Ny overgangsordning i 2013 for korntørker og vanningsanlegg

Av Margrete Nøkleby,
  • Tips en venn om denne siden

Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag har i lengre tid jobbet med Eidsivas nye spesialtariffer. Eidsiva har etter pålegg fra NVE sagt opp de netttariffene som bøndene tidligere hadde med Eidsiva på vanningsanlegg og korntørker, men er nå villig til å gi en overgangsordning i 2013.

Avviklingen av spesialtariffer  vil medføre betydelige kostnadsøkninger for jordbruket i Eidsivas område som er et meget viktig område for norsk matproduksjon. Bare innenfor Eidsivas område i Hedmark produseres bla ca 40 % av landets poteter og ca 18 % av grønnsakene.

Bondelaget har hatt møter på overordnet nivå og med Eidsiva.  Det siste møtet var med Eidsiva nett den 23.april 2013.

I etterkant av møtet er det gjort følgende avklaringer:

Mulighet for ytterligere overgangsordninger: Alle berørte kunder avregnes med 50 % av fastleddet for 2013. Avregningen vil senest bli gjennomført ved endelig oppgjør for 2013. Kunder som har fått faktura for fastledd for 1. kvartal omfattes også av denne endringen.

Når det gjelder AMS har partene behov for gjensidig informasjon, og det legges opp til et møte etter sommerferien  når endelig forskrift foreligger. På møtet vil det bla bli diskutert regler rundt måling av gårdsdrift kontra boligformål på samme gård og sammenkobling av anlegg.

Priser på tjenester fra Eidsiva Nett

Kontroll av måler
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt.
Dette er i henhold til standardavtalens § 5-3.
Seriemåling (i kundens sikringsskap): 625 kr
Kontroll i laboratorium: 2000 kr  

Stenging
Stenging av anlegg på grunn av manglende betaling: 875 kr
Gebyr ved oppmøte uten å stenge: 500 kr 
Stenging bestilt av kunde, ikke knyttet til installasjonsarbeid eller for permanent fjerning/riving: 875 kr

Gjenåpning av anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling
Innenfor normalarbeidstid: 875 kr
Utenom normal arbeidstid: 1750 kr 

Åpning av stengte anlegg
Ved for eksempel innflytting og innenfor normal arbeidstid (alle anlegg skal være stengt når anlegget er uten nettleieavtale): 875 kr

Frakobling av installasjonen - arbeid på eller ved installasjonen hos kunde
Fra- og tilkobling ved ett oppmøte: 1750 kr
Fra- og tilkobling ved to oppmøter: 3000 kr

Stenging og frakobling, bestilt av kunde, for permanent fjerning av stikkledning og riving/sanering av bygg/installasjon gjøres vederlagsfritt for kunden/eieren.

Midlertidig fra- og tilkopling vil utløse kostnader med for tiden kr 875,- pr oppmøte innenfor normal arbeidstid.

Dersom kunde ønsker tilkobling innen ett år på samme anlegg, vil nettleiens fastbeløp påløpe i perioden anlegget har vært frakoblet.

Hvis frakopling bestilles på ubestemt tid og med oppsigelse av nettleieavtale, kan måler bli nedtatt og tilførselsledning bli fjernet etter en tid. Det utløser fare for betydelige kostnader med å etablere vanningsanlegg og tilknytning på nytt.

Tariffalternativ «Fleksibelt forbruk for effektmålte anlegg»: Næringen har etterlyst muligheten for å finne tekniske løsninger som gir kunden mulighet til et minimumsforbruk vinterstid dersom anlegget blir koblet ut. Dette er avklart med Statnett som styrer når eventuelt slik forbruk skal kommanderes utkoplet. Det kan tillates at et definert, avtalt og begrenset behov for frostsikring og belysning, ikke blir med i det som automatisk koples ut. Forutsetningen er at man kan etablere vår fjernutkoplingsautomatikk slik plassert i installasjonen, at bare motorene koples fra. Dette vil på Statnetts kommando blir automatisk koplet fra av vår Nettsentral, ihht tariffvalg og inngått avtale som samsvarer med tariffvilkåret. https://www.eidsivanett.no/Nett/nettleie/Priser-og-tariffer/Tariff-for-fleksibelt-forbruk-/

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere