Positivt rovdyrmøte med regjeringa

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa tar rovdyrproblemene for beitenæringa på alvor.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er glad for de signalene næringa fikk fra regjeringa under onsdagens møte om beitenekt.

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var onsdag i møte med miljøvernminister Tine Sundtoft og mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug for å diskutere rovdyrproblematikk.

- Vi er glade for at begge statsrådene ville møte næringa for å diskutere rovdyrproblematikken. Det var et godt og konstruktivt møte, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Gjennom møtet ble det skapt forventinger om at regjeringa ønsker å imøtekomme næringa på viktige punkt i rovdyrforvaltninga.

Bakgrunn i beitenekt

Bakgrunnen for at de tre organisasjonene hadde bedt om møte med statsrådene, er at 20 sauebønder i Oppland i slutten av mai fikk varsel fra Mattilsynets kontor i Gudbrandsdalen om at det ville bli innført framtidige beiterestriksjoner på grunn av at de aktuelle beitebrukerne har hatt over 10 prosent tap av dyr til rovvilt de siste tre åra.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit klagde inn dette vedtaket for Mattilsynet sentralt, og bad også om møte med miljøvernministeren og landbruksministeren for å få ei prinsipiell avklaring i saka.

- Ser fram til videre samarbeid

- Både Sundtoft og Listhaug gav tydelige signaler på at de vil følge opp denne saka overfor Mattilsynet. Jeg opplever at regjeringa har stor forståelse for de utfordringene beitenæringa har når det gjelder rovdyr og de tilhørende dyretragediene, og ser fram til videre samarbeid,  sier Lars Petter Bartnes.

- Vi oppfatter at det er vilje til å utnytte handlingsrommet i rovdyrforliket slik at beitebruken i Oppland kan fortsette uten bruk av beitenekt, avsutter Bartnes.

Se også hjemmesiden til Oppland Sau og Geit.

 

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere