Om dyrevelferd

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Bartnes
Foto: øystein moi

Alle husdyrbønder har ansvar for dyras velferd på egen gård, skriver bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en epost til organisasjonens tillitsvalgte.

Trygg mat og god dyrevelferd skal være viktige kjennetegn ved norsk matproduksjon. Den seinere tida har flere saker vist at noen bønder ikke har god dyrevelferd i egne besetninger. Dette har utsatt husdyr for lidelse. - Vi som er tillitsvalgte har et særskilt ansvar for å sette fokus på dyrevelferden i egen næring, skriver bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en epost som i dag har gått ut til styret, fylkesstyrene og lokallagsledere i Bondelaget. 

Lov om dyrevelferd sier følgende:

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

- Jeg vil oppfordre alle tillitsvalgte til å ta ansvar for at rutiner for tilsyn med dyr på egen gård blir løftet fram som tema i Bondelaget. Gode holdninger og rutiner er viktig for å sikre god dyrevelferd, skriver Bartnes, og slår fast at vi har alle et ansvar for å ta vare på dyra våre, noe som også er viktig for næringas omdømme.

Innstiller på gjenvalg av Birte Usland

Valgnemda innstiller på gjennvalg av Birte Usland, fra Marnardal, som medlem av hovedstyret i Norges Bondelag.Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 6.-7. juni 2018.

Inngår jordbruksavtale med staten

Jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2019. Onsdag kveld ble Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag enige med staten om en jordbruksavtale - etter ni dager med forhandlinger.

Jordbruk blir dårligere butikk

I fjor vår vedtok stortinget at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres. Med regjeringas nåværende tilbud vil det motsatte skje.

Bli med oss på dugnad – Naturligvis

Styret har vedteke at det i år blir utbetalt ei godtgjersle på 100.- kroner for kvar utført arbeidstime. Dette er ei godtgjersle som vert utbetalt til det laget / den organisasjonen som vedkomande dugnadsarbeider representerer.

Forgard

Hallvard Forgard

30 år gamle Hallvard Forgard satsar for fullt som gardbrukar på slektsgarden i Åseral. Gardsvegen nr 111 i den bygda kor mjølkebilsjåføren he fri heile sumaren. Halvard he tru på framtida. No utvidar han fjoset og byggjer ny tårnsilo.

Då Marit Gunn steikte pannekaker og Kåre opna døra til sauefjoset

Fantastiske ambassadørar for landbruket på heile Agder. Marit Gunn Tveit er lokallagsleiar i Lillesand Bondelag og nestleiar i Aust-Agder Bondelag. Mannen hennar, Kåre, er fylkesleiar i Aust-Agder Sau & Geit. Framifrå fagfolk. Gjestfrie og venesæle på alle vis. Måndag ettermiddag tok dei mot meir enn 100 gjestar heime på gardstunet

Lyngdalskyr

Reinert, Lyngdalskyra - og steingjerdene

Han he dreve gard på Kjølleberg, på Lista, i snart 40 år. Lyngdals-kyra he sin naturlege plass i fjoset, i hop med 149 andre firbeinte vener. - Det er mest for nostalgien, seier Reinert Kjølleberg. Vel vitande om at ho produserer vesentleg mindre mjølk enn kva andre rasar i same yrkesgruppa kan prestere i dag.

Fjor

700 personar på gardsbesøk på Heddeland.

Eigentleg ville me setje opp nytt fjos med trevirke som byggemateriale - men reknestykket synte raskt at dette ville forlenge byggeperioden med bortimot eit heilt år, og prislappen vart brått 1,5 millionar høgare.Me er strålande nøgde med resultatet. 19. oktober tok Sjur og Kari i bruk det nye fjoset. Sist helg var det folkefest - eller folkevandring om du vil. I fjoset på Heddeland. "Åpent fjøs" samla meir enn 700 skodelystne.

Jørund sender dyra på fjellbeite

Jørund Kvaale Hansen er gardbrukar på Nedre Kvåle i Bygland. Einaste grisebonden i heile Setesdal - og i det nye fjoset er det triveleg husvære for om lag 60 storfe. Garden he vore i slekta i meir enn 600 år.

Ei fotografisk helsing frå Skjeggedal.

Jannicke Modell Røhmen er lokallagsleiar i Åmli Bondelag. Ho er busett på garden Skjeggedal - og i dag he ho, i fylgje eigne ord " dukka ned blant dei digitale møllkulene heime på loftet." Me er svært takksame for dei fine bileta Jannike har sendt oss. Eit klårt og stemningsfullt vitneprov på at dei lever eit godt liv inne på Skjeggedal. Både folk og dyr. Indre Agder på sitt aller beste. Ikkje så himla langt unna korkje Froland - eller Mykland.

Dokkedal

Leverer 250 tonn med tidligpoteter hvert år

Tom Sigurd Dokkedal er potet - og grønnsaksbonde, sentralt plassert i Reddal. Midt i det som truleg er det beste matfatet i heile Aust-Agder. Ein triveleg kar som jamnleg reiser til varmare strok når batteria, og lekamen for øvrig, treng lading og påfyll.

Dette skjer i Agder

Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer
Fredag
17
August

Naturligvis 2018 - Evjemoen

Evjemoen

Våre samarbeidspartnere