Nordland Bondelag beklager sterkt at Thulefjord i Bodø ble nedlagt

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

21. juni vedtok Nortura å legge ned påleggsproduksjonen i Bodø og 30 ansatte blir uten arbeid.


Nordland Bondelag beklager på det sterkeste at Konsernstyret i Nortura overkjører både ansatte og øvrige signaler fra næringa samt myndigheter som er kommet og i denne saka.

At ansatte har bygd opp en produksjon i Bodø som er etterspurt og som er lønnsom for Nortura ble ikke vektlagt.

Når dette er sagt, er Nordland Bondelag glad for at produksjonen av Thulefjordprodukter flyttet til Målselv og skal videreutvikles. Verdiskapinga er dermed bevart i Nord-Norge i Arktisk område.

Norturas opprinnelige forslag var å flytte hele produksjonen til Sarpsborg, men det ble heldigvis stoppet i 12. time.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere