Nyttig møte med SV

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Mandag 16. april tok representanter for Buskerud Bondelag turen til Stortinget for å møte Buskerud SV. Fra SV møtte stortingsrepresentant Arne Nævra og nestleder i Buskerud SV Kathy Lie. – Vi er svært glad for at partiene tar seg tid til å møte oss, det er veldig nyttig for oss med god dialog med de politiske partiene, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Mange temaer

Buskerud Bondelag var representert med fylkesleder Egil Chr. Hoen, styremedlem Steffen Green og organisasjonssjef Wenche H. Redzepi. Fylkesleder Hoen understreker at det er svært viktig med god dialog med de politiske partiene.

-Dette er også nyttig for oss, sier stortingsrepresentant Arne Nævra og nestleder Kathy Lie og oppfordret oss til å holde kontakt.

Vi var innom mange temaer i løpet av møtet, jordbruksforhandlingene var et av de hvor fylkesleder Hoen blant annet var innom investeringsvirkemidler, struktur og korn /kraftfor.

Steffen Green orienterte om grøntnæringa og de muligheter og utfordringer som ligger her.

Arne Nævra viste til forholdene i Danmark og var klar på at vi må gå andre veier enn det landbruket her har gjort.

 

Arne Nævra, stortingsrepresentant fra SV

Ta vare på hverandre i en vanskelig situasjon

Mange er bekymret om dagen for skadene som oppstår som følge av tørken. Mange er vitne til at tørken forringer avlingen for hver dag som går enten det er kornåker eller eng til vinterfôr til dyra. Ta vare på hverandre, hold kontakt med naboer og bondekolleger så vi kan fange om de som sliter er fylkesleder Egil Chr. Hoen sitt råd.

Stort oppmøte på møtene om forstiuasjonen også på Gol og Rødberg

Møterommet på Felleskjøpet på Gol var fylt til randen med godt over 100 deltagere, og rundt 80 personer hadde tatt turen til Rødberg hotell. Felleskjøpet, Nortura, NLR og Buskerud Bondelag arrangerte også møter på onsdag om fôrsituasjonen, på Gol på dagen og på Rødberg på kvelden. Fagsjef hos Fylkesmannen i Buskerud, Otto Galleberg, stilte også på begge disse møtene.

Fullt hus på Modum på møte om fôrsituasjonen

Det var fullt hus på Solvhov grendehus på møte om grovfôrsituasjonen tirsdag kveld. Felleskjøpet, Nortura, NLR og Buskerud Bondelag arrangerte møte om fôrsituasjonen tirsdag kveld. Fylkesmannen i Buskerud stilte også på møtet. Det var stappfullt på grendehuset med rundt 170 deltagere. Sommertørken og den kritiske forsituasjonen er tema som opptar mange bønder om dagen.

Tørke og grovfôrsituasjonen

Den varme starten på sommeren på Østlandet har ført til store problemer for både husdyrprodusenter og kornprodusenter. Den ekstreme tørken har ført til fôrmangel, allerede nå ser vi bønder vurdere nedslakting av besetningene sine. – Situasjonen er svært bekymringsfull, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Møter om grovfôrsituasjonen i Buskerud

Felleskjøpet, Nortura, Tine, NLR og Bondelaget inviterer produsenter i Vestfold, Telemark og Buskerud til fagmøter med tema "Årets grovfôrsituasjon". Det ligger an til å bli en meget krevende situasjon i forhold til å sikre årets grovfôravling.

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Våre samarbeidspartnere