Nyttig møte med SV

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Mandag 16. april tok representanter for Buskerud Bondelag turen til Stortinget for å møte Buskerud SV. Fra SV møtte stortingsrepresentant Arne Nævra og nestleder i Buskerud SV Kathy Lie. – Vi er svært glad for at partiene tar seg tid til å møte oss, det er veldig nyttig for oss med god dialog med de politiske partiene, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Mange temaer

Buskerud Bondelag var representert med fylkesleder Egil Chr. Hoen, styremedlem Steffen Green og organisasjonssjef Wenche H. Redzepi. Fylkesleder Hoen understreker at det er svært viktig med god dialog med de politiske partiene.

-Dette er også nyttig for oss, sier stortingsrepresentant Arne Nævra og nestleder Kathy Lie og oppfordret oss til å holde kontakt.

Vi var innom mange temaer i løpet av møtet, jordbruksforhandlingene var et av de hvor fylkesleder Hoen blant annet var innom investeringsvirkemidler, struktur og korn /kraftfor.

Steffen Green orienterte om grøntnæringa og de muligheter og utfordringer som ligger her.

Arne Nævra viste til forholdene i Danmark og var klar på at vi må gå andre veier enn det landbruket her har gjort.

 

Arne Nævra, stortingsrepresentant fra SV

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Godt dialogmøte med Buskerud KrF

Mandag 16. april møtte Buskerud Bondelag fylkesstyret i Buskerud KrF, det var satt av en hel time til landbrukspolitikk. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss sier nestleder Håkon Haug Laa og styremedlem Steffen Green som møtte KrFs fylkesstyre på Noresund.

Regionalt miljøprogram

Fylkesmannsembetene for Oslo/Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen fra 01.01.2019. Representanter fra blant annet næringa, fylkesmannsembetene, landbrukskontorer og NLR var samlet fredag 13.april for å diskutere felles miljøprogram for fylkene. – Det er viktig at ordningene tar hensyn til fylkenes særegenheter, sa styremedlem Ole Hans Unelsrød i Buskerud Bondelag.

Har du en god idé for jordbruket i Buskerud?

John Rasmussen Aas og Hustrus legat er stiftet av kaptein Niels Aas i 1912 og har som formål å «tjene til jordbrukets og dets binæringers oppkomst og fremgang i Buskerud fylke». Legatets styre har bestemt at det i 2018 skal deles ut inntil kr 100 000 i tilskudd/støtte i tråd med legatets formål.

Åpent fagmøte om jord 5.april

Velkommen til åpent fagmøte om jord. Fruktbar jord gir friske avlinger og god økonomi. Hva slags tiltak kan hver enkelt bonde på sin gård gjøre for å bedre jordfruktbarheten? Frist for påmelding er 2. april, til marte@oikos.no

Frøydis Haugen besøkte årsmøte i Buskerud Bondelag

Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag besøkte årsmøte i Buskerud Bondelag. -Vi brukte mye av forrige politiske periode på «å si nei». Nå må vi bruke kreftene våre på annen måte, vi ønsker å utvikle politikk. Det er vi som må sette dagsorden og drive med politikkutvikling framover, fastslo Haugen.

Prisdryss på årsmøte i Buskerud Bondelag!

Lier Bondelag ble kåret til årets bondelag og Liv Berven ble kåret til årets Gla`bonde på årsmøtet i Buskerud Bondelag. Begge prisvinnerne var takknemlige for utnevnelsen. - Dette betyr veldig mye for oss, sa lokallagsleder Wiggo Andersen, .- Det er hyggelig å bli satt pris på, sa den ferske Gla`bonden. Håkon Haug Laa hedret de som gjorde en ekstraordinær innstas i forbindelse med CWD-saken.

Årsmøte

Egil Christopher Hoen gjenvalgt som leder

Egil Christopher Hoen ble enstemmig gjenvalgt på årsmøte i Buskerud Bondelag. - Jeg takker for tillitliten, sa fylkesleder Hoen til årsmøtet. Det er en viktig, interessant og krevende jobb og vi skal jobbe for å sette landbruket og våre saker på dagsorden framover.

Det er i motbakke det går oppover!

Fylkesleder Egil Chr. Hoen var innom mange temaer i leders tale. -Et glupt hode fastslo en gang at «det er i motbakke det går oppover». Den kjensgjerningen trur jeg absolutt vi kan bekrefte i Buskerud Bondelag. Til tross for mange og lange motbakker de siste åra, ser vi at det går oppover med laget vårt. Vi har en stødig medlemsvekst, har fostra to vinnere av «årets lokallag» (Skoger i 2013 og Øvre Eiker i 2017), har høy aktivitet både på fylket og i lokallaga, vi blir regna som en viktig organisasjon i mange politiske miljø og vi ser at det er et voksende engasjement rundt mat og matproduksjon i vårt fylke.

Forutsigbarhet i landbruket

- Frå tidenes morgon har husdyrhald vore ein viktig grunnpilar for gardsbruk, med levande distrikt og bygdesamfunn, og med det husdyra har gjeve oss av mat og klede. Pelsdyrhald har lengje vore ein naturleg del av dette, og mange bønder har hatt pelsdyr som tilleggsnæring på sine gardar skriv nestleder skriv nestleder Håkon Haug Laa i dette lesarbrevet som er publisert i Hallingdølen.

Kornmøte

Fullt hus på innholdsrikt kornmøte!

Ole Hans Unelsrød, styremedlem i Buskerud Bondelag og leder av planteutvalget i Buskerud innledet og ønsket deltagerne velkommen til kornmøte. Programmet må ha fristet for over 70 deltagere hadde funnet veien til Tyrifjord.

Våre samarbeidspartnere