Matproduksjon må lønne seg

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Kravet vi har overlevert Staten i dag, kan gjøre oss i stand til å levere det Regjeringen ønsker i Landbruks- og matmeldinga, sier styreleder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø i forbindelse med overlevering av jordbrukets krav "fra ord til handling" i dag.

Skal vi fortsatt ha matproduksjon her i høykostlandet Norge, må vi nå få mindre prat og mer handling fra Statens side, sier Trond Ellingsbø. Kravet som Jordbrukets forhandlingsutvalg har overlevert Staten i dag er vårt forslag til virkemidler som manglet i Landbruks- og matmeldinga Stortinget behandlet tidligere denne måneden.

Det er stort behov for økt matproduksjon. Det er vi bønder som kan ta denne jobben, og nå har vi levert et krav som er godt og nødvendig i forhold til den jobben vi tar på oss, sier han.

Trond Ellingsbø er bekymret for rekrutteringen til bondeyrket. De som skal ta over etter oss sammenligner sjølsagt inntektsnivået i landbruket med andre yrker. Da må vi nå få muligheter for en inntektsvekst utover kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet, sier han.

Landbruksmeldinga slår fast at vi skal ha økt matproduksjon basert på norske ressurser. Det mener vi kommer godt fram i kravet. Distriktsprofilen skal styrkes for mjølk. Fraktordninger er viktig for å utjevne forskjeller mellom produsenter. Skal vi klare å opprettholde matproduksjon over hele landet og på norske ressurser, må disse ordningene styrkes og utvides.

 

Årsmøtet vårt i mars la vekt på at mer midler må komme den aktive bonde til gode, og det mener vi blir gjort i årets krav, sier Ellingsbø. Blant annet i kornproduksjonen der økt kornpris på 20 øre er virkemiddelet. Samtidig vet vi at økt kornpris slår negativt ut for husdyrprodusenter, og det er derfor foreslått økt nedskrivningstilskudd for korn på 9 øre. Driftstilskuddet for ammeku er foreslått økt, likeledes beitetilskudd, kvalitetsstilskudd for storfekjøtt og det er foreslått innført et klimatilpasset dreneringstilskudd.

Med det kostnadsnivået vi har i Norge, klarer vi ikke å konkurrere på pris med andre land. Et sterkt importvern er avgjørende for om vi kan omsette norske landbruksprodukter framover. Regjeringa må derfor sørge for at det handlingsrommet vi har i WTO-avtala utnyttes for å sikre nettopp dette.

Vi må nå få se forskjellen mellom fine festtaler og handling, avslutter Ellingsbø.

Hele kravet kan du laste ned her.

Mer om kravet

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere