Oppland Bondelag i opptoget for norsk matproduksjon

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Opptoget for norsk matproduksjon i Oslo ble ei skikkelig stormarkering mot Regjeringens landbrukspolitikk. Opplendingene dro mann- og kvinnesterke til by'n, lot våronna vente enn dag, og gjorde til sammen en gedigen jobb for næringa.

Tilbake fikk de en fantastisk opplevelse sammen med ca 4000 andre bønder og sympatisører fra hele landet. Gode apeller og bra musikk, et langt opptog med positiv respons fra de vi møtte gjennom gatene fra Landbrukets Hus til Stortinget. Det er godt å kjenne på fellesskapet, og være en del av Bondelaget, var en av kommentarene som kom i opptoget. Tenk om vi hadde stått alene og hver for oss mot denne Regjeringa, var en annen kommentar.

Ca 300 opplendinger var med, og her kommer en bildeserie fra markeringa.

 

Eidsvolls Plass var litt av et skue. Foto: Jane Dahl Sogn

Busserullbønder fra både Lunner, Jevnaker og Brandbu.

Kamprop fra Gudbrandsdalen

Blide lokallagsledere fra Skjåk og Lom

Valle-elev Astrid S. Svegården, for anledningen tatovert.

Fra Landbrukskvartalet før toget går.

Framtidsbønder!

Ap-politiker på Stortinget, Tore Hagebakken, var imponert over opptoget.

Frode Alnæs var en av artistene som opptrådde foran Stortinget.

En bonde-pin kan kanskje hjelpe på? Foto: Jane Dahl Sogn

Jon Georg Dale slappet av i sola etter markeringa. Tro om Jane fikk han til å tenke seg om?

 

Fotografer: Jane Dahl Sogn og Astrid Simengård

GD fulgte oss underveis, og det ble ei kraftfull framside i dag:

https://www.gd.no/nyheter/landbruk/okonomi-og-naringsliv/i-marsj-for-dola-landbruket/s/5-18-454193 (kun åpen for abonnenter)

https://www.gd.no/landbruk/politikk/lillehammer/vi-reiser-til-stortinget-for-a-fa-fram-et-budskap/s/5-18-453985 (kun åpen for abonnenter)

 

Mediasaker om opptoget fra Oppland og som ligger åpen på nettet:

https://www.hadeland.no/norges-bondelag/landbruk/nyheter/bonder-i-buss-til-oslo-for-a-vise-seg-fram/s/5-21-234321

http://www.vigga.no/nyheter/2017/05/23/Aksjon-mot-inntektsgap-14770041.ece

http://www.dolen.no/nyheter/2017/05/23/B%C3%B8nder-fra-Midtdalen-demonstrerer-14769523.ece

 

 

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere