Ny giv med Landbrukshelga 2015

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Lørdag 31. januar - søndag 1. februar inviteres landbruket i Hedmark og Oppland til ei storstilt felles kurshelg. Her blir det 20 kurs å velge blant, ei sosial og givende felles ramme, og mange spennende foredragsholdere å stifte bekjentskap med.


Landbruksråd Innlandet ønsker velkommen til Landbrukshelga 2015. Her ved styre/sekretariat: (øverst fra venstre:) Anette Jørstad (Oppland Bonde- og Småbrukarlag), Ellen Anne Bergseng (Tine), Tåle Willerud (Oppland Bondelag), (nederst fra venstre:) Einar Myki (Hedmark Bondelag), Torunn Heringstad (Mjøsen) og Astrid Simengård (Oppland Bondelag).

Hjertelig velkommen til ei inspirerende kurshelg for alle i landbruket i Hedmark og Oppland!

Kurshelga finner sted på Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer i Oppland helga 31. januar - 1. februar.

Denne lørdagen og søndagen skal gårdbrukere og andre med tilknytning til landbruket i Innlandet samles til felles kurshelg på tvers av produksjoner. Tanken er å samle kreftene, i stedet for at en rekke organisasjoner skal sitte på hver sin tue og arrangere hver sine produksjonsspesifikke småkurs.

Samtidig er det satt av god tid til sosialt samvær og felles løft, og en egen bolk med erfaringsutveksling for de enkelte produksjonene. Slik vil arrangørene skape et tilbud som både er spisset nok for den enkelte gårdbruker, og samtidig så bredt at dette kan bli en storstilt samling for landbruket i Innlandet.

Det er Landbruksråd Innlandet som står bak Landbrukshelga.
De organisasjonene som tilbyr kurs er:
Nortura, Felleskjøpet Agri, Geno, Bondelaget, Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Tyr, Bonde- og Småbrukarlaget, Mjøsen, Birøkterlaget og Inn på tunet.

Noen eksempler:

  • Ta Landbruksrådgivingens kornskole
  • Få bedre økonomi i storfekjøttproduksjon
  • Lær om oppdeling av slakt
  • Oppnå bedre klima i fjørfehus
  • Møt Per Harald Grue, mannen som har ledet 29 jordbruksforhandlinger i Landbruksdepartementet, og som i vår ga ut bokverket Norsk landbrukspolitikk 1970-2010.

Kursene er lagt opp som parallellsesjoner. På den måten skal hver kursdeltaker velge seg ut fire kurs som hun/han ønsker å delta på.

Se hele kursprogrammet her.

Les omtale av de enkelte kursene her.

Arrangørene har fått innvilget offentlig støtte, slik at vi kan tilby en sterkt rabattert pris. Helga koster kun kr 1500 kroner.
Følgende er inkludert i prisen: Kurs gjennom to dager, med minst fire kursbolker. Overnatting på Quality Hotel og Resort Hafjell. Lunsj og middag lørdag, frokost og lunsj søndag, samt div pausemat.
Vi ser gjerne at flere fra samme familie deltar. Da er prisen 1000 for deltaker nummer 2.

Påmeldingen er åpen fra 1. oktober (framskyndet et par uker på grunn av stor interesse).
Det er førstemann til mølla!
Vi har et lettfattelig og enkelt digitalt påmeldingssystem. Meld på nå - gå direkte inn på påmeldingssida vår her: www.deltager.no/landbrukshelg2015

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag er sekretariat for arrangementet.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med følgende personer:
Tåle Willerud, Oppland Bondelag, tale.willerud@bondelaget.no, 95843245
Astrid Simengård, Oppland Bondelag, astrid.simengard@bondelaget.no, 97003684
Guro Breck, Hedmark Bondelag, guro.breck@bondelaget.no, 95779208

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere