Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet.

Mål for prosjektet:

Prosjektet skal utvikle en merkeordning der det stilles krav om opprinnelse og foredling til produktet. Fortrinnene med nordnorske produkter må kommuniseres gjennom en tydelig opprinnelse ovenfor forbruker. I tillegg skal det utvikles en Arktisk materklæring for Nord-Norge. Det skal også utarbeides generelle avtaler for salg og logistikk. Dette vil på sikt samlet bidra til merkevarebygging av arktisk landbruk.

Arbeidet i prosjektet:

Arbeidet i prosjektet er organisert i tre faser: kartlegging, organisering og drift. I kartleggingsfasen ble det utarbeidet en situasjonsanalyse av både produsenter og matmiljøet i landsdelen, forskning, samt forankring av eierskapet i måltidsnæringene. En del av dette er lagt offentlig på Nordnorsk landbruksråd sine sider, www.arktisklandbruk.no.

Forankring:

Den viktigste oppgaven nå er å få forankret eierskapet hos produsentene i landsdelen, sier prosjektkoordinator Anne Karine Statle fra LofotenMat SA. I den sammenheng arrangeres det seminar i Tromsø den 14. oktober.

Styringsgruppe:

Prosjektet har en egen styringsgruppe som er bredt sammensatt. Gruppen representerer hele landsdelen. Styringsgruppen har bred erfaring både på produsentnivå, ulike næringer, i organisasjoner og forskningsnivå.

Målgruppe:

Målgruppen for prosjektet er produsenter, videreforedlere, dagligvarekjedene og offentlige institusjoner. Målet er at disse skal oppleve en større etterspørsel som resultat av større fokus på synlighet av kvalitet og opprinnelse fra landsdelen.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere er lokalisert både i og utenfor landsdelen. Innovasjon Norge i Nordland, Troms og Finnmark har etablert et landsdelsprosjekt med visjon om å gjøre Nord-Norge til en internasjonalt anerkjent matregion. Prosjektkoordinator er i referansegruppen til prosjektet.

Fakta om prosjektet

Totalkostnad: 3 972 100 kr

Arktiske midler: 3 369 600 kr

Ferdigstilles: juli 2017

Prosjekteier: Nordnorsk landbruksråd

Prosjektkoordinator: Anne Karine Statle, LofotenMat SA

 

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen:

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 27/911 48 992

Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland, fmnotau@fylkesmannen.no, tlf 75 54 78 43

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 12 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 1. september og handler om økt produksjon av storfekjøtt i Nord-Norge.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er det innvilget kr 12 335 162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger

Lenker:

www.arktisklandbruk.no

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

Dokument: årsrapport 2015

 

Bilde: Lofotlam, pølser og fenalår, foto: Rolf Ørjan Høgseth

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
17
April

Brannverndag, Tromsø

Tromsø
Torsdag
19
April

HMS-DAG på Universitet og steke pannekaker

Universitetet i Tromsø
Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug

Våre samarbeidspartnere