Oppland Bondelag gir ros forhandlingsutvalget

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Resultatet i jordbruksavtalen kunne absolutt vært bedre, men når vi ser på hvilket politisk regime vi forhandler med, tar vi av oss hatten for forhandlingsutvalget til Norges Bondelag. Det var gjennomgangstonen blant fylkesstyret og lokallagslederne på telefonmøtet nå i kveld.

Fylkesleder Trond Ellingsbø og organisasjonssjef Ola Råbøl orienterte om forhandlingene og avtalen som ble inngått i kveld. Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene tidligere på dagen.

Fylkesstyret og lokallagslederne som deltok på møtet var lettet over at det tilslutt ble en avtale, men ikke fornøyde med resultatet. Det gir oss ikke det løftet som trengs for å sikre norsk matproduksjon framover, men det er en skadeforebyggende avtale, sa Trond Ellingsbø. Vi har fått medhold i en del viktige saker. Blant annet har Staten gått tilbake på sitt forslag om å halvere antall regioner for melkekvoter. Nå skal de 18 regionene bestå.

I går kveld kom Staten overraskende med et revidert tilbud. Dette er sjelden kost i jordbruksforhandlingene. Og i dag, da partene egentlig hadde frist til kl. 10 med å være ferdige, fikk vi på plass 105 millioner til. Det må være lov å glede seg over, mente de tillitsvalgte i Oppland Bondelag. Ramma endte på 400 millioner, med 315 millioner på økte målpriser, 45 millioner på økte budsjettmidler, 30 millioner som overføres fra 2014 og 10 millioner som er endret verdi av jordbruksfradraget.

Flere av lokallagslederne mente at vi har fått igjen for å stå løpet ut og vel så det. Det er tydelig at forhandlingsutvalget er gode på utholdenhet. De har snudd hver stein og ikke gitt seg. Med det fikk de uttelling på noen viktige saker, andre klarte de ikke. Vi er skuffet over at vi ikke fikk til mer på kornpris, og at frakttilskuddet på pelsdyrfôr ble tatt ut. Her var Staten ikke til å rikke. Likeledes skulle vi gjerne hatt mer på struktur, men som tidligere sagt, dette er en skadeforebyggende avtale.

I fjor fikk forhandlingsutvalget kritikk for ikke å ha sjekket hva som var bak døra til Listhaug. Denne gangen har de brukt ei uke på å banke på, vente utenfor, og banke på igjen. Staten måtte tilslutt legge mer i potten bak denne døra.

http://www.bondelaget.no/forside/bondelaget-inngar-avtale-i-jordbruksoppgjoret-article81451-6.html

Her kan du regne på hva avtalen betyr for deg.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere