Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Norges Bondelag er en slagkraftig organisasjon. Jo flere vi er, og jo bedre vi samarbeider, jo sterkere er vi, sier Ellingsbø. Han viser til splitt og hersk-poltikken som føres av sittende Regjering nå. Da må vi stå sammen, og en medlemsøkning tar vi som et tegn på at det er flere som ønsker å stå sammen med oss. Svært gledelig!

Og, det er jo ikke til å stikke under en stol, det er godt at vi igjen er større enn Hedmark...., humrer han.

 

Når det blåser fra alle kanter, trenger vi å stå sammen

Fjoråret ga oss igjen eksempler på hvor viktig det er for ei næring å stå sammen. Mest konkret tenker jeg her på beitebruksnæringa, og det som skjedde på Toten og Hadeland. Lignende situasjoner har vi hatt oppover dalen, både i sommer og tidligere i år, men omfanget og mediablesten som kom med angrepene på Vest-Oppland, gjorde arbeidet Bondelaget gjorde synlig for både beitebrukere, bønder med andre produksjoner og folk som sympatiserer med oss, sier Trond.

 

Et urolig politisk landskap

Men det er ikke bare rovdyra som gjør at vi trenger å stå sammen. Vi har fått fire nye år med ei Regjering som har et mål om billigst mulig mat. Det er ikke forenlig med forbrukerens ønske om trygg mat og god dyrehelse, et fortrinn jeg mener vi kan slå i bordet med her i nord, sier Ellingsbø. Stortinget har vedtatt ei jordbruksmelding der Regjeringa ikke fikk særlig stort gjennomslag for egne ønsker. Jeg tror vi kan få stadig nye omkamper om viktige saker for næringa vår i Regjering og Storting, sier han. Og hvem skal eie jorda, er det bonden eller er det eiendomsspekulanter? Jeg mener vi har et styresett nå som vil kunne ødelegge mye for norsk matproduksjon, ødeleggelser som er vanskelige å reparere.

Og da trenger vi sterke organisasjoner som Norges Bondelag, som både kan få på plass gode løsninger for norsk matproduksjon, men også bidra til å hindre ødeleggelser. Det er tungt å jobbe med skadebegrensninger, men det er faktiske en viktig del av jobben vår, sier han.

Da er det godt å ha en medlemsvekst i ryggen!

 

Les også: Flere vil være medlemmer 

Samhold gir styrke! Fra opptoget for norsk landbruk foran Stortinget etter bruddet i jordbruksforhandlingene i mai 2017.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde på Mat og Landbruk Innlandet 2017

- Må sikre egen matproduksjon

- Verdens befolkningsvekst, kriger, klimaendringer, naturkatastrofer og andre ekstreme hendelser skaper en økt sårbarhet rundt mat og vann. Staten må bruke politiske virkemidler for å sikre vår matforsyningssikkerhet, sa tidligere forsvarssjef Harald Sunde på Mat og Landbruk Innlandet.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere