Nord-Fron Bondelag er årets lokallag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Under årsmøtet i Oppland Bondelag ble Nord-Fron Bondelag kåret til årets lokallag i 2016. De er videre nominert til prisen årets lokallag i Norges Bondelag.

Nord-Fron Bondelag har et høyt aktivitetsnivå, og mange av aktivitenene har de gjennomført årlig i svært mange år. Samtidig viser de at aktivitetene kontinuerlig blir videreutviklet.

 

Skole-landbruk i 20 år

Nord-Fron Bondelag har årlig et pedagogisk opplegg for 8. klassingene i Nord-Fron. I 2016 var 74 elever utplassert på garder flere dager i løpet av uke på våren. Nord-Fron Bondelag har også god oppfølging av vertsgardene. Opplegget har vært gjennomført de siste 20 årene!

Bilder fra utplassering og undervisning i klasserommet ved Øyvind Sandvold. Foto fra Nord-Frons facebookside.

I tillegg hadde inviterte de en barnehage på gardsbesøk i forbindelse med Norges Bondelags vårkampanje i fjor.

 

Politikerkontakt

Kommunestyrepolitikere blir inviterte til gards, der de får informasjon om ulike satsinger og utfordringer. I fjor høst tok de for seg Inn på Tunet som næring, de fikk med seg fylkeslederen til å snakke om TTIP, og en ungdom snakket om tanker han gjorde seg når han nå skulle ta over gard og bli gardbruker i kommunen.
Etterpå fikk politikerne prøve seg på ulike oppgaver som er viktig for en gardbruker: De skulle tippe vekt på 3 kalver og en høybunt, de skulle sette opp strømgjerde på raskest mulig tid. Videre skulle de håndmjølke ei ku, stable paller med minilaster og tippe kornslag. Et godt pedagogisk opplegg ble avsluttet som seg hør og bør med kveldsmat.

Dette opplegget ble presentert for ledermøtet i Oppland Bondelag i høst.

Leder i Nord-Fron Bondelag forteller ledermøtet om hvordan de jobber med politikerkontakt i Nord-Fron.

 

Byfest

Vinstra har blitt by, og Nord-Fron Bondelag, sammen med samarbeidspartnere viser seg fram som bønder i by’n under den årlige byfesten. De har med seg ulike dyr, har landbruksopptog der de i 2016 viste fram utviklinga i landbruket siste 100 år.

 

Rovvilt

Nord-Fron Bondelag har et stort engasjement i rovviltsaker og samarbeider godt med Sau og Geit og Småbrukarlaget til beste for beitenæringa. Leder i Nord-Fron var også vertskap for fylkeslaget da vi hadde med to politikere som ville høre mer om nettopp rovviltutfordringer, deriblant leder i rovviltnemnda Aud Hove.

Aud Hove og Anne Tingelstad Wøien i fjøset til Marthe Dypdalen.

Medlemsaktivitet

Det ble arrangert busstur til Agroteknik og en fagtur til NMBU på Ås i løpet av 2016. Videre har de årlig studiering i forkant av jordbruksforhandlingene. Nord-Fron Bondelag hadde både i 2015 og 2016 en medlemsvekst på 5 medlemmer pr år.

 

Årets lokallag i Norges Bondelag

Fra utdeling av prisen under årsmøtet i Oppland Bondelag.

Nord-Fron bondelag er nominert til prisen årets lokallag i Norges Bondelag. Denne prisen deles ut på årsmøtet i sommer, og Oppland Bondelag mener Nord-Fron oppfyller kriteriene som kreves. Vi ønsker Nord-Fron lykke til å håper selvsagt de kommer seg til topps i kåringen.

Sist gang et Opplandslag gikk til  topps i kåringen var med Jevnaker Bondelag i 2008.

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere