Melk, smør, egg, mel, og så gjerne friske, søte, gode bær på toppen. I disse dager serverer vi pannekaker rundt om i fylket, og forklarer samtidig betydningen av norsk matproduksjon og sunne råvarer fra lokale bønder..

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere