Oppland Bondelag har samtaler med regjeringspartiene

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Innspill foran jordbruksforhandlingene er hovedsak på to-dagers styremøte denne uka. Samtaler med fylkespolitikere fra regjeringspartiene er en viktig del av denne saken.

Styret skal i løpet av disse to dagene utarbeide Oppland Bondelags innspill til Norges Bondelag foran jordbruksforhandlingene. Som grunnlag for uttalelsen har fylkesstyret fått innspill fra de aller fleste lokallag.

I løpet av møtet har styret hatt samtaler med de tre partiene SV,  Sp og Ap.

 

Hans Olav Lahlum innledet med SVs syn på landbruket og landbrukspolitikken.

Vi vil gjerne være verdensmestere. Men vi kan ikke bli verdensmestere uten først bli norgesmestere. Med dette mener jeg at vi ikke kan ta tak i matsituasjonen på verdensbasis uten å sikre egen matproduksjon, sa Hans Olav Lahlum. Og matproduksjonen må være bærekraftig.

Skal vi klare å møte befolkningsøkningen, må vi få opp egen matproduksjon. I tillegg er den viktig for disktrikspolitikken. SV er et distriktsparti. Og distriktene står sterkt for veldig mange i Norge.

En økning i matprisene vil kunne slå negativt ut sosialt. Vi må nok heller se på overføingene til landbruket.Samvirke og importvern er sterke punkter

Samtidig må vi også være ærlige på at det er saker vi er uenige om, både innad i SV og mellom SV og landbruksnæringa.

 

Ivar Odnes og Torvild Sveen i Sp: Det er klart at det er et skjebneår. Et brudd i forhandlingene i år vil være vanskelig å takle for Regjeringen. Det var stor frustrasjon innad i partiet rundt fjorårets tilbud og deretter brudd.

Matsikkerhet er viktig, og en av fanesakene til SP. Matsikkerhet er tydeligvis ikke viktig nok for folk når vi får så liten oppslutning.

Det er viktig for dere i Bondelaget at dere har god kontakt med LO foran jordbruksforhandlingene.

Vi lever i verdens dyreste land. Dette kostnadsnivået må vi klare å få bedre fram.

Bondelaget må få fram historier rundt verdiskapinga fra jord til bord og hvor mange arbeidsplasser som er involvert. 

Kjersti Stenseng i AP ønsker tilbakemelding fra Bondelaget på utkastet til partiprogrammet. Oppland AP vil ha tydelige formuleringer for distriktene og landbruket.

Vi har felles retoriske utfordringer: penger til landbruket går til matproduksjon, ikke til enkeltpersoner.

Matsikkerhet fenger ikke, men jeg tror hestekjøttskandalen har gjort litt med dette.

Krevende for Innlandet i en oljeøkononomi.

 På bondelagets temasider om politikk og landbruk 2013 kan du lese mer om partienes politikk.

 Dag to på styremøtet startet nettopp med samtale med LO i Oppland.

 

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere