Positivt ulvevedtak

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag er godt fornøyd med at klima- og miljøminister Vidar Helgesen har gjort et nytt vedtak om lisensfelling av ulv. Men han er skuffet over at Slettåsflokken ikke skal tas ut.


Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag, og Vidar Helgesen, klima- og miljøminister

Lisensfellingen ble stanset da WWF gikk til søksmål mot staten, og krevde midlertidig forføyning (stans) i påvente av rettsprosess.
Retten betvilte ikke ulvens skadepotensial, men mente at bestandens overlevelsesevne ikke var tilstrekkelig dokumentert/begrunnet.
Nå har statsråd Helgesen gjort et nytt vedtak med ytterligere begrunnelse rundt dette.

- Saken har nå tatt en vending som vi er veldig godt fornøyde med. Det er veldig bra at regjeringen sørger for at jakta kan gjenopptas. Det er av svært stor betydning at ulven blir forvaltet. Vi ligger nå langt over bestandsmålet, sier Aas-Eng.

Det han er mindre fornøyd med, er at Slettåsflokken ikke skal tas ut.

- Her er vi svært skuffet. Nå ble det brukt ressurser på å omarbeide Naturmangfoldslovens paragraf 18 C i fjor. Stortinget vedtok en omarbeidelse, nettopp for at en i større grad skulle ta hensyn til folks livskvalitet, bolyst og distriktspolitiske hensyn. Så kommer vi til den første saken som skal vurderes etter disse kriteriene, og så gis det ikke åpning for jakt. Det er kritikkverdig. Det kan ikke være tvil om at Slettåsflokken har vært svært nærgående og tett på dem som bor i Slettås, sier Aas-Eng.

Når det gjelder lisensjakta generelt, var det stor bekymring for at en langdryg rettsprosess kunne ha forhindret felling i vinter.

- Ulven har en vekstrate på over 20 prosent. Uten uttak i vinter ville vi fått nye ynglinger til våren og en skadelig utvikling til beitesesongen. Uttak er helt nødvendig for å sikre beitebruken og slippe dyrelidelser og tap av beitedyr. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at tilsvarende som skjedde på Hadeland i sommer og i Rendalen sist sommer får skje igjen, sier Aas-Eng.

Mer info om vedtaket på Norges Bondelags nettsider her.

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med feil tallbruk om ulv fra WWF og Naturvernforbundet

Tull med tall om ulv

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med WWF og Naturvernforbundet om feil tallbruk om ulv. Her følger leserinnlegget, som har stått på trykk i Nationen, Bondebladet og en rekke Hedmark-medier.

Helmer Amb vervet ti nye medlemmer i løpet av kort tid på tampen av 2017. Blant de nye medlemmene er Ida Røhr og Lars Bjelvin.

Kan feire enda en medlemsrekord

Hedmark Bondelag fikk i fjor en medlemsvekst på 67, og er nå oppe i 5644 medlemmer. – Det er svært gledelig at vi for sjette året på rad kan feire medlemsvekst, sier fylkesleder Erling Aas-Eng, og roser blant andre Helmer Amb i Ringsaker Bondelag, som alene vervet 10 medlemmer på kort tid.

Tryggere Sammen

Spennende kursserie om beredskap og samfunnssikkerhet

Hvordan kan du som bonde og innbygger bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer? Hedmark Bondelag er i gang med en kursserie som er noe ganske annet enn en HMS-runde i henhold til KSL. Nyttig for alle - bli med!

Fra venstre, Andreas og Julie Margrethe Lunde, Maren Ringnes Rogstad, Vegar Andreassen og Kristiane Huuse.

Bli med på eierskiftekurs og kurs for unge bønder!

Er du ung bonde eller har du ønske om å drive gård? Eller er det et generasjonsskifte på gang på gården? Da bør du bli med på kurshelga vår 26.-28. januar, når vi kjører eierskiftekurs og kurs for unge bønder.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Dramatisk stans i ulvejakta

- At ulvejakta nå er stanset er sterkt nedslående nyheter som vil få dramatiske konsekvenser for beite- og utmarksnæringa, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde på Mat og Landbruk Innlandet 2017

- Må sikre egen matproduksjon

- Verdens befolkningsvekst, kriger, klimaendringer, naturkatastrofer og andre ekstreme hendelser skaper en økt sårbarhet rundt mat og vann. Staten må bruke politiske virkemidler for å sikre vår matforsyningssikkerhet, sa tidligere forsvarssjef Harald Sunde på Mat og Landbruk Innlandet.

Eivind Haalien, kategorisjef lokalmat og spesialiteter i Norgesgruppen, og Dag Henning Reksnes, direktør i Matprat.

Den bevisste matforbrukerens kjedelige valg

Er norske forbrukere utrolig kjedelige butikk-kunder, eller er det slik at forbrukerne aldri har vært mer kvalitetsbevisste, kunnskapsrike, miljøbevisste, helsebevisste, opptatt av dyra og sosialt engasjerte? Begge beskrivelser ble brukt under debatt på Mat og Landbruk Innlandet, og meget mulig er det noe riktig i begge påstander.

Landbruksråd Innlandet

Mat og landbruk Innlandet 2017

Neste tirsdag møtes 250 tillitsvalgte fra landbruksorganisasjonene i Oppland og Hedmark for å diskutere felles saker og utfordringer. Bioøkonomi, marked, engasjement, medlemsdemokrati, matsikkerhet og beredskap står på programmet.

Årets vinner av Innlandets Matpris, Linda Suleng

Innlandets Matpris til Linda Suleng

Lindas sau, saft, syltetøy og sirkus gikk av med seieren i kåringen «Innlandets Matpris 2017». Bonden fra Østre Toten satte stor pris på utmerkelsen. Dette varmer etter en svært vanskelig sommer, sier prisvinneren.

Midt i matfatet, hopp i halmen

Matnyttig mylder midt i matfatet

Som det myldrer rundt maten i Vikingskipet på Hamar i helga! På Hedmark Bondelags stand fryder vi oss over matnyttig aktivitet fra store og små, det være seg med quiz, handel av stuttreist grønt, eller stup og kast i halmbingen vår.

Innlandets Matpris 2017, klart for avstemming

Finalerunden i Innlandets Matpris er i gang!

Fire flinke finalister kjemper om å vinne Innlandets Matpris i år. Hvem av dem som vinner, er det publikum som avgjør. Stem fram din favoritt her - om det er Eva Moberg, Linda Suleng, InnlandsMarkedet eller familien Avdem.

Bruk stemmeretten og følg magefølelsen

Bruk magefølelsen og stemmeretten!

Hedmark Bondelag oppfordrer til å vektlegge bærekraftig norsk matproduksjon ved stortingsvalget i år. Bruk stemmeretten - og magefølelsen! Her følger et knippe leserinnlegg som styremedlemmer i Hedmark Bondelag har sendt avisene før valget.

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Onsdag
07
Mars

Styremøte i Hedmark Bondelag

Tirsdag
13
Mars

Årsmøte i Hedmark Bondelag

Elgstua, Elverum
Tirsdag
13
Mars

Årsmøte i Hedmark Bondelag

Våre samarbeidspartnere