Ønsker bilder fra alle lokallag

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

For mye matjord bygges ned eller gror igjen. Bondelaget ønsker å dokumentere dette med bilder fra hele landet.

Folketallet i Norge ventes å øke med nok en million de nærmeste 17 åra. Det er rundt tettsteder og byer de mest verdifulle matjordressursene finnes, og det er her presset på boligbygging, samferdsel og næringsbygg er størst.

Stortinget har sagt at vi skal oppettholde sjølforsyninga. Da må vi øke matproduksjonen med om lag én prosent i året, og øke matjordarealet i drift. Fortsatt nedbygging kan gi konsekvenser for beredskap og matsikkerhet. Arealer går også ut av bruk fordi de ikke er lønnsomme å drive. Dette fører til gjengroing og mindre evne til å produsere mat. 

- Norges Bondelag ønsker å sette dette på dagsorden fram mot Stortingsvalget i 2013. For å dokumentere dagens situasjon trenger vi bilder fra alle lokallag i hele landet, sier Mina Mjærum Johansen, rådgiver på næringspolitisk avdeling i Bondelaget.

Ut å ta bilder nå! 
- Vi ønsker bilder av arealer i din kommune eller ditt område som viser matjord som går ut av produksjon som følge av nedbygging eller gjengroing. Vi veit det er ei travel tid med innhøsting, men bilder bør tas før snøen kommer, oppfordrer Mina Mjærum Johansen.

Send inn bilder
Bildene sendes som vedlegg til e-post på: bilder@truetjord.no

Vi ønsker bilder innen 1. oktober slik at de kan brukes til kronikker i anledning Verdens matvaredag 16. okt. Det vil også være mulighet til å sende inn bilder seinere enn dette.

På e-posten dere inn ønsker vi følgende informasjon til det enkelte bilde:

  • Fotograf
  • Lokallag
  • Stedsnavn, kommune og fylke for bildemotivet
  • Dato når bildet er tatt
  • GPS-koordinater der du sto da bilde ble tatt (frivillig). GPS-koordinatene er ikke nødvendig, men kan være et nyttig redskap dersom man skal kunne gjenskape motivene i framtida, altså dokumentere utviklinga på stedet om noen års tid.
  • Gjelder motivet gjengroing eller nedbygging? 
  • Hva har forårsaket denne gjengroingen eller nedbyggingen? (frivillig)
  • Størrelse på arealet som gror igjen eller bygges ned? (frivillig)
  • Andre opplysninger om bildet (frivillig)

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere