Matproduksjon må lønne seg

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Kravet vi har overlevert Staten i dag, kan gjøre oss i stand til å levere det Regjeringen ønsker i Landbruks- og matmeldinga, sier styreleder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø i forbindelse med overlevering av jordbrukets krav "fra ord til handling" i dag.

Skal vi fortsatt ha matproduksjon her i høykostlandet Norge, må vi nå få mindre prat og mer handling fra Statens side, sier Trond Ellingsbø. Kravet som Jordbrukets forhandlingsutvalg har overlevert Staten i dag er vårt forslag til virkemidler som manglet i Landbruks- og matmeldinga Stortinget behandlet tidligere denne måneden.

Det er stort behov for økt matproduksjon. Det er vi bønder som kan ta denne jobben, og nå har vi levert et krav som er godt og nødvendig i forhold til den jobben vi tar på oss, sier han.

Trond Ellingsbø er bekymret for rekrutteringen til bondeyrket. De som skal ta over etter oss sammenligner sjølsagt inntektsnivået i landbruket med andre yrker. Da må vi nå få muligheter for en inntektsvekst utover kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet, sier han.

Landbruksmeldinga slår fast at vi skal ha økt matproduksjon basert på norske ressurser. Det mener vi kommer godt fram i kravet. Distriktsprofilen skal styrkes for mjølk. Fraktordninger er viktig for å utjevne forskjeller mellom produsenter. Skal vi klare å opprettholde matproduksjon over hele landet og på norske ressurser, må disse ordningene styrkes og utvides.

 

Årsmøtet vårt i mars la vekt på at mer midler må komme den aktive bonde til gode, og det mener vi blir gjort i årets krav, sier Ellingsbø. Blant annet i kornproduksjonen der økt kornpris på 20 øre er virkemiddelet. Samtidig vet vi at økt kornpris slår negativt ut for husdyrprodusenter, og det er derfor foreslått økt nedskrivningstilskudd for korn på 9 øre. Driftstilskuddet for ammeku er foreslått økt, likeledes beitetilskudd, kvalitetsstilskudd for storfekjøtt og det er foreslått innført et klimatilpasset dreneringstilskudd.

Med det kostnadsnivået vi har i Norge, klarer vi ikke å konkurrere på pris med andre land. Et sterkt importvern er avgjørende for om vi kan omsette norske landbruksprodukter framover. Regjeringa må derfor sørge for at det handlingsrommet vi har i WTO-avtala utnyttes for å sikre nettopp dette.

Vi må nå få se forskjellen mellom fine festtaler og handling, avslutter Ellingsbø.

Hele kravet kan du laste ned her.

Mer om kravet

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere