Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Norges Bondelag er en slagkraftig organisasjon. Jo flere vi er, og jo bedre vi samarbeider, jo sterkere er vi, sier Ellingsbø. Han viser til splitt og hersk-poltikken som føres av sittende Regjering nå. Da må vi stå sammen, og en medlemsøkning tar vi som et tegn på at det er flere som ønsker å stå sammen med oss. Svært gledelig!

Og, det er jo ikke til å stikke under en stol, det er godt at vi igjen er større enn Hedmark...., humrer han.

 

Når det blåser fra alle kanter, trenger vi å stå sammen

Fjoråret ga oss igjen eksempler på hvor viktig det er for ei næring å stå sammen. Mest konkret tenker jeg her på beitebruksnæringa, og det som skjedde på Toten og Hadeland. Lignende situasjoner har vi hatt oppover dalen, både i sommer og tidligere i år, men omfanget og mediablesten som kom med angrepene på Vest-Oppland, gjorde arbeidet Bondelaget gjorde synlig for både beitebrukere, bønder med andre produksjoner og folk som sympatiserer med oss, sier Trond.

 

Et urolig politisk landskap

Men det er ikke bare rovdyra som gjør at vi trenger å stå sammen. Vi har fått fire nye år med ei Regjering som har et mål om billigst mulig mat. Det er ikke forenlig med forbrukerens ønske om trygg mat og god dyrehelse, et fortrinn jeg mener vi kan slå i bordet med her i nord, sier Ellingsbø. Stortinget har vedtatt ei jordbruksmelding der Regjeringa ikke fikk særlig stort gjennomslag for egne ønsker. Jeg tror vi kan få stadig nye omkamper om viktige saker for næringa vår i Regjering og Storting, sier han. Og hvem skal eie jorda, er det bonden eller er det eiendomsspekulanter? Jeg mener vi har et styresett nå som vil kunne ødelegge mye for norsk matproduksjon, ødeleggelser som er vanskelige å reparere.

Og da trenger vi sterke organisasjoner som Norges Bondelag, som både kan få på plass gode løsninger for norsk matproduksjon, men også bidra til å hindre ødeleggelser. Det er tungt å jobbe med skadebegrensninger, men det er faktiske en viktig del av jobben vår, sier han.

Da er det godt å ha en medlemsvekst i ryggen!

 

Les også: Flere vil være medlemmer 

Samhold gir styrke! Fra opptoget for norsk landbruk foran Stortinget etter bruddet i jordbruksforhandlingene i mai 2017.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere