Oppland Bondelag vil ha flere engasjerte damer på banen

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag skal gjøres til en enda bedre arena for gode diskusjoner. Skal vi få til dette, trenger vi å få med flere engasjerte medlemmer, og ikke minst flere engasjerte damer, mener leder Trond Ellingsbø og styremedlem Hanne Bergesen.

I fylkesstyret er det en god blanding av damer og menn. Lokalt ser det annerledes ut. Av 218 valgte representanter inn i lokallagsstyrene våre er bare 38 av disse kvinner. Det er kanskje ikke så aller verst tenker du, men fylkesstyret mener det finnes flere engasjerte kvinner der ute som har meninger om landbruket og som kan bidra til å utvikle organisasjonen vår på en positiv måte, sier Hanne Bergesen.

Illustrasjonsfoto: Fra årsmøtet i Oppland bondelag 2011. En god blanding av kvinnelige og mannlige tillitvalgte på første rad.

Vi ønsker rett og slett at Bondelaget skal bli en mer attraktiv møteplass for gode diskusjoner, og vi mener det blir det mer av om både kvinner og menn er med, sier hun og limer igjen konvoluttene på invitasjonene som nå har gått ut til kvinnene som sitter i lokallagsstyrene i Oppland Bondelag.

Disse kvinnene (sammen med ei de ønsker å ha med seg) inviteres til en samling bare for dem på Honne Hotell og konferansesenter, Biri, torsdag 8. mars kl. 10.00 – 16.00 (program).

Det blir en dag med foredrag, samtaler og gode råd på veien videre både for fylkesstyret, men også forhåpentligvis for lokallagene, medlemmene og landbruket. Kommunikasjon og omdømmebygging av næringa vår er et veldig sentralt arbeidsfelt, og nytilsatt kommunikasjonssjef i Norges Bondelag Lise Boeck Jakobsen skal få oss til å dra opp rullgardina og tørre å stå fram for landbruket og norsk matproduksjon. I tillegg har vi med dyktige damer fra vårt eget tillitsvalgt-korps (en lokallagsleder, et fylkesstyremedlem og et sentralstyremedlem i Bondelaget). Det står mer om dem i programmet.

Vi mener at de damene som er invitert er viktige nettopp fordi de kan bidra til å vise mangfoldet i landbruket på en annen måte enn menn!, avslutter Bergesen.

Vi håper dere prioriterer dagen sammen med oss.

 

Påmelding til Oppland Bondelag  eller tlf 61 05 18 00 innen torsdag 23. februar.

Mer informasjon kan du få av Hanne Bergesen (917 44 596) eller Astrid Simengård (970 03 684)

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere