Politikere: ta tilbake makta

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Her har Bondelag og politikerne en felles sak: Forvaltningen legger ei klam hånd over våre utviklingsplaner og daglig drift. Det er det vi opplever i praksis når det samtidig i festtaler blir oppfordret til å ta landet i bruk, produsere mer mat og drive næringsutvikling sa fylkesleder Trond Ellingsbø til årsmøtet i Norges Bondelag.

Trond Ellingsbø sitt innlegg under årsmøtet i Norges Bondelag:

Hvis noen skulle være i tvil etter innlegget mitt så kommer dette til å dreie seg om vi som grunneiere og næringsutøvere, politiske vedtak og de forskjellige forvaltningsregimers utøvelse av makt.

Vi er som dere vet i Oppland. Et fylke med 7 nasjonalparker som vi delvis deler med nabofylker. Vi har ei lang markagrense. I politiske vedtak skal vi ha jerv, men som gjennom forvaltning nå i realiteten er utvidet til også å gjelde ulv og bjørn. Vi har ei villreinstamme som vi selvsagt skal og vil ha, men den må ikke dirigere all annen fornuftig bruk av tilgrensende areal. Alt det jeg nå har ramset opp burde være et pre og et grunnlag for fornuftig næringsutvikling i våre områder. Alt dette her bli jo verna fordi det har vært en fornuftig forvaltning gjennom århundrer. I landbruksmeldingen og i politiske festtaler blir vi oppfordret til å ta i bruk landet, produsere mer mat og drive næringsutvikling. Bruk og vern er et flott begrep, men slik dette utvikler seg er det kun vern som gjelder.

I mange tilfeller nå legger forvaltningen ei klam hånd over våre utviklingsplaner og daglig drift. Vi ser også at forvaltningen driver omkamper i en del tilfeller der det har vært gjort vedtak. De har tid og ressurser til å vente. Jeg har i mange tilfeller oppfordret politikere til å ta igjen makta, men alt for mange toer sine hender. Her har politikere og Bondelaget ei felles sak som vi må prioritere enda høyere i vårt virke. Slik det er nå kan det ikke fortsette….

 

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, telefon 913 76 286.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere