Mat og landbruk Innlandet 2017

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Neste tirsdag møtes 250 tillitsvalgte fra landbruksorganisasjonene i Oppland og Hedmark for å diskutere felles saker og utfordringer. Bioøkonomi, marked, engasjement, medlemsdemokrati, matsikkerhet og beredskap står på programmet.

Tirsdag er alle samlet til temakonferansen Mat og landbruk Innlandet 2017. Landbruksråd Innlandet er arrangør av felleskonferansen, og programkomiteen har bestått av Ivar Skramstad fra Landkreditt, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag, Geir Langseth fra Felleskjøpet Agri, Jon Einar Høystad fra Nortura og Astrid Simengård som er sekretær for Landbruksrådet.

Fylkesvaraordfører i Oppland, Aud Hove

 

Landbruket Innlandets felles bioøkonomistrategi blir tema for åpningen. Fylkesvaraordfører i Oppland, Aud Hove, vil åpne med hva denne strategien betyr for bønder i Innlandet før Norturas Karin Røhne forteller om Norturas ambisjon om å sette lavest mulig klimaavtrykk.

 

Kan vi bli kloke på markedet?

Hva ønsker markedet, og hvordan møter vi dette behovet? Det er et naturlig spørsmål for alle som skal selge noe, og bønder er ikke noe unntak her. Undersøkelser viser at  norske forbrukere ønsker trygg, norskprodusert mat. Salget av lokalmat øker. Samtidig vokser lavprisbutikkene. Hvordan henger dette sammen? Og hvordan skal vi møte dette blandingsmarkedet?

To innledere skal se på markedet fra forbrukersida. Det er direktør i Matprat, Dag Henning Reksnes og Norgesgruppens kategorisjef for lokalmat og spesialiteter, Eivind Haalien. Deretter vil Morten Andersen som leder Grøntprodusentenes samarbeidsråd og bonde Sverre Lang-Ree komme med sine innlegg fra produsentsida.

 

Beredskapstankegangen - hvor ble det av den?

Flom i GudbrandsdalenKlimautfordringer, en urolig verden, økt behov for mat og nedbygging av jord. Stikkordene er mange når tidligere forsvarssjef Harald Sunde tar oss med på en runde med samfunnsberedskap. Hva betyr det å være beredt? Hvorfor og hvordan skal vi tenke beredskap. Og hvordan står det til med samfunnsberedskapen?

 

Store konsern og eierskapsfølelse - hvordan får vi til det?

Eierskap, medlemskap, demokrati og engasjement er et viktig tema for organisasjonene. Med konserndannelser, behov for å ta raske beslutninger både i et marked og i det politike landskapet, ser vi utfordringer med å få til gode og grundige prosesser i organisasjonene. Hvordan organisasjonene vil ta eierskapsdemokratiet og engasjementet på alvor framover, skal styreleder i Felleskjøpet Agri Anne Jødahl Skuterud innlede på. To representanter for den yngre garde i landbruket, samt deltakerne ellers i salen, vil så utfordre henne, og de andre topptillitsvalgte fra Tine, Nortura og Norges Bondelag, på hva de tenker om sine organisasjoner.

 

Marita Aanekre har ofte toraderen med og en historie på lur. Hun skal lede oss gjennom middagen.

Etter dette, skal salen ominnredes til middagsbankett. Mange av deltakerne vil personlig kunne stå inne for mange av råvarene under kveldens middag. Sjølsagt skal vi ha mat basert på råvarer fra oss sjøl! Og det er fyrverkeriet fra Gudbrandsdalen, Marita Aanekre, som skal lose oss igjennom middagen.

 

 

Forsikringsordninger og jordvern

Onsdag er har organisasjonene hver sine møter hvor de samler sine tillitsvalgte. Oppland Bondelag har, sammen med Hedmark Bondelag, ledermøte for ledere og en til fra lokallagene samt fylkesstyret. Første del av møtet vil fylkeslederne Trond Elllingsbø og Erling Aas-Eng samle sine tillitsvalgte hver for seg. Lokallagene har nettopp gjennomført sine årsmøter, og vi har mange nye tillitsvalgte på lokalplan, sier Ellingsbø. Det er viktig at vi bruker litt tid på å bli kjent med hverandre, før vi tar sjansen på å menge oss med hedmarkingene, legger han spøkefullt til.

2. nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, besøker ledermøtet, og hun vil orientere om aktuelle saker fra moderorganisasjonen. Ulike medlemsfordeler står også på agendaen, deriblant forsikringsordningene som er endret enn del. På slutten av dagen vil vi gå litt i oss sjøl med en diskusjon rundt jordvern. Er jordvern bare en sak for politikere? Eller er det noe også vi sjøl må gjøre noe med? NIBIOs fag- og forskningsleder Geir-Harald Strand innleder til diskusjon rundt hvordan vi forvalter mat- og arealressursene våre.

 

Kompetanse hver for oss og på tvers

Tine Øst samler sine produsentlagsledere fra Innlandet, Felleskjøpet Agri har sin tillitsvalgtsamling for region 2 og 3 og Nortura har sitt Regionutvalgsmøte. Landkreditt samler også sine tillitsvalgte fra Oppland og Hedmark, og Oppland Bonde- og småbrukarlag og Hedmark Bonde- og småbrukarlag har styremøte her samme dag.

I et samfunn der alt for mye blir sektorinndelt, glemmer vi gjerne at alt henger samme med alt. Derfor er denne type fellesarena viktig for landbruket i Oppland og Hedmark, mener Landbruksråd Innlandet. Landbruksråd Innlandet er et fellesorgan for samvirkeorganisasjoner og faglag i våre to Innlandsfylker. Deres viktigste rolle er nettopp å legge til rette for felles møteplasser og kompetansebygging på tvers av organisasjonene.

Fra temakonferansen Mat og Landbruk Innlandet 2015

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere