Oppland Bondelag gir ros forhandlingsutvalget

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Resultatet i jordbruksavtalen kunne absolutt vært bedre, men når vi ser på hvilket politisk regime vi forhandler med, tar vi av oss hatten for forhandlingsutvalget til Norges Bondelag. Det var gjennomgangstonen blant fylkesstyret og lokallagslederne på telefonmøtet nå i kveld.

Fylkesleder Trond Ellingsbø og organisasjonssjef Ola Råbøl orienterte om forhandlingene og avtalen som ble inngått i kveld. Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene tidligere på dagen.

Fylkesstyret og lokallagslederne som deltok på møtet var lettet over at det tilslutt ble en avtale, men ikke fornøyde med resultatet. Det gir oss ikke det løftet som trengs for å sikre norsk matproduksjon framover, men det er en skadeforebyggende avtale, sa Trond Ellingsbø. Vi har fått medhold i en del viktige saker. Blant annet har Staten gått tilbake på sitt forslag om å halvere antall regioner for melkekvoter. Nå skal de 18 regionene bestå.

I går kveld kom Staten overraskende med et revidert tilbud. Dette er sjelden kost i jordbruksforhandlingene. Og i dag, da partene egentlig hadde frist til kl. 10 med å være ferdige, fikk vi på plass 105 millioner til. Det må være lov å glede seg over, mente de tillitsvalgte i Oppland Bondelag. Ramma endte på 400 millioner, med 315 millioner på økte målpriser, 45 millioner på økte budsjettmidler, 30 millioner som overføres fra 2014 og 10 millioner som er endret verdi av jordbruksfradraget.

Flere av lokallagslederne mente at vi har fått igjen for å stå løpet ut og vel så det. Det er tydelig at forhandlingsutvalget er gode på utholdenhet. De har snudd hver stein og ikke gitt seg. Med det fikk de uttelling på noen viktige saker, andre klarte de ikke. Vi er skuffet over at vi ikke fikk til mer på kornpris, og at frakttilskuddet på pelsdyrfôr ble tatt ut. Her var Staten ikke til å rikke. Likeledes skulle vi gjerne hatt mer på struktur, men som tidligere sagt, dette er en skadeforebyggende avtale.

I fjor fikk forhandlingsutvalget kritikk for ikke å ha sjekket hva som var bak døra til Listhaug. Denne gangen har de brukt ei uke på å banke på, vente utenfor, og banke på igjen. Staten måtte tilslutt legge mer i potten bak denne døra.

http://www.bondelaget.no/forside/bondelaget-inngar-avtale-i-jordbruksoppgjoret-article81451-6.html

Her kan du regne på hva avtalen betyr for deg.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere