Mer sau- og grønnsakskompetanse inn i styret i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Valgkomiteens innstilling ble fulgt til punkt og prikke under valget på årsmøtets siste dag. Oppland Bondelag får nå et styre med mer kunnskap på sau og grønnsaker. Trond Ellingsbø er gjenvalgt som fylkesleder.

Trond Ellingsbø fra Heidal fortsetter som leder og Jon Lerhol fra Vang som nestleder.

Per Heringstad, Heidal, var ikke på valg.

Mikkel Bakkegard fra Østre Toten rykker opp fra 2. vara og ble valgt inn på fast plass i styret. Han er fra før leder i Oppland Bondelags planteproduksjonsutvalg og med i styret i Toten Kålrotpakkeri. Mikkel er kålrot-, potet- og kornprodusent på Lena. Tidligere har han jobbet på Bioforsk Apelsvoll. Oppland Bondelag får dermed økt planteproduksjonskompetanse inn i styret..

Jane Dahl Sogn fra Jevnaker ble valgt inn i styret fra Hadeland-Land. Jane driver med sau og dølafe på garden i Sognsbygda på Jevnaker og er daglig leder på Pilegrimssenter Granavollen.

Barbro Braastad fra Fåvang fortsetter som 1. vara. Anita Lindhjem fra Søndre Land er valgt som ny 2. vara. Begge driver med sau, og Barbro driver også med ku og gris. Jon Finborud fra Øyer-Tretten fortsetter som 3. vara. Han har svineproduksjon på sin gard i Midtbygda i Øyer.

Magnhild Grimsrud og Tormod Rognlien fortsetter i styret som representanter fra henholdsvis Oppland Bygdekvinnelag og Oppland Bygdeungdomslag.

Store deler av det nye styret i Oppland Bondelag: Per Heringstad, Anita Lindhjem, Jon Lerhol, Magnhild Grimsrud, Trond Ellingsbø, Barbro Braastad og Mikkel Bakkegard. Jane Dahl Sogn, Tormod Rognlien og Jon Finborud var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

 

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere