Opplandsbøndene markerte seg i hovedstaden

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Omtrent 270 opplandsbønder og sympatisører var med å markerte misnøyen med Statens oppfølging av landbruksmeldinga i Oslo i går.

Ved 5-tida i går morges starta de første fra Lesja. Midt på dagen hadde alle seks bussene med opplendinger kommet til byen, og sammen med 2000 andre bønder fra hele landet samlet de seg til appeller i bakgården ved Landbrukets Hus. Her holdt blant annet Jon Ivar Tofte fra Heidal appell som han avsluttet med: "Jeg har en drøm, en drøm å bli bonde. Er det noen som vil ta fra meg den drømmen."

Toget som etterhvert gikk opp Karl Johansgate, forbi Stortinget og ned til Festningen der Statsministerens kontor nå holder hus, var imponerende både i størrelse og innhold. Publikum hadde stilt seg opp etter ruta og syrinen blomstra sammen med Stortingskandidatene ved Stortinget.

Framme ved festningen ble det trangt om plassen. Statsministeren sjøl var ikke å se (han var i USA). Imidlertid møtte landbruksminister Lars Peder Brekk og statssekretær ved Statsministerens kontor Svein Fjellheim bondehæren og fikk overbrakt klare budskap de ville ta med seg til Statsministeren.

Programmet ved Statsministerens kontor ble ledet av Øystein Rudi fra Sør-Fron. Han sydde programmet godt sammen blant annet ved hjelp av Per Spelmann på fele. Øystein håpet at ikke alle ville bytte bort kua med fele.....

Bilder fra markeringa:

Jon Ivar Tofte fra Heidal holdt appell før avmarsj.

Oppland Bondelag marsjerer ut fra Landbrukets Hus i Schweigaardsgate.

Midt-døler i toget.

Lunnerkara i Hadelandsbuserull for anledningen.

Bønder fra Øyer-Tretten og Fåberg Bondelag.

Misfornøyde snertingdøler med et smil på lur.

Deler av Opplandsdelegasjone på vei gjennom rundkjøringa ved bussterminalen.

Totninger og hadelendinger på vei opp Karl Johan.

Gausdøler opp Karl Johan.

Lesja-bøndene var tidlig oppe for å komme til Oslo, men de holder fortsatt koken.

Klare budskap om utrydningstrua arter og konsekvensene det får.

Valdriser går forbi Stortinget.

Wenche Kvebu fra Sør-Fron deler ut viktig budskap til publikum ved Stortinget.

Dette paret som vi møtte utenfor ærverdige Gamle Losjen mente verden flommet over av mat, noe Hanne Bergesen ikke var enig i.

Trangt om plassen ved Statsministerens kontor.

Landbruksminister Lars Peder Brekk møtte bondehøren utenfor Statsministerens kontor. Han mente vi var enige om målet, men ikke farten som skulle til for å komme dit.

Klart budskap etter veien fra Snertingdal Bondelag.

Her er en tredjedel av Opplandsdelegasjonen samlet på vei for norsk mat.

 

GD fulgte opplandsbøndene til Oslo. Les mer på gd.no.

Se også fra oa.no.

Flere bilder fra toget finner du også på bondelaget.no.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere