Nordland Bondelags årsmøte 2014

Publisert 11.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Nordland Bondelag avholdt sitt årsmøte 5. og 6. mars 2014 på Rica Hotel i Bodø.

Nordland Bondelag valgte i år å endre på programmet med å kjøre alle formelle årsmøtesaker på dag 1. Det var stor oppslutning om årsmøtet vårt, og det var tilsammen 82 deltager som var innom årsmøtesalen i løpet av de to dagene årsmøtet varte. Det var et variert program med flere flotte innlegg fra diverse lag og samarbeidspartnere.

Her kan dere se en bildeserie fra vårt årsmøte

Fylkesleder Bernt Skarstad åpnet årsmøtet vårt.

Fra Norges Bondelag fikk vi besøk av Arnstein Røyneberg

Et lite blikk inn i årsmøtesalen, med fra venstre Bjarne Herigstad, Øyvind Mevik og Asle Sommerli i forkant av bildet

Flere deltagere fra blant annet Sortland og Hadsel Bondelag

Styret og administrasjon klar på første benk

Fra Felleskjøpet fikk vi besøk av Solveig Rønning med neste generasjon. Skal tidlig krøkes som god krok skal bli.

Lokallagsleder i Hamarøy og Tysfjord Bondelag Ragnhild Engan.

Styret i Nordland Bondelag takker av styremedlem Kåre Holand for lang og tro tjenste. Vi ønsker han lykke til.

Alstahaug Bondelag ved leder Bjarn Herigstad Jr. ble kåret til årets lokallag. (Unnskyld dårlig bilde, men syntes det var viktig at de kom med på bildeserien)

Paneldebatten dag 2. Fra venstre; Arnstein Røyneberg fra Norges Bondelag, Ingelin Noresjø fra KrF, Monika Sande fra Sp, Monica Iveland landbruks og reindrifts direktør, Marius Jøsevold fra Sv, Hanne Østerdal fra Nordland Fylkeskommune, Marius Hansen fra Høyre, og May Valle fra Venstre.

Fra nyopprettede Vefsn Bygdeungdomslag kom lederen Merete Julie Bang og hadde  sluttinnlegg om "Tanker fra ungdommen"

 

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere