Møter Sundtoft i ”jervens hule”

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Jerv blir et viktig tema når Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag, møter klima- og miljøminister Tine Sundtoft i debatt på Lesja i Oppland torsdag. - Jervebestanden er fortsatt ute av kontroll, og det er ikke tilstrekkelig vilje til å få den ned, sier Frogner.


Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Torsdag møter rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, klima- og miljøminister Tine Sundtoft i debatt på Lesja i Oppland.
Om det ikke er løvens hule, så kan det trygt sies at Sundtoft kommer til jervens hule når hun ankommer dette arrangementet. Debatten finner sted i et område med store jerveproblemer.

Nationen brakte mandag tall for dokumenterte tap av sau/lam til rovdyr hittil i år. Hvis en ser på disse tallene regionvis, kommer det fram at nær halvparten av tapene til jerv er i Oppland. Av totalt 385 sau/lam tatt av jerv, er 167 sau/lam tatt i Oppland. Det tilsvarer 43 prosent.
I motsetning til noen andre deler av landet, ser det heller ikke ut til at tapene i Oppland i særlig grad er på vei ned.

Ti jervekull, mot bestandsmål på fire

I Oppland er det mye mer jerv enn bestandsmålet tilsier:

Det er registrert ti jervekull i Oppland, mens det regionale bestandsmålet for Oppland er bare fire. Rovviltnemnda i Oppland anbefalte fem hiuttak før årets sesong, men fikk gjennomslag for bare fire.

- Vi i Bondelaget mener at myndighetene viser manglende vilje til å gjøre store nok uttak, og bruke de virkemidlene som virker. Jervebestanden er fortsatt ute av kontroll i flere områder, og det er ikke tilstrekkelig vilje til å få den ned, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Frogner understreker at lisensjakt er viktig og riktig, og at det er viktig at en prøver ut nye virkemidler for effektiv lisensjakt.

- Men når bestanden ligger skyhøyt over bestandsmålet, må det også andre tiltak til. Situasjonen i Oppland viser at det fortsatt er nødvendig med målrettede og omfattende uttak før beitesesongen. Det er urovekkende og kritikkverdig at vi fortsatt ligger så høyt over bestandsmålet, sier Frogner.

Overoppfyller bestandsmålet

Det er i år registrert 65 kull med jervevalper i Norge. Det er 26 kull over bestandsmålet på 39 kull. 17 kull ble tatt ut av forvaltningen på ekstraordinære uttak (hiuttak). Dermed er det 48 kull etter uttakene. Dette er ni over bestandsmålet – altså 20 prosent over. (Jf rapport fra Rovdata 1.10.15).

- Bestandsmålene overoppfylles så til de grader, nok en gang. Rovviltregionen med flest jervekull over det regionale bestandsmålet er Hedmark, hvor det er registrert 13 jervekull. Bestandsmålet er på bare fem. Dette direkte undergraver den vedtatte todelte målsetninga om å ivareta både beitedyr og rovvilt, sier Frogner.

Rovdyrdebatten 2015 blir arrangert av Lesja kommune, Dovre kommune og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Lesja/Dovre, og finner sted på Lesja kulturhus torsdag 15. oktober kl 18.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere