Ønsker bilder fra alle lokallag

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

For mye matjord bygges ned eller gror igjen. Bondelaget ønsker å dokumentere dette med bilder fra hele landet.

Folketallet i Norge ventes å øke med nok en million de nærmeste 17 åra. Det er rundt tettsteder og byer de mest verdifulle matjordressursene finnes, og det er her presset på boligbygging, samferdsel og næringsbygg er størst.

Stortinget har sagt at vi skal oppettholde sjølforsyninga. Da må vi øke matproduksjonen med om lag én prosent i året, og øke matjordarealet i drift. Fortsatt nedbygging kan gi konsekvenser for beredskap og matsikkerhet. Arealer går også ut av bruk fordi de ikke er lønnsomme å drive. Dette fører til gjengroing og mindre evne til å produsere mat. 

- Norges Bondelag ønsker å sette dette på dagsorden fram mot Stortingsvalget i 2013. For å dokumentere dagens situasjon trenger vi bilder fra alle lokallag i hele landet, sier Mina Mjærum Johansen, rådgiver på næringspolitisk avdeling i Bondelaget.

Ut å ta bilder nå! 
- Vi ønsker bilder av arealer i din kommune eller ditt område som viser matjord som går ut av produksjon som følge av nedbygging eller gjengroing. Vi veit det er ei travel tid med innhøsting, men bilder bør tas før snøen kommer, oppfordrer Mina Mjærum Johansen.

Send inn bilder
Bildene sendes som vedlegg til e-post på: bilder@truetjord.no

Vi ønsker bilder innen 1. oktober slik at de kan brukes til kronikker i anledning Verdens matvaredag 16. okt. Det vil også være mulighet til å sende inn bilder seinere enn dette.

På e-posten dere inn ønsker vi følgende informasjon til det enkelte bilde:

  • Fotograf
  • Lokallag
  • Stedsnavn, kommune og fylke for bildemotivet
  • Dato når bildet er tatt
  • GPS-koordinater der du sto da bilde ble tatt (frivillig). GPS-koordinatene er ikke nødvendig, men kan være et nyttig redskap dersom man skal kunne gjenskape motivene i framtida, altså dokumentere utviklinga på stedet om noen års tid.
  • Gjelder motivet gjengroing eller nedbygging? 
  • Hva har forårsaket denne gjengroingen eller nedbyggingen? (frivillig)
  • Størrelse på arealet som gror igjen eller bygges ned? (frivillig)
  • Andre opplysninger om bildet (frivillig)

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere