Øyer-Tretten Bondelag er årets lokallag i Oppland

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Under årsmøtemiddagen fikk leder Ouden Wasrud overrakt diplom som synlig bevis på innsatsen lokallaget har lagt ned i 2012.

Øyer Bondelag og Tretten Bondelag ble slått sammen til et lag i 2011. De har klart å satse videre på de gode tiltak i begge sogn. Matpakkedagen de tradisjonelt hadde i Tretten Bondelag for 5. trinn på Aurvoll har de nå utvidet til å gjelde alle 5. klassinger i kommunen. Buss settes opp slik at elevene kommer seg på fjøsbesøk. Her får de servert god norsk formiddagsmat, klapper kalver, ser inseminering og lærer litt landbrukspolitkk. Landbrukspolitikkdelen av besøket ble også overvært av ordføreren.

Egen nettsak tidligere om matpakkedagen på Tretten.

Øyer-Tretten Bondelag har meldt seg inn i Øyer Næringsråd, og har nå også et styremedlem i Rådet. Her ønsker Bondelaget å vise fram landbrukets rolle som næringsaktør og verdiskaper blant kommunens øvrige næringer.

Mange av Opplandslagene fikk dessverre en medlemsnedgang i 2012. Øyer-Tretten var blant de lagene som kunne skilte med en økning.

Høsten 2012 ga lokallaget ut ei brosjyre til alle husstander som fortalte om landbruket i bilder, tall og tekst. De har stand på Stavsmartn der tipping av kalvvekt er fast innslag.

Sammen med nabolokallag har de arrangert åpen møte om landbruket der Nils Bjørke, leder i Norges Bondelag, var hovedinnleder. Under spontanaksjonene og fellesmarkeringa i Oslo i forbindelse med bruddet i jordbruksforhandlingene hadde Øyer-Tretten god oppslutning.

 Fylkesleder Trond Ellingsbø overrekker leder i Øyer-Tretten Bondelag, Ouden Wasrud, diplom og twist. Nestleder Mari Sangnæs har strikket BONDE-lue. I tillegg får lokallaget 5.000 kr fra Norges Bondelag.

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere