Mat og landbruk Innlandet 2017

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Neste tirsdag møtes 250 tillitsvalgte fra landbruksorganisasjonene i Oppland og Hedmark for å diskutere felles saker og utfordringer. Bioøkonomi, marked, engasjement, medlemsdemokrati, matsikkerhet og beredskap står på programmet.

Tirsdag er alle samlet til temakonferansen Mat og landbruk Innlandet 2017. Landbruksråd Innlandet er arrangør av felleskonferansen, og programkomiteen har bestått av Ivar Skramstad fra Landkreditt, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag, Geir Langseth fra Felleskjøpet Agri, Jon Einar Høystad fra Nortura og Astrid Simengård som er sekretær for Landbruksrådet.

Fylkesvaraordfører i Oppland, Aud Hove

 

Landbruket Innlandets felles bioøkonomistrategi blir tema for åpningen. Fylkesvaraordfører i Oppland, Aud Hove, vil åpne med hva denne strategien betyr for bønder i Innlandet før Norturas Karin Røhne forteller om Norturas ambisjon om å sette lavest mulig klimaavtrykk.

 

Kan vi bli kloke på markedet?

Hva ønsker markedet, og hvordan møter vi dette behovet? Det er et naturlig spørsmål for alle som skal selge noe, og bønder er ikke noe unntak her. Undersøkelser viser at  norske forbrukere ønsker trygg, norskprodusert mat. Salget av lokalmat øker. Samtidig vokser lavprisbutikkene. Hvordan henger dette sammen? Og hvordan skal vi møte dette blandingsmarkedet?

To innledere skal se på markedet fra forbrukersida. Det er direktør i Matprat, Dag Henning Reksnes og Norgesgruppens kategorisjef for lokalmat og spesialiteter, Eivind Haalien. Deretter vil Morten Andersen som leder Grøntprodusentenes samarbeidsråd og bonde Sverre Lang-Ree komme med sine innlegg fra produsentsida.

 

Beredskapstankegangen - hvor ble det av den?

Flom i GudbrandsdalenKlimautfordringer, en urolig verden, økt behov for mat og nedbygging av jord. Stikkordene er mange når tidligere forsvarssjef Harald Sunde tar oss med på en runde med samfunnsberedskap. Hva betyr det å være beredt? Hvorfor og hvordan skal vi tenke beredskap. Og hvordan står det til med samfunnsberedskapen?

 

Store konsern og eierskapsfølelse - hvordan får vi til det?

Eierskap, medlemskap, demokrati og engasjement er et viktig tema for organisasjonene. Med konserndannelser, behov for å ta raske beslutninger både i et marked og i det politike landskapet, ser vi utfordringer med å få til gode og grundige prosesser i organisasjonene. Hvordan organisasjonene vil ta eierskapsdemokratiet og engasjementet på alvor framover, skal styreleder i Felleskjøpet Agri Anne Jødahl Skuterud innlede på. To representanter for den yngre garde i landbruket, samt deltakerne ellers i salen, vil så utfordre henne, og de andre topptillitsvalgte fra Tine, Nortura og Norges Bondelag, på hva de tenker om sine organisasjoner.

 

Marita Aanekre har ofte toraderen med og en historie på lur. Hun skal lede oss gjennom middagen.

Etter dette, skal salen ominnredes til middagsbankett. Mange av deltakerne vil personlig kunne stå inne for mange av råvarene under kveldens middag. Sjølsagt skal vi ha mat basert på råvarer fra oss sjøl! Og det er fyrverkeriet fra Gudbrandsdalen, Marita Aanekre, som skal lose oss igjennom middagen.

 

 

Forsikringsordninger og jordvern

Onsdag er har organisasjonene hver sine møter hvor de samler sine tillitsvalgte. Oppland Bondelag har, sammen med Hedmark Bondelag, ledermøte for ledere og en til fra lokallagene samt fylkesstyret. Første del av møtet vil fylkeslederne Trond Elllingsbø og Erling Aas-Eng samle sine tillitsvalgte hver for seg. Lokallagene har nettopp gjennomført sine årsmøter, og vi har mange nye tillitsvalgte på lokalplan, sier Ellingsbø. Det er viktig at vi bruker litt tid på å bli kjent med hverandre, før vi tar sjansen på å menge oss med hedmarkingene, legger han spøkefullt til.

2. nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, besøker ledermøtet, og hun vil orientere om aktuelle saker fra moderorganisasjonen. Ulike medlemsfordeler står også på agendaen, deriblant forsikringsordningene som er endret enn del. På slutten av dagen vil vi gå litt i oss sjøl med en diskusjon rundt jordvern. Er jordvern bare en sak for politikere? Eller er det noe også vi sjøl må gjøre noe med? NIBIOs fag- og forskningsleder Geir-Harald Strand innleder til diskusjon rundt hvordan vi forvalter mat- og arealressursene våre.

 

Kompetanse hver for oss og på tvers

Tine Øst samler sine produsentlagsledere fra Innlandet, Felleskjøpet Agri har sin tillitsvalgtsamling for region 2 og 3 og Nortura har sitt Regionutvalgsmøte. Landkreditt samler også sine tillitsvalgte fra Oppland og Hedmark, og Oppland Bonde- og småbrukarlag og Hedmark Bonde- og småbrukarlag har styremøte her samme dag.

I et samfunn der alt for mye blir sektorinndelt, glemmer vi gjerne at alt henger samme med alt. Derfor er denne type fellesarena viktig for landbruket i Oppland og Hedmark, mener Landbruksråd Innlandet. Landbruksråd Innlandet er et fellesorgan for samvirkeorganisasjoner og faglag i våre to Innlandsfylker. Deres viktigste rolle er nettopp å legge til rette for felles møteplasser og kompetansebygging på tvers av organisasjonene.

Fra temakonferansen Mat og Landbruk Innlandet 2015

 

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere