Mattilsynet fastholder beitenekt

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

20 sauebønder i Oppland må redusere rovdyrtap for å unngå beitenekt.

20 sauebønder i Oppland fikk i slutten av mai varsel fra Mattilsynets kontor i Gudbrandsdalen om at det ville bli innført framtidige beiterestriksjoner på grunn av at de aktuelle beitebrukerne har hatt over 10 prosent tap av dyr til rovvilt de siste tre åra. Vedtaket ble påklaget av Norges Bondelag og de andre fagorganisasjonene for sau. Nå har Mattilsynets distriktskontor behandla klagen, og opprettholdt vedtaket. Begrunnelsen fra Mattilsynet er at de vil hindre at dyr lider og dør.

  • Les også:

Bøndene kan ikke løse dette alene

 - Dette vedtaket viser nok en gang at det er behov for større samhandling mellom Mattilsynet og miljøvernmyndighetene i slike saker. Det er rovviltforvaltningen som må vurdere skadereduserende tiltak i form av uttak av rovvilt. Saueeierne har satt i verk alle mulige tiltak for å unngå tap, uten å lykkes. Dette kan ikke bøndene løse alene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Vil se på alternative løsninger

Etter at varselet fra Mattilsynet kom i mai, har Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit vært i møte med miljøvernministeren og landbruksministeren for å få ei prinsipiell avklaring på spørsmålet. Statsrådene gav uttrykk for at de ikke ville overstyre Mattilsynet, men ville følge opp saka.

- Vi vil nå jobbe for å få til et møte med ledelsen i Mattilsynet sentralt, slik at vi kan se på løsninger for framtida som ikke går utover drifta til saueeierne, sier Lars Petter Bartnes.

Skal vurdere beiterestriksjoner til våren

Det opprinnelige vedtaket åpnet for at det kunne bli aktuelt med beiterestriksjoner i 2015, hvis ikke bøndene fikk tapstallene ned på et akseptabelt nivå i 2014. Mattilsynet vil heller foreta en farevurdering før beiteslippet neste år for å vurdere om det vil bli nødvendig med nye beiterestriksjoner. Aktuelle restriksjoner kan være forsinka beiteslipp, akutt nedsanking eller tidlig nedsanking.
 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere