Møter Sundtoft i ”jervens hule”

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Jerv blir et viktig tema når Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag, møter klima- og miljøminister Tine Sundtoft i debatt på Lesja i Oppland torsdag. - Jervebestanden er fortsatt ute av kontroll, og det er ikke tilstrekkelig vilje til å få den ned, sier Frogner.


Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Torsdag møter rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, klima- og miljøminister Tine Sundtoft i debatt på Lesja i Oppland.
Om det ikke er løvens hule, så kan det trygt sies at Sundtoft kommer til jervens hule når hun ankommer dette arrangementet. Debatten finner sted i et område med store jerveproblemer.

Nationen brakte mandag tall for dokumenterte tap av sau/lam til rovdyr hittil i år. Hvis en ser på disse tallene regionvis, kommer det fram at nær halvparten av tapene til jerv er i Oppland. Av totalt 385 sau/lam tatt av jerv, er 167 sau/lam tatt i Oppland. Det tilsvarer 43 prosent.
I motsetning til noen andre deler av landet, ser det heller ikke ut til at tapene i Oppland i særlig grad er på vei ned.

Ti jervekull, mot bestandsmål på fire

I Oppland er det mye mer jerv enn bestandsmålet tilsier:

Det er registrert ti jervekull i Oppland, mens det regionale bestandsmålet for Oppland er bare fire. Rovviltnemnda i Oppland anbefalte fem hiuttak før årets sesong, men fikk gjennomslag for bare fire.

- Vi i Bondelaget mener at myndighetene viser manglende vilje til å gjøre store nok uttak, og bruke de virkemidlene som virker. Jervebestanden er fortsatt ute av kontroll i flere områder, og det er ikke tilstrekkelig vilje til å få den ned, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Frogner understreker at lisensjakt er viktig og riktig, og at det er viktig at en prøver ut nye virkemidler for effektiv lisensjakt.

- Men når bestanden ligger skyhøyt over bestandsmålet, må det også andre tiltak til. Situasjonen i Oppland viser at det fortsatt er nødvendig med målrettede og omfattende uttak før beitesesongen. Det er urovekkende og kritikkverdig at vi fortsatt ligger så høyt over bestandsmålet, sier Frogner.

Overoppfyller bestandsmålet

Det er i år registrert 65 kull med jervevalper i Norge. Det er 26 kull over bestandsmålet på 39 kull. 17 kull ble tatt ut av forvaltningen på ekstraordinære uttak (hiuttak). Dermed er det 48 kull etter uttakene. Dette er ni over bestandsmålet – altså 20 prosent over. (Jf rapport fra Rovdata 1.10.15).

- Bestandsmålene overoppfylles så til de grader, nok en gang. Rovviltregionen med flest jervekull over det regionale bestandsmålet er Hedmark, hvor det er registrert 13 jervekull. Bestandsmålet er på bare fem. Dette direkte undergraver den vedtatte todelte målsetninga om å ivareta både beitedyr og rovvilt, sier Frogner.

Rovdyrdebatten 2015 blir arrangert av Lesja kommune, Dovre kommune og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Lesja/Dovre, og finner sted på Lesja kulturhus torsdag 15. oktober kl 18.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere