Nordland Bondelag på Bondetinget

Publisert 10.06.2015
  • Tips en venn om denne siden

Årets Bondeting engasjerer mange – årets jordbruksforhandlinger, jordvern, valg, økt matproduksjon, endringer i lammetilskudd og rovvilt vil bli debattert. Landbruksministeren deltar også.

Nordland Bondelag er representert på Bondetinget på Lillehammer, her fra venstre Wanja Rakvaag, John Erik Johansen, Bernt Skarstad, Tove Mosti Berg, Robin Sjøgård og Ståle Nordmo.

Det er med stor spenning og forventning at delegasjonen fra Nordland nå møter i årsmøte for Norges Bondelag. Det forventes gode drøftinger omkring siste års arbeid – særlig med fokus på jordbruksforhandlingene og de stadige utfordringer som den nye regjeringen gir vår viktige næring. Endringer i konsesjonslov, svakere jordvern og reduksjoner av tollvern er noe av det som har vært oppe til debatt. Årsmøtet skal også se fremover og gi føringer for organisasjonens prioriteringer i kommende år.

Styremedlem  i Nordland Bondelag Tove Mosti Berg holder innlegg der hun tar opp temaet Landbruksskolene.

Fylkesleder stilte klare spørsmål til landbruksministeren på dagens Bondeting, deriblant hva ministeren ville gjøre for å stimulere det arktiske landbruket og for å gjøre landbruket sentral i ”det grønne skiftet”.

Følg med fra årsmøtet på www.bondelaget.no

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere