Miniseminar i Tromsø

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Leder Asgeir Slåttnes åpnet mininseminaret med sin velkomsthilsen, før Øyvind Hansen, rådgiver i Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning, fortsatte med sitt innlegg som omhandler økonomien i jordbruket. Christian Anton Smedshaug fra Landbrukets Utredningskontor holdt deretter et innlegg med tittelen "Landbruk mellom oljeboble, klima og ressursutforming". Denne presentasjonen ga tilhørerne et innblikk i verdens ressursutfordringer, og nye momenter i forhold til hvor viktig det er at Norge opprettholder og øker selvforsyningen.

 Innlegget til Øyvind Hansen ga en grundig gjennomgang av økonomien i landbruket i Troms, sammenliknet med resten av landet og landsdelen. Gjennom driftsgranskingene som Nilf gjennomfører vise det seg at det er veldig stor variasjon mellom tilsynelatende like bruk, og at Troms skiller seg negativt ut på avlingsstørrelse per dekar.

Hele presentasjonen fra Øyvind Hansen kan du lese her

 Smedshaug holdt et kunnskapsbyggende innlegg angående den økende konkurransen på verdens ressurser. Flere trusler mot ressurstilgangen ble tatt opp i presentasjonen; blant annet at en økende middelklasse i Asia, med større kjøpekraft gjør utfordringene større fremover, da disse beslaglegger stadig større andel av matressursene. Klimautfordringene som truer verdens avlinger gjør at flere land nå sikrer ressurstilgangen gjennom beredskapslagre og langsiktige avtaler. De beste tilgjengelige arealene er allerede oppdyrket, og man må derfor øke produksjonen per dekar, i tillegg til nydyrking for å erstatte utgått jordbruksareal. Det var en glimrende presentasjon som bør sees i sin helhet, du finner den her

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere