Medlemsvekst i 2014 gir godt grunnlag for aktiviteten i 2015

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

314 nye medlemmer i 2014 gir oss et godt grunnlag for arbeidet vi skal gjøre i år, sier leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø.

Landbruket er ei viktig næring i Oppland, og det vises også gjennom bondelaget. Oppland Bondelag er landets nest største fylkeslag. Vi er kun slått av Rogaland Bondelag.

Den gode oppslutningen og medlemsutviklingen er enormt viktig både for synligheten av landbruket generelt, og det er en god inspirasjonskilde for oss som daglig jobber med saker for medlemmene, sier Trond Ellingsbø. Han innrømmer at vi muligens kan takke Regjeringen for litt drahjelp i forhold til medlemstallet. Jeg vil tro at flere enn meg mener det skaper en trygghet å være med i et felleskap som bondelaget når næringa står overfor store utfordringer med hensyn til poltiske rammevilkår, sier han.

Politisk arbeid blir viktig også i år. Til våren kommer jordbruksforhandlingene, og til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Lokallagene har ei sentral rolle her, og flere lokallag er allerede i gang med planleggingen av poltiske møter. I tillegg har fylkeslaget samtaler med politikere på fylkesnivå. Politikere har et bredt arbeidsfelt. Å bygge opp deres kunnskap på landbruk er et viktig arbeid for oss, og vi vet de setter pris på det, sier Ellingsbø.

 

Ei hånd på rattet for egen utvikling

Bondelaget er imidlertid mer enn en organiasjon som skal jobbe opp mot politikere. Vi kan være med å påvirke de rammevilkårene som politikerne setter for oss, men enda viktigere er de rammevilkårene vi setter for oss sjøl. Det er lett å bli tatt av utviklingen og ikke være med å sette premissene for utviklingen sjøl. Hva kan vi gjøre noe med i egen organisasjon og i vår egen hverdag. Og hvilke valg tar vi for egen bedrift og egen næring på kort og lang sikt.

En god arena for diskusjon. Her fra ledermøtet i høst.

Historien har vist at langsiktige og gode valg har gitt oss god uttelling. Blant annet har vi i dag ei svært god dyrehelse her i landet. Der andre tenkte kortsiktig profitt, tenkte den norske bonden lenger fram. Foruten god dyrehelse her i landet, vises resultatet av dette arbeidet gjennom de internasjonalt attraktive dråpene som kommer fra norsk storfe og gris gjennom GENO og Norsvin.

 

 

En rekanalisering på gang?

Ellingsbø er bekymret over utviklingen av norsk kornproduksjon. Selv om jeg er mjølkeprodent i Gudbrandsdalen, ser jeg klart at kornet spiller en helt sentral rolle både i forhold til hvordan landet vårt skal se ut og i hvilken grad vi kan produsere mat til egen befolkning. Når vi nå ser at kornproduksjonen blir byttet ut med gras- og husdyrproduksjon i områder der jorda spesielt er egnet for kornproduksjon, blir jeg bekymret. Er vi i ferd med å få en rekanalisering av norsk landbruk?, spør han.

Klimautfordringer, mattrygghet og dyrevelferd er blant de stikkord som er viktige å diskutere. Hvilke holdninger har vi, og hvilke mål har vi for framtida. Noen er bekvemme med den utviklingen vi ser, og det er lett å ty til lettvinte løsninger og få en økonomisk gevinst på kort sikt. Men hvordan blir det på lang sikt, og hvordan blir landbrukets omdømme?

Dette er diskusjoner jeg vil ha mer av i 2015, sier han, og Oppland Bondelag vil legge til rette for at medlemmene får være med på denne diskusjonen. Det er artigere å være med å styre enn å bli styrt av andre.

 

Diskusjonsareaner

Neste uke starter regionmøtene. Dette er en viktig arena der de lokale tillitsvalgte i sin region samles for å diskutere saker for året som kommer. Dette er den første arenaen vi har for å tenke høyt og få ulike syn på sakene opp på bordet. I tillegg vil det her blir diskutert lokallagenes rolle framover mot jordbruksforhandlingene og høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Siste helga i januar blir det Landbrukshelg. 250 bønder fra Oppland og Hedmark er påmeldt. Innovasjon og kunnskapsbygging gjennom foredrag og erfaringsutveksling ispedd en god dose sosialt felleskap er nøkkelordene for denne helga i Øyer.

 

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere