Politikernes partiprogram - jobben gjøres nå

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Vet egentlig politikerne hva som står i deres eget partiprogram? spurte 2. nestleder Brita Skallerud da hun møtte tillitsvalgte i Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Vi står foran det viktigste Stortingsvalget på mange tiår, sa Brita. Vi må ut å diskutere politikk og konsekvenser av politikken med politikerne. Når jeg spør en del politikere på høyre fløy om de virkelig mener det som står i programmet, blir de flakkende i blikket. Da lurer jeg på om de egentlig vet hva som står der. Vi må få opp øynene på politikerne. Det er nå partiprogrammet snekres, og det er nå jobben må gjøres. Alle som sitter i salen her, kjenner noen, som kjenner noen. Alle må bidra fra sitt sted, sa Brita.

Hvorfor er det ikke noen som vil tale bygdenes og bøndenes sak?

Søskenbarnet på Gjøvik har blitt til tremenning eller firmenning. Færre og færre har ei tante på landet, og nærheten til landbruket blir mindre. Men, mange i sentrale strøk reiser på hytta i helger og ferier. De gjør vel det fordi de vil ha det gode liv på landet, og at de misunner oss som lever slik vi gjør til daglig. Vi må treffe hyttefolket og deres drømmer om det gode liv på landet. Og opp i dette kan vi ikke snakke om markedsordninger og PU-ordningen for mjølk. Men vi må flette inn budskapet om at vi trenger noen virkemidler for å kunne produsere mat i dette kalde landet med bratte bakker.

Merkelig retorikk i tollsaken

Tollsaken har vist oss at det er sterke motkrefter der ute. Men retorikken virker noe spesiell, all den tid det står såpass dårlig til i land der markedskreftene står sterkt.

Importvernet er til for å utjevne forskjeller i kostnader mellom egen matproduksjon og produksjonen i andre land. Det er et treffsikkert virkemiddel for land som Norge der kostnadene er høye. Slike virkemidler må vi bruke skal vi sikre norsk matproduksjon. Vi kan ikke eta olje og gras!, avsluttet Brita.

Mange på ledermøte for første  gang

Ledermøtet er første møteplass for fylkesstyret og to fra hvert lokallagsstyre etter lokallagsårsmøtene. Hvert år er det mange nye fjes på ledermøtet. Mellom foredrag ble det diskutert friskt både om landbrukspolitikk, prioriteringer og organisasjonssaker.

 

Mange unge og engaserte tillitsvalgte i Oppland Bondelag  Valgkomiteleder Sissel Aanstad Lerud, fylkesleder Trond Ellingsbø og 2. nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud
Tommelen opp for landbruket, her v/Magne Mjøs sammen med Ole Kristian Oldre, Helge Lajord og Per Høvren  Latteren sitter løst blant tillitsvalgte fra Hadeland og Valdres

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere