Oppland Bondelag har samtaler med regjeringspartiene

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Innspill foran jordbruksforhandlingene er hovedsak på to-dagers styremøte denne uka. Samtaler med fylkespolitikere fra regjeringspartiene er en viktig del av denne saken.

Styret skal i løpet av disse to dagene utarbeide Oppland Bondelags innspill til Norges Bondelag foran jordbruksforhandlingene. Som grunnlag for uttalelsen har fylkesstyret fått innspill fra de aller fleste lokallag.

I løpet av møtet har styret hatt samtaler med de tre partiene SV,  Sp og Ap.

 

Hans Olav Lahlum innledet med SVs syn på landbruket og landbrukspolitikken.

Vi vil gjerne være verdensmestere. Men vi kan ikke bli verdensmestere uten først bli norgesmestere. Med dette mener jeg at vi ikke kan ta tak i matsituasjonen på verdensbasis uten å sikre egen matproduksjon, sa Hans Olav Lahlum. Og matproduksjonen må være bærekraftig.

Skal vi klare å møte befolkningsøkningen, må vi få opp egen matproduksjon. I tillegg er den viktig for disktrikspolitikken. SV er et distriktsparti. Og distriktene står sterkt for veldig mange i Norge.

En økning i matprisene vil kunne slå negativt ut sosialt. Vi må nok heller se på overføingene til landbruket.Samvirke og importvern er sterke punkter

Samtidig må vi også være ærlige på at det er saker vi er uenige om, både innad i SV og mellom SV og landbruksnæringa.

 

Ivar Odnes og Torvild Sveen i Sp: Det er klart at det er et skjebneår. Et brudd i forhandlingene i år vil være vanskelig å takle for Regjeringen. Det var stor frustrasjon innad i partiet rundt fjorårets tilbud og deretter brudd.

Matsikkerhet er viktig, og en av fanesakene til SP. Matsikkerhet er tydeligvis ikke viktig nok for folk når vi får så liten oppslutning.

Det er viktig for dere i Bondelaget at dere har god kontakt med LO foran jordbruksforhandlingene.

Vi lever i verdens dyreste land. Dette kostnadsnivået må vi klare å få bedre fram.

Bondelaget må få fram historier rundt verdiskapinga fra jord til bord og hvor mange arbeidsplasser som er involvert. 

Kjersti Stenseng i AP ønsker tilbakemelding fra Bondelaget på utkastet til partiprogrammet. Oppland AP vil ha tydelige formuleringer for distriktene og landbruket.

Vi har felles retoriske utfordringer: penger til landbruket går til matproduksjon, ikke til enkeltpersoner.

Matsikkerhet fenger ikke, men jeg tror hestekjøttskandalen har gjort litt med dette.

Krevende for Innlandet i en oljeøkononomi.

 På bondelagets temasider om politikk og landbruk 2013 kan du lese mer om partienes politikk.

 Dag to på styremøtet startet nettopp med samtale med LO i Oppland.

 

 

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere