Politikere: ta tilbake makta

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Her har Bondelag og politikerne en felles sak: Forvaltningen legger ei klam hånd over våre utviklingsplaner og daglig drift. Det er det vi opplever i praksis når det samtidig i festtaler blir oppfordret til å ta landet i bruk, produsere mer mat og drive næringsutvikling sa fylkesleder Trond Ellingsbø til årsmøtet i Norges Bondelag.

Trond Ellingsbø sitt innlegg under årsmøtet i Norges Bondelag:

Hvis noen skulle være i tvil etter innlegget mitt så kommer dette til å dreie seg om vi som grunneiere og næringsutøvere, politiske vedtak og de forskjellige forvaltningsregimers utøvelse av makt.

Vi er som dere vet i Oppland. Et fylke med 7 nasjonalparker som vi delvis deler med nabofylker. Vi har ei lang markagrense. I politiske vedtak skal vi ha jerv, men som gjennom forvaltning nå i realiteten er utvidet til også å gjelde ulv og bjørn. Vi har ei villreinstamme som vi selvsagt skal og vil ha, men den må ikke dirigere all annen fornuftig bruk av tilgrensende areal. Alt det jeg nå har ramset opp burde være et pre og et grunnlag for fornuftig næringsutvikling i våre områder. Alt dette her bli jo verna fordi det har vært en fornuftig forvaltning gjennom århundrer. I landbruksmeldingen og i politiske festtaler blir vi oppfordret til å ta i bruk landet, produsere mer mat og drive næringsutvikling. Bruk og vern er et flott begrep, men slik dette utvikler seg er det kun vern som gjelder.

I mange tilfeller nå legger forvaltningen ei klam hånd over våre utviklingsplaner og daglig drift. Vi ser også at forvaltningen driver omkamper i en del tilfeller der det har vært gjort vedtak. De har tid og ressurser til å vente. Jeg har i mange tilfeller oppfordret politikere til å ta igjen makta, men alt for mange toer sine hender. Her har politikere og Bondelaget ei felles sak som vi må prioritere enda høyere i vårt virke. Slik det er nå kan det ikke fortsette….

 

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, telefon 913 76 286.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere