Om dyrevelferd

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Bartnes
Foto: øystein moi

Alle husdyrbønder har ansvar for dyras velferd på egen gård, skriver bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en epost til organisasjonens tillitsvalgte.

Trygg mat og god dyrevelferd skal være viktige kjennetegn ved norsk matproduksjon. Den seinere tida har flere saker vist at noen bønder ikke har god dyrevelferd i egne besetninger. Dette har utsatt husdyr for lidelse. - Vi som er tillitsvalgte har et særskilt ansvar for å sette fokus på dyrevelferden i egen næring, skriver bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en epost som i dag har gått ut til styret, fylkesstyrene og lokallagsledere i Bondelaget. 

Lov om dyrevelferd sier følgende:

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

- Jeg vil oppfordre alle tillitsvalgte til å ta ansvar for at rutiner for tilsyn med dyr på egen gård blir løftet fram som tema i Bondelaget. Gode holdninger og rutiner er viktig for å sikre god dyrevelferd, skriver Bartnes, og slår fast at vi har alle et ansvar for å ta vare på dyra våre, noe som også er viktig for næringas omdømme.

Fløystad

- Uforklarlige fenomener som subsidier og importvern innen landbruket

Det var ein leiarartikkel i "Agderposten" i forrige veke som fekk den tidlegare fylkesleiaren i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad, til å reagere kraftig. Når redaktøren jamsteller uforklarlege kornsiklar med importvern og subsidiar - ja då smell det i tastaturet på austsida av Molandsvatnet.

Dokkedal

- Det er i grunnen sabla gøy å være bonde

Tom Sigurd Dokkedal er potet - og grønnsaksbonde, sentralt plassert i Reddal. Midt i det som truleg er det beste matfatet i heile Aust-Agder. Ein triveleg kar som jamnleg reiser til varmare strok når batteria, og lekamen for øvrig, treng lading og påfyll.

Naturligvis

Haust i høgfjellet

Fylkesveg nr 337, mellom Brokke i Setesdal - og Suleskar i Rogaland, ligg i desse dagar godt gøymd under eit par meter med snø. Berre framkomeleg for reinsdyr, harepus - og ein og annan setesdøl med skuterløyve godt gøymd i baklomma på kjeledressen.

Ulltveit

Klar for ein ny periode

Han er rimeleg fersk i førarsetet for Aust-Agder Bondelag. Knut Erik Ulltveit, storbonden frå Gjerstad, har nyleg gjeve valkomiteen melding om at han stiller seg positiv til å halde fram som fylkesleiar.

Leland

Dei tek attval - båe to

Heile leiartrioen i Norges Bondelag stiller til attval i 2018. Det same gjer leiaren i Vest-Agder Bondelag, Tor Erik Leland. Årsmøte i Vest-Agder Bondelag vert skipa til den 12. mars. Då fell domen. Den endelege.

Leland

Framoverlent, eller bare lutrygga

Den norske bonden har god erfaring i å være framoverlent, og da særlig vestlandsbonden. Alle som har prøvd å bære tunge bører i bratte motbakker vet at dette ikke er tida for å være rak i ryggen.

Pause

Sørlandssamlinga 2018

Takk til arrangørane, takk til gjestane - takk til kvar einskild. Sørlandssamlinga 2018 vart som venta ei vellukka høgtidsstund. Ei vellukka samling for bøndene på Agder - og ei triveleg helg for deira næraste pårørande. Neste år vert det garantert skipa til ein hei-dundrande jubileumsfest.

Ropstad

Helsing frå Løvebakken

Kjell Ingolf Ropstad - stortingsmann frå Aust-Agder, nestleiar i KrF og medlem av finanskomiteen sende oss denne trivelege helsinga for få dagar sidan. Medan Erna og Siv legg siste hand på regjeringskabalen he Kjell Ingolf teke på seg heilt andre arbeidsoppgåver. I heimen.

Helle

Heime hjå Gunn Elise og Torbjørn

- Velkomen til gards. Den sprudlande og særs trivelege mjølkebonden Gunn Elise Helle, på Garden Sagebakken - på Konsmo, stend i fjosdøra og ynskjer den omstreifande bladfyken hjarteleg velkomen inn i varmen. Inne i skålen kjenner eg eimen av nybaka stomp - og rykande varm traktekaffe. Gunn Elise rusler rundt på sokkeleisten. I fjoset.

Lidtveit

Gode minne frå kalenderåret 2017

Eigentleg skulle Olav kunne sjå attende på ei lang og trugen teneste som offiser i Hæren. I Forsvaret - det norske. Lagnaden ville det annleis. Kjærleiken til heimbygda, og drøymen om det gode og frie livet på landsbygda vart avgjerande. Olav Lidtveit hengde frå seg uniforma, fann fram kjeledressen - og så langt he han ikkje angra ein einaste dag.

bonde

Sosialt samvær, fagleg påfyll og godt kameratskap

Studieheftet for jordbruksforhandlingane er no på veg ut til lokallaga. Studie- og høyringsarbeidet i lokallaga i forkant av jordbruksforhandlingane er viktig for å byggje kunnskap om landbrukspolitikk i organisasjonen.

Bondevenn

Flere vil være medlem i Bondelaget

Selv om antall bønder går ned, stiger medlemstallet i Bondelaget. På tampen av året teller vi 63 500 medlemmer, og det er tjue år siden medlemstallet var like høyt.

Dette skjer i Agder

Mandag
26
Februar

Fagmøte - frø

Grimstad
Mandag
26
Februar

Krinsmøte Nortura

Vigmostad Bedehus, Revsnes Hotell og Vestheim på Lista
Tirsdag
27
Februar

Plantevernkurs

Lyngdal

Våre samarbeidspartnere