Optimisme blant unge bønder i Troms!

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Harstad Tidene kunne lørdag vise til Hemmestad bonden, Sigurd Johnsen, som bygger ny løsdriftfjøs til 9 millioner. I Skånland bygger Ajna Nystad, ny fjøs til 100 vinterfôra sau.

Sigurd Johnsen overtok gården for tre år siden med 22 melkekyr og 25 årspurker. Han leverer årlig cirka 500 slaktegriser. I tillegg har han 60 daa med potetland som skal høstes. Nå bygger han fjøs med plass for 60 melkekyr og 40 årspurker. Målet er å få ei melkekvote på 400 tonn.

I disse dager holder et dansk firma med fire arbeidere på med muring og betongarbeid på fjøstomta.

Ajna Nystad kjøpte gårdsbruket i Skånland i 2009 . Hun har siden hun flyttet fra gården hun vokste opp på i 1994, drømt om eget gårdsbruk  .Nå er drømmen snart realisert. Siste uken har det vært lagt ned mange dugnadstimer og nå er ringmuren til fjøsen ferdig. Snekkerene kommer i januar og fjøsen er ment ferdig i forkant av lamming til våren 2013.

Ringmuren på fjøsen til Ajna Nystad under bygging.

Hun skal bygge opp en drift på 100 vinterfôra sau. Fjøsen er kostnadsberegnet til rundt en million kroner. Nystad er selvsagt bekymret for rovdyrsituasjonen, men lar seg ikke stoppe av den grunn. Det er godt å endelig være i gang, sier Ajna og gleder seg til lamminga i nyfjøsen.

 

Overinspektør Farfar sjekker at bygginga går rett for seg.

Dugnadsgjengen har kaffepause!

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere