Opptog for norsk matproduksjon i Oslo 20. mai

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

Bli med og protester mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene i opptog fra Landbrukets Hus til Stortinget tirsdag 20. mai. Tilbudet fra Regjeringen vil endre det Norge vi kjenner og som nordmenn vil ha. Vi vil ha et framtidsretta og klimasmart landbruk. Det betyr utnyttelse av norske gras-, korn- og beiteressurser over hele landet, og at det må lønne seg å produsere mat.

Program:

Kl. 10.00 – 12.00: Oppmøte ved Landbrukets hus, Oslo, Schweigaardsgate 34C.

Kl. 12.00: Program i bakgården med appeller og oppvarming.

Kl. 12.45: Toget går fra Landbrukets hus i retning Stortinget.

Kl. 14.00: Ankomst Stortinget

Kl. 14.15: Program Stortinget med appeller fra bønder og støttespillere.

Kl.15.15: Avslutning

Se vedlagte detaljerte program.

Vi vil synes i bybildet, ta gjerne med faner, plakater, bannere og noe som lager lyd. Det er også materiell for å skrive egne plakater i Landbrukets Hus før avmarsj.

Oppland Bondelag setter opp busser som tar sikte på å være i Oslo kl 11.00. Nærmere om bussavganger fra de ulike stedene etter hvert, men ca tider:

Lesjaskog:           04.45

Vinstra:                06.15

Segalstad Bru:     07.30

Lillehammer:       08:00

Torpa:                  07.30

Gjøvik:                08:15

Reinsvoll:            09:00

Fagernes:             08:00

Hadeland:            09:30

Meld dere på i løpet av fredag 16. til lokallagslederen, som dere finner telefonnummer til her:

http://www.bondelaget.no/lokallag/category7230.html

eller til Oppland Bondelag: tlf. 61 05 18 00 eller e-post: oppland@bondelaget.no

Program for opptoget:

Velkommen til alle som støtter norsk landbruk!  

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere