Økt uttak av jerv i Nordland – bærekraftige jervepopulasjoner

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Årets lisensjakt på jerv i Nordland er over, og resultatet etter endt jakt er ikke oppløftende. Kun 4 jerv av en kvote på 24 ble skutt. Rovviltnemnda i Nordland har nå bevilget betydelige beløp til et prosjekt som ønsker å styrke dagens lisensjakt på jerv i fylket. Planlagt prosjektperiode er 3 år. Dette prosjektet igangsettes nå i disse dager.

Jerv på åte, foto: Stein HalvorsenPer i dag finnes det dyktige, erfarne og motiverte jervejegere i flere av regionens kommuner. Antallet personer med høy kompetanse på denne typen jakt er imidlertid lite, da kostnadene og tidsbruken knyttet til åtejakt/båsjakt er høy. Prosjekt Utmark ønsker i samarbeid med en rekke interesseorganisasjoner å bidra til at flere jegere skal få muligheten til å starte opp med denne tidkrevende og vanskelige jakta, samtidig som eksisterende jaktlag ønskes styrket. Gjennom initiering av åtebuer/jervebåser, kompetansehevende kurs, innkjøp av viltkamera/åtevarslere, anskaffelse av nødvendige tillatelser samt nøye undersøkelser av aktuelle lokaliteter ønsker vi å senke terskelen som dagens jegere må over før jakta kan starte.

Prosjektet ønsker i denne sammenheng å komme i kontakt med motiverte personer som ønsker å bidra til en mer effektiv jakt på jerv i Nordland. Dette gjelder motiverte og interesserte jegere som kunne tenke seg å bidra med sin kompetanse, samt personer som ønsker å starte opp med jakt på jerv. Primært ønsker vi å organisere jaktlag bestående av flere personer per åtebu. Dette vil være med på å øke antall jegerdøgn, samtidig som jaktmengden stabiliseres for hver enkelt lokalitet. Personer som er interessert i å starte opp med båsjakt bes også kontakte prosjektet. Kommunene med potensielle jaktlag vil også kontaktes for fremtidig samarbeid.

Gjennom nært samarbeid med beitenæringa, SNO, fjelltjenesten og reindriftsnæringa i Nordland ønsker man å oppnå en god vurdering av mulige lokaliteter for fremtidig jakt. Jaktlag med god lokalkunnskap oppfordres samtidig til å komme med sine innspill til potensielle lokaliteter for åtebu/bås.   

Prosjekt Utmark v/ Vidar Johan Bentsen 

Tel: 75506068

Mob: 95920656

E-post: prosjekt.utmark@bondelaget.no

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere