Nord-Fron Bondelag er årets lokallag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Under årsmøtet i Oppland Bondelag ble Nord-Fron Bondelag kåret til årets lokallag i 2016. De er videre nominert til prisen årets lokallag i Norges Bondelag.

Nord-Fron Bondelag har et høyt aktivitetsnivå, og mange av aktivitenene har de gjennomført årlig i svært mange år. Samtidig viser de at aktivitetene kontinuerlig blir videreutviklet.

 

Skole-landbruk i 20 år

Nord-Fron Bondelag har årlig et pedagogisk opplegg for 8. klassingene i Nord-Fron. I 2016 var 74 elever utplassert på garder flere dager i løpet av uke på våren. Nord-Fron Bondelag har også god oppfølging av vertsgardene. Opplegget har vært gjennomført de siste 20 årene!

Bilder fra utplassering og undervisning i klasserommet ved Øyvind Sandvold. Foto fra Nord-Frons facebookside.

I tillegg hadde inviterte de en barnehage på gardsbesøk i forbindelse med Norges Bondelags vårkampanje i fjor.

 

Politikerkontakt

Kommunestyrepolitikere blir inviterte til gards, der de får informasjon om ulike satsinger og utfordringer. I fjor høst tok de for seg Inn på Tunet som næring, de fikk med seg fylkeslederen til å snakke om TTIP, og en ungdom snakket om tanker han gjorde seg når han nå skulle ta over gard og bli gardbruker i kommunen.
Etterpå fikk politikerne prøve seg på ulike oppgaver som er viktig for en gardbruker: De skulle tippe vekt på 3 kalver og en høybunt, de skulle sette opp strømgjerde på raskest mulig tid. Videre skulle de håndmjølke ei ku, stable paller med minilaster og tippe kornslag. Et godt pedagogisk opplegg ble avsluttet som seg hør og bør med kveldsmat.

Dette opplegget ble presentert for ledermøtet i Oppland Bondelag i høst.

Leder i Nord-Fron Bondelag forteller ledermøtet om hvordan de jobber med politikerkontakt i Nord-Fron.

 

Byfest

Vinstra har blitt by, og Nord-Fron Bondelag, sammen med samarbeidspartnere viser seg fram som bønder i by’n under den årlige byfesten. De har med seg ulike dyr, har landbruksopptog der de i 2016 viste fram utviklinga i landbruket siste 100 år.

 

Rovvilt

Nord-Fron Bondelag har et stort engasjement i rovviltsaker og samarbeider godt med Sau og Geit og Småbrukarlaget til beste for beitenæringa. Leder i Nord-Fron var også vertskap for fylkeslaget da vi hadde med to politikere som ville høre mer om nettopp rovviltutfordringer, deriblant leder i rovviltnemnda Aud Hove.

Aud Hove og Anne Tingelstad Wøien i fjøset til Marthe Dypdalen.

Medlemsaktivitet

Det ble arrangert busstur til Agroteknik og en fagtur til NMBU på Ås i løpet av 2016. Videre har de årlig studiering i forkant av jordbruksforhandlingene. Nord-Fron Bondelag hadde både i 2015 og 2016 en medlemsvekst på 5 medlemmer pr år.

 

Årets lokallag i Norges Bondelag

Fra utdeling av prisen under årsmøtet i Oppland Bondelag.

Nord-Fron bondelag er nominert til prisen årets lokallag i Norges Bondelag. Denne prisen deles ut på årsmøtet i sommer, og Oppland Bondelag mener Nord-Fron oppfyller kriteriene som kreves. Vi ønsker Nord-Fron lykke til å håper selvsagt de kommer seg til topps i kåringen.

Sist gang et Opplandslag gikk til  topps i kåringen var med Jevnaker Bondelag i 2008.

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere