Norsk dyrehelse er en suksess - reklamer for det!

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Klar beskjed fra toppledelse fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstitutt på Hedmark Bondelags årsmøte: Norsk dyrehelse er en suksesshistorie, som bør brukes mer i omtale og markedsføring av norsk mat.


Line Vold fra Folkehelseinstituttet, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet var enige om at trygg, norsk mat er et fortrinn som bør fremmes i markedet.

Årsmøtets hovedforedrag ble holdt av Gaute Lenvik, direktør ved Veterinærinstituttet, og Line Vold, direktør for avdeling smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet. God helse er viktig for både dyr og folk var tittelen på deres felles foredrag.

Og duoen etterlot ingen tvil om at norske bønder jobber i ei næring som kan – og bør – slå seg på brystet med unik, trygg mat:

-    At dyrehelsesituasjonen i Norge er god, er uomtvistelig. Norsk dyrehelse er en suksesshistorie. Mange sykdommer er aldri påvist i Norge, og mange er utryddet. Og dette skyldes i stor grad et godt grunnarbeid i norsk jordbruk. Det dreier seg om jobben som gjøres hver eneste dag på hvert eneste bruk. Det er altså takket være at vi har et godt smitteregime og gode rutiner på norske gårdsbruk og i norsk matproduksjon, sa Gaute Lenvi, og ga Hedmark Bondelag ros for å ta opp dyrevelferd:

- Det er veldig bra at dere løfter dette opp som et hovedtema på årsmøtet deres.

Under plansjetittelen Norsk dyrehelse – "helt unik" trakk Lenvik og Vold fram at 90 prosent av norsk antibiotika brukes på mennesker, og kun 10 prosent på dyr. Det er ganske spesielt i internasjonalt. På verdensbasis brukes 70 prosent av antibiotikaen på dyr, og 30 prosent på mennesker. 

De forklarte at Norge blir ansett som unikt også i verdenssammenheng, og at statsminister Erna Solberg i 2017 deltok på G20-møtet med foredrag om antibiotikaresistens. Også Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet deltar i arbeidet internasjonalt. 

-    Om en måned går ferden til Kina, hvor vi skal snakke med myndighetene om antibiotikabruk. Kina står for halvparten av verdens antibiotikaforbruk. Skal vi løse nasjonale utfordringer, må vi også jobbe internasjonalt, sa Lenvik.

Line Vold la fram plansje etter plansje som viser lav forekomst av sykdommer fra dyr og sykdomsframkallende bakterier i Norge. Nesten all salmonella i Norge kommer fra smitte utenlands. 

- Ut fra dette kan en spørre seg om norske matprodusenter kan reklamere mer for fordelene med norske produkter. Folk er jo opptatt av trygg mat, så at det går an å spille mer på dette i markedsføring er iallfall en tanke fra meg, sa Line Vold.

Gaute Lenvik viste fram reklame for norsk laks i USA, der det står at fisken er rik på antioksidanter og omega3, og at det ikke er brukt antibiotika og tilsatt hormoner.  

-    Det er et spørsmål om jordbruket kan ha noe å lære fra sjømatsiden. Tør kjøttprodusentene å gå tydelig nok ut med fortrinnene i markedet? Det er verdt å merke seg at sjømatbransjen spiller på dette, og gjør det godt, sa Lenvik.

Samtidig kom han med en utfordring til næringa som helhet:
-    Er vi aktive nok og tar nok stilling til dyrevelferd for vår egen del? Vi i Veterinærinstituttet har tatt til orde for å få til en dyrevelferdsmerking også i Norge. Her må det i så fall brukes objektive velferdsindikatorer. Det er det behov for. I dag overlates diskusjonen i stor grad til opinionen og interesseorganisasjoner, og vi ser at det vokser fram en del disneyhistorier som ikke bygger på objektive fakta, sa Lenvik.

Det ble et svært godt engasjement fra salen, der mange stilte spørsmål.

Erling Aas-Eng sa blant annet dette om dyrevelferd i sin årsmøtetale:

-    Mange har dessverre et helt urealistisk syn på hva det vil si å drive husdyrbruk for å produsere mat. Færre og færre har erfaring fra landbruket eller innsikt i hvordan dette foregår. Vi må framover bli flinkere til vise fram det dyreholdet vi driver. Det er ikke lett å kombinere med et økt fokus på smittevern, men den utfordringa må vi ta. Vi skal møte forbrukerens fokus på dyrevelferd imøtekommende og med åpenhet, sa Aas-Eng.

Han ønsker dialog også med de som har et helt annet interessefelt:

-    Jeg trur vi må skape en bedre dialog med bl.a. Dyrevernalliansen, hvor vi må ha fokus på hva vi kan få til innenfor de rammene vi driver husdyrholdet vårt i dag. Dyrevelferdsdebatten trenger sårt et større innslag av realisme. Det er jo ikke bare å slippe kyllingen ut i friluft eller grisen til skogs. Vi en stor jobb å gjøre overfor forbrukeren for å vise fram den gode dyrehelsa vi har, samtidig som vi møter spørsmålene om dyrevelferd med mest mulig åpenhet., sa Aas-Eng, og kom også med en gjengs oppfordring:

-    Alle bør ha som rettesnor at mitt fjøs og mitt dyrehold hver dag skal ha en standard som tåler et avisoppslag. Det er en test jeg tror de fleste dyktige husdyrbrukere i Hedmark består, men som vi også MÅ bestå! sa Aas-Eng.

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag, sa det slik: 

-    Det som var god dyrevelferd på 80-tallet er ikke god dyrevelferd i dag. Og det som er god dyrevelferd i dag, er ikke god dyrevelferd i 2028. Vi bønder driver et særdeles omfattende utviklingsarbeid, og det må vi synliggjøre. Det er stor interesse for dette temaet, og vi må sjøl ha styring i debatten, sa Usland.
 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

På årsmøtet i Hedmark Bondelag tok Harald Håkenrud, som er fadder for lokallagene i sørfylket og Anne-Lise Brenna Ording, som er leder i Brandval og Vinger Bondelag, opp saken,  og fikk støtte av fylkesleder Erling Aas-Eng og en enstemmig forsamling.

Krever tiltak mot villsvin

Årsmøtet i Hedmark Bondelag krever at det raskt settes i verk tiltak for å stanse framveksten av villsvin i Norge. Villsvin er svartelistet av norske myndigheter, men det mangler et godt nok regelverk og regime for avliving av individer.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, etter forslag fra styret, fra venstre: Harald Håkenrud, Berit Grindflek, Ivar Sund, Gry Hjermstad Eggen, Lars Opsal jr og Erling Aas-Eng

Etterlyser verktøy for å regulere markedet

Klar melding om markedsregulering fra årsmøtet i Hedmark Bondelag. "Næringa tar ansvaret for å regulere markedet for egen regning, men da må jordbruket få bruke nødvendige verktøy for å gjøre jobben. Årsmøtet i Hedmark Bondelag ber regjeringa sette ideologiske kjepphester på stallen og åpne for nye tiltak til å håndtere markedet."

Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag. Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng delte ut prisen til lokallagsleder Mari Gjestvang

Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag

Nes og Helgøya Bondelag fikk prisen som årets lokallag på Hedmark Bondelags årsmøte. Lokallaget har det siste året stått i spissen for et stort bredbåndsprosjekt som hele lokalsamfunnet har dratt nytte av.

Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet delte ut innovasjonspris til elever fra Jønsberg videregående skole.

Jønsberg-elever vant innovasjonspris

Elever på Jønsberg videregående skole fikk tildelt innovasjonspris på 20.000 kroner på Hedmark Bondelags årsmøte for sin idé om en seksjonsinndelt avfallscontainer spesialdesignet for bonden og arbeidet på gården.

Erling Aas-Eng tale til årsmøtet 2018

Krever realisme og fakta i klimadebatten

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag refset dem som ser på matproduksjon som et klimaproblem i stedet for en del av klimaløsningen i sin årsmøtetale, og satte det opp mot nordmenns stadig økende flyreiser. – Om vi så hadde sju kjøttfrie dager i uka hele året, ville vi ikke komme halvnær den utslippsreduksjonen som vi får av å avlyse ferieturen til Thailand, sa Aas-Eng.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet

Tar opp dyrevelferd og folkehelse på årsmøtet

Hedmark Bondelag har årsmøte på Scandic Elgstua i Elverum tirsdag 13. mars til onsdag 14. mars 2018. Toppfolk fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet skal bidra til å sette dyrevelferd og folkehelse på agendaen.

fra venstre: Emilie Enger Mehl, Lars Opsal jr, Trygve Slagsvold Vedum, Eli Wathne, Anette Trettebergstuen, Tor André Johnsen, Erling Aas-Eng, Nils Kristen Sandtrøen og Margrete Nøkleby

Nyttig møte med Stortingsbenken

Rammebetingelser og prioritering av små og mellomstore bruk, ulv, jordvern og landbruksutdanning var hovedtemaer da Hedmark Bondelag hadde møte med Hedmarksbenken på Stortinget 1. mars. Nyttig og bra!

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med feil tallbruk om ulv fra WWF og Naturvernforbundet

Tull med tall om ulv

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med WWF og Naturvernforbundet om feil tallbruk om ulv. Her følger leserinnlegget, som har stått på trykk i Nationen, Bondebladet og en rekke Hedmark-medier.

Helmer Amb vervet ti nye medlemmer i løpet av kort tid på tampen av 2017. Blant de nye medlemmene er Ida Røhr og Lars Bjelvin.

Kan feire enda en medlemsrekord

Hedmark Bondelag fikk i fjor en medlemsvekst på 67, og er nå oppe i 5644 medlemmer. – Det er svært gledelig at vi for sjette året på rad kan feire medlemsvekst, sier fylkesleder Erling Aas-Eng, og roser blant andre Helmer Amb i Ringsaker Bondelag, som alene vervet 10 medlemmer på kort tid.

Tryggere Sammen

Spennende kursserie om beredskap og samfunnssikkerhet

Hvordan kan du som bonde og innbygger bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer? Hedmark Bondelag er i gang med en kursserie som er noe ganske annet enn en HMS-runde i henhold til KSL. Nyttig for alle - bli med!

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Torsdag
05
April

Fagmøte om dyrevelferd i svineholdet

Blæstad, Vang
Torsdag
12
April

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Vertshuset V-E6, Biri
Torsdag
31
Mai

Blæstaddagen

Blæstad, Vang i Hamar

Våre samarbeidspartnere