Nordland Bondelag v/fylkesleder gir tydelige signaler om krav og forventninger til årets jordbruksforhandlinger!

Publisert 29.03.2017
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Ståle Nordmo fremmet viktige Nordlandssaker for representantskapet i Norges Bondelag.

Tetting av inntektsgap, å opprettholde markedsordninger, frakttilskudd og kvoteregioner og et sterkere fokus på strukturordninger som tar hensyn til distrikt var sterkt fremme i hans innlegg. Også investeringsvirkemidler og rekrutteringstiltak ble fokusert.

Representantskapet valgte vår fylkesleder inn i resolusjonskomiteen som har i oppdrag å peke ut kursen for årets Jordbruksforhandlinger.     

Fylkesleder Nordland Bondelag, Ståle Nordmo.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere