Nyttig møte med Stortingsbenken

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Rammebetingelser og prioritering av små og mellomstore bruk, ulv, jordvern og landbruksutdanning var hovedtemaer da Hedmark Bondelag hadde møte med Hedmarksbenken på Stortinget 1. mars. Nyttig og bra!


Fra venstre: Emilie Enger Mehl, Lars Opsal jr, Trygve Slagsvold Vedum, Eli Wathne, Anette Trettebergstuen, Tor André Johnsen, Erling Aas-Eng, Nils Kristen Sandtrøen og Margrete Nøkleby

Alle stortingsrepresentantene fra Hedmark bortsett fra SVs Karin Andersen deltok på møtet: Anette Trettebergstuen (Ap), Eli Wathne (H), Emilie Enger Mehl (Sp), Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Tor André Johnsen (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Fra Hedmark Bondelags side deltok leder Erling Aas-Eng, nestleder Lars Opsal jr, organisasjonssjef Margrete Nøkleby og rådgiver Guro Breck.

Her følger oversikt over hovedtemaene i møtet, samt lenker til de dokumentene som ble delt ut:

Fylkesleder Erling Aas-Eng tok opp situasjonen foran årets jordbruksforhandlinger:

Den sittende regjeringen har gjennomgående proiritert storproduksjon/stordrift, og derfor har flere produksjoner overproduksjon / nådd taket. I denne situasjonen er følgende tiltak viktige:

  • Markedet må reguleres, slik at produsentene kan ta ut pris i markedet.
  • Budsjettmidler må prioriteres med tanke på små og mellomstore bruk. Med overproduksjon må en ikke gire opp produksjonen i de største brukene. Derimot er det tid for å prioritere distriktsjordbruket med små og mellomstore bruk. Marginene er svært små både driftsmessig og økonomisk for disse brukene.

- Vi må fortsette å bruke ressursene vi har, og sikre drift av jord i kommuner som Engerdal og Trysil, og kystlandbruk fra Vestlandet og nordover, eksemplifiserte Aas-Eng.

Aas-Eng tok også opp det overdrevne fokuset på rødt kjøtt når det gjelder klimatiltak:

- Vi slipper årlig ut 10,2 tonn CO2 per innbygger, og FNs mål er at vi skal komme ned på 1,2 tonn. Å ha en kjøttfri dag per uke innebærer et kutt på 0,1 tonn per innbygger. Men så kan dere gjette hvilket utslipp en ferietur til Thailand innebærer: Jo, 4 tonn! Likevel flyr nordmenn stadig mer, mens det samtidig snakkes om at kua er et miljøproblem. Noe så bakvendt! Tvert imot er det et godt klimatiltak at vi opprettholder vår egen matproduksjon i stedet for å importere, og at vi baserer oss på grasproduksjon som vi har gode forutsetninger for i Norge, sa Aas-Eng.

Nestleder Lars Opsal jr tok opp at det nå trengs økt nasjonal styring for å nå jordvernmålet. Jordloven må strammes inn, slik at dyrket mark kun kan brukes til samferdsel og andre kritisk viktige infrastrukturtiltak.

– Og så må systemet endres slik at beslutninger tas på høyere nivå enn i kommunene. Det som skjer på Hedmarken er et tydelig eksempel på at kommunene ikke er i stand til å ta dette ansvaret sjøl. Ringsaker er en versting i jordvernsammenheng, og nå vil nabokommune Hamar bruke Ringsaker som mal. Det er forskrekkelig at kommunene nå konkurrerer om å være verst i klassen, sa Opsal jr.

Over bordet oppsto en uvanlig jordvern-samstemthet mellom Opsal jr og Frps Tor André Johnsen:

De to var skjønt enige om at Nye Veier har lagt fram gode, nye trasémuligheter for E16 sør for Glomma gjennom Sør-Odal og Nes kommuner. Ny trasé kan spare cirka 250 dekar dyrket mark, og er også mye billigere enn opprinnelig planlagt trasé.

- Da er det opplagt at vegmyndighetene må legge en ny plan! sa Opsal jr.

- Dette må være første gang vi er enige i en jordvernsak, mente Johnsen, men ble minnet om at de to også hadde hatt samme syn om ny og matjordbesparende løsning for Uthuskrysset i Stange.

Politikerne fikk overlevert følgende jordverndokument, se lenke.


Lars Opsal jr og Tor André Johnsen med kartet som viser alternative traseer for E16.

Organisasjonssjef Margrete Nøkleby tok for seg ulvepolitikken:

 – Dere har vedtatt et bestandsmål for ulv i Norge med 4-6 årlige ynglinger. Stikk i strid med dette ser vi nå at det vokser fram en ulvereservattankegang, og vi har et byråkrati som har vokst seg temmelig sterkt. Nå må dere på Stortinget si klart ifra om at det er dere som bestemmer, sa Nøkleby til de seks stortingspolitikerne.

Blant Hedmark-poliitikerne var det solid enighet:

– Vi er i ferd med å få en eksplosiv vekst, sa Eli Wathne (H).

– Vi møter en vegg av vond vilje og mye vikarierende argumentasjon. Statsråden tar ikke lederskapet, dessverre, sa Anette Trettebergstuen (Ap).

– Ja, jeg er redd dere må være forberedt på nye, tøffe tak mot jul i år også, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Rovdyr-dokumentet som politikerne fikk overlevert lastes opp her.


I livlig rovdyrdiskusjon, fra venstre: Emilie Enger Mehl, Eli Wathne, Trygve Slagsvold Vedum og Margrete Nøkleby.

Til sist ble reinbeite-konflikten i Nord-Østerdal og framtidig landbruksutdanning og behovet for ny finansieringsmodell tatt opp. Se overlevert dokument om høyere utdanning innen bioøkonomien og Høgskolens utdanning på Blæstad her.


Nils Kristen Sandtrøen ba Erling Aas-Eng om forslag til velfungerende tiltak for bedre markedsregulering.

 

Tørke

Tørkesommer: Erstatning for avlingssvikt

Årets tørke kan få betydelige konsekvenser for matproduksjonen og fôrsituasjonen, og mange kan være berettiget til erstatning for avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått!

Ansatte i Hedmark Bondelag, fra venstre: Anne Rustad (førstekonsulent), Guro Breck (organisasjonssjef) og Mona Solum Gjestvang (rådgiver).

Ny bemanning hos Hedmark Bondelag

Fra sommeren 2018 til våren 2019 er Guro Breck ansatt som organisasjonssjef i Hedmark Bondelag. Mona Solum Gjestvang er ny rådgiver ved kontoret. Margrete Nøkleby er i perioden ansatt som næringspolitisk sjef i Norges Bondelag i Oslo.

Anne-Lise Brenna Ording holdt innlegg om villsvin i generaldebatten

Krever systematisk uttak av villsvin

- Villsvin er definert som uønsket i norsk natur, og det burde innebære automatisk uttak av arten. Nå er det slik at enkelte grunneiere nekter jakt på sin eiendom, og dermed freder arten innenfor et geografisk område. Nå trengs et et tydeligere regelverk for systematisk uttak av uønskede arter, sa Anne-Lise Brenna Ording på Norges Bondelags årsmøte.

Thor Ludvig Løken fra Hedmark Bondelag på Norges Bondelags årsmøte, generaldebatt

- Tollvernet må sikres!

- Tollvernet er selve fundamentet i norsk landbrukspolitikk. Ryker dette, er det tilnærmet katastrofe. Det vi ser nå er at beskyttelsen blir mer og mer svekket, sa Thor Ludvig Løken på Norges Bondelags årsmøte.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag, utfordret Jon Georg Dale på inntektsutvikling på Norges Bondelags årsmøte 06.06.18

Utfordret Dale på matematikk og inntektsberegning

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, utfordret på Norges Bondelags årsmøte landbruks- og matminister Jon Georg Dale på ei matematisk nøtt, siden han stadig vil regne inntektsutvikling i prosent.

Lars Opsal jr, nestleder i Hedmark Bondelag

- Trengs mer rettferdige soner for gras og korn

Lars Opsal jr fra Hedmark Bondelag tok på årsmøtet i Norges Bondelag opp faren for «ekstremkanalisering», og behovet for arealtilskudd for grovfôrproduksjon i sone 1 og 3, der hvor det ikke er mulig å produsere korn.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Inngår jordbruksavtale med staten

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag, er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2019.

Erling Aas-Eng og Lars Opsal jr, leder og nestleder i Hedmark Bondelag

- Målrettet skivebom fra regjeringen

- Regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene er noe så spesielt som en målrettet skivebom, sier lederduoen i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng og Lars Opsal jr.

Anne Rustad, Margrete Nøkleby og Guro Breck

Vil du bli vår nye kollega?

Vi har ledig et vikariat som rådgiver i administrasjonen i Hedmark Bondelag fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019, i forbindelse med at Margrete Nøkleby skal vikariere som næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Tiltak for lønnsom matproduksjon over hele landet

- Det skal lønne seg å drive matproduksjon med utgangspunkt i jorda, uansett hvor jorda ligger og hvor store jordstykkene er. Det er utgangspunktet for jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Fra venstre: Erling Aas-Eng, Helle Haukvik, Marianne Kulø, Live Kleveland og Margrete Nøkleby.

Dialog med Dyrevernalliansen

Hedmark Bondelag møtte Dyrevernalliansen til dialogmøte denne uka. Et konkret resultat av møtet er at representanter fra alliansen blir invitert til Hedmark for å besøke en av våre dyktige svineprodusenter.

Fikk servert pannekaker og matkunnskap på IKEA

Hva inneholder ei pannekake? Jo, en rekke kvalitetsråvarer fra norsk landbruk: Melk, smør, egg, mel, og så gjerne friske, søte, gode bær på toppen. I disse dager serverer vi pannekaker rundt om i fylket, og forklarer samtidig betydningen av norsk matproduksjon og sunne råvarer fra lokale bønder..

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere