Nyttig møte med Stortingsbenken

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Rammebetingelser og prioritering av små og mellomstore bruk, ulv, jordvern og landbruksutdanning var hovedtemaer da Hedmark Bondelag hadde møte med Hedmarksbenken på Stortinget 1. mars. Nyttig og bra!


Fra venstre: Emilie Enger Mehl, Lars Opsal jr, Trygve Slagsvold Vedum, Eli Wathne, Anette Trettebergstuen, Tor André Johnsen, Erling Aas-Eng, Nils Kristen Sandtrøen og Margrete Nøkleby

Alle stortingsrepresentantene fra Hedmark bortsett fra SVs Karin Andersen deltok på møtet: Anette Trettebergstuen (Ap), Eli Wathne (H), Emilie Enger Mehl (Sp), Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Tor André Johnsen (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Fra Hedmark Bondelags side deltok leder Erling Aas-Eng, nestleder Lars Opsal jr, organisasjonssjef Margrete Nøkleby og rådgiver Guro Breck.

Her følger oversikt over hovedtemaene i møtet, samt lenker til de dokumentene som ble delt ut:

Fylkesleder Erling Aas-Eng tok opp situasjonen foran årets jordbruksforhandlinger:

Den sittende regjeringen har gjennomgående proiritert storproduksjon/stordrift, og derfor har flere produksjoner overproduksjon / nådd taket. I denne situasjonen er følgende tiltak viktige:

  • Markedet må reguleres, slik at produsentene kan ta ut pris i markedet.
  • Budsjettmidler må prioriteres med tanke på små og mellomstore bruk. Med overproduksjon må en ikke gire opp produksjonen i de største brukene. Derimot er det tid for å prioritere distriktsjordbruket med små og mellomstore bruk. Marginene er svært små både driftsmessig og økonomisk for disse brukene.

- Vi må fortsette å bruke ressursene vi har, og sikre drift av jord i kommuner som Engerdal og Trysil, og kystlandbruk fra Vestlandet og nordover, eksemplifiserte Aas-Eng.

Aas-Eng tok også opp det overdrevne fokuset på rødt kjøtt når det gjelder klimatiltak:

- Vi slipper årlig ut 10,2 tonn CO2 per innbygger, og FNs mål er at vi skal komme ned på 1,2 tonn. Å ha en kjøttfri dag per uke innebærer et kutt på 0,1 tonn per innbygger. Men så kan dere gjette hvilket utslipp en ferietur til Thailand innebærer: Jo, 4 tonn! Likevel flyr nordmenn stadig mer, mens det samtidig snakkes om at kua er et miljøproblem. Noe så bakvendt! Tvert imot er det et godt klimatiltak at vi opprettholder vår egen matproduksjon i stedet for å importere, og at vi baserer oss på grasproduksjon som vi har gode forutsetninger for i Norge, sa Aas-Eng.

Nestleder Lars Opsal jr tok opp at det nå trengs økt nasjonal styring for å nå jordvernmålet. Jordloven må strammes inn, slik at dyrket mark kun kan brukes til samferdsel og andre kritisk viktige infrastrukturtiltak.

– Og så må systemet endres slik at beslutninger tas på høyere nivå enn i kommunene. Det som skjer på Hedmarken er et tydelig eksempel på at kommunene ikke er i stand til å ta dette ansvaret sjøl. Ringsaker er en versting i jordvernsammenheng, og nå vil nabokommune Hamar bruke Ringsaker som mal. Det er forskrekkelig at kommunene nå konkurrerer om å være verst i klassen, sa Opsal jr.

Over bordet oppsto en uvanlig jordvern-samstemthet mellom Opsal jr og Frps Tor André Johnsen:

De to var skjønt enige om at Nye Veier har lagt fram gode, nye trasémuligheter for E16 sør for Glomma gjennom Sør-Odal og Nes kommuner. Ny trasé kan spare cirka 250 dekar dyrket mark, og er også mye billigere enn opprinnelig planlagt trasé.

- Da er det opplagt at vegmyndighetene må legge en ny plan! sa Opsal jr.

- Dette må være første gang vi er enige i en jordvernsak, mente Johnsen, men ble minnet om at de to også hadde hatt samme syn om ny og matjordbesparende løsning for Uthuskrysset i Stange.

Politikerne fikk overlevert følgende jordverndokument, se lenke.


Lars Opsal jr og Tor André Johnsen med kartet som viser alternative traseer for E16.

Organisasjonssjef Margrete Nøkleby tok for seg ulvepolitikken:

 – Dere har vedtatt et bestandsmål for ulv i Norge med 4-6 årlige ynglinger. Stikk i strid med dette ser vi nå at det vokser fram en ulvereservattankegang, og vi har et byråkrati som har vokst seg temmelig sterkt. Nå må dere på Stortinget si klart ifra om at det er dere som bestemmer, sa Nøkleby til de seks stortingspolitikerne.

Blant Hedmark-poliitikerne var det solid enighet:

– Vi er i ferd med å få en eksplosiv vekst, sa Eli Wathne (H).

– Vi møter en vegg av vond vilje og mye vikarierende argumentasjon. Statsråden tar ikke lederskapet, dessverre, sa Anette Trettebergstuen (Ap).

– Ja, jeg er redd dere må være forberedt på nye, tøffe tak mot jul i år også, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Rovdyr-dokumentet som politikerne fikk overlevert lastes opp her.


I livlig rovdyrdiskusjon, fra venstre: Emilie Enger Mehl, Eli Wathne, Trygve Slagsvold Vedum og Margrete Nøkleby.

Til sist ble reinbeite-konflikten i Nord-Østerdal og framtidig landbruksutdanning og behovet for ny finansieringsmodell tatt opp. Se overlevert dokument om høyere utdanning innen bioøkonomien og Høgskolens utdanning på Blæstad her.


Nils Kristen Sandtrøen ba Erling Aas-Eng om forslag til velfungerende tiltak for bedre markedsregulering.

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

På årsmøtet i Hedmark Bondelag tok Harald Håkenrud, som er fadder for lokallagene i sørfylket og Anne-Lise Brenna Ording, som er leder i Brandval og Vinger Bondelag, opp saken,  og fikk støtte av fylkesleder Erling Aas-Eng og en enstemmig forsamling.

Krever tiltak mot villsvin

Årsmøtet i Hedmark Bondelag krever at det raskt settes i verk tiltak for å stanse framveksten av villsvin i Norge. Villsvin er svartelistet av norske myndigheter, men det mangler et godt nok regelverk og regime for avliving av individer.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, etter forslag fra styret, fra venstre: Harald Håkenrud, Berit Grindflek, Ivar Sund, Gry Hjermstad Eggen, Lars Opsal jr og Erling Aas-Eng

Etterlyser verktøy for å regulere markedet

Klar melding om markedsregulering fra årsmøtet i Hedmark Bondelag. "Næringa tar ansvaret for å regulere markedet for egen regning, men da må jordbruket få bruke nødvendige verktøy for å gjøre jobben. Årsmøtet i Hedmark Bondelag ber regjeringa sette ideologiske kjepphester på stallen og åpne for nye tiltak til å håndtere markedet."

Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag. Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng delte ut prisen til lokallagsleder Mari Gjestvang

Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag

Nes og Helgøya Bondelag fikk prisen som årets lokallag på Hedmark Bondelags årsmøte. Lokallaget har det siste året stått i spissen for et stort bredbåndsprosjekt som hele lokalsamfunnet har dratt nytte av.

Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet delte ut innovasjonspris til elever fra Jønsberg videregående skole.

Jønsberg-elever vant innovasjonspris

Elever på Jønsberg videregående skole fikk tildelt innovasjonspris på 20.000 kroner på Hedmark Bondelags årsmøte for sin idé om en seksjonsinndelt avfallscontainer spesialdesignet for bonden og arbeidet på gården.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet var enige om at trygg, norsk mat er et fortrinn som bør fremmes i markedet.

Norsk dyrehelse er en suksess - reklamer for det!

Klar beskjed fra toppledelse fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstitutt på Hedmark Bondelags årsmøte: Norsk dyrehelse er en suksesshistorie, som bør brukes mer i omtale og markedsføring av norsk mat.

Erling Aas-Eng tale til årsmøtet 2018

Krever realisme og fakta i klimadebatten

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag refset dem som ser på matproduksjon som et klimaproblem i stedet for en del av klimaløsningen i sin årsmøtetale, og satte det opp mot nordmenns stadig økende flyreiser. – Om vi så hadde sju kjøttfrie dager i uka hele året, ville vi ikke komme halvnær den utslippsreduksjonen som vi får av å avlyse ferieturen til Thailand, sa Aas-Eng.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet

Tar opp dyrevelferd og folkehelse på årsmøtet

Hedmark Bondelag har årsmøte på Scandic Elgstua i Elverum tirsdag 13. mars til onsdag 14. mars 2018. Toppfolk fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet skal bidra til å sette dyrevelferd og folkehelse på agendaen.

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med feil tallbruk om ulv fra WWF og Naturvernforbundet

Tull med tall om ulv

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med WWF og Naturvernforbundet om feil tallbruk om ulv. Her følger leserinnlegget, som har stått på trykk i Nationen, Bondebladet og en rekke Hedmark-medier.

Helmer Amb vervet ti nye medlemmer i løpet av kort tid på tampen av 2017. Blant de nye medlemmene er Ida Røhr og Lars Bjelvin.

Kan feire enda en medlemsrekord

Hedmark Bondelag fikk i fjor en medlemsvekst på 67, og er nå oppe i 5644 medlemmer. – Det er svært gledelig at vi for sjette året på rad kan feire medlemsvekst, sier fylkesleder Erling Aas-Eng, og roser blant andre Helmer Amb i Ringsaker Bondelag, som alene vervet 10 medlemmer på kort tid.

Tryggere Sammen

Spennende kursserie om beredskap og samfunnssikkerhet

Hvordan kan du som bonde og innbygger bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer? Hedmark Bondelag er i gang med en kursserie som er noe ganske annet enn en HMS-runde i henhold til KSL. Nyttig for alle - bli med!

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Torsdag
05
April

Fagmøte om dyrevelferd i svineholdet

Blæstad, Vang
Torsdag
12
April

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Vertshuset V-E6, Biri
Torsdag
31
Mai

Blæstaddagen

Blæstad, Vang i Hamar

Våre samarbeidspartnere