Mat i sentrum - Midt i byen

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: øystein moi

Du kan alt no merke deg datoen 1. september. Denne laurdagen vil eit mangfold av av bondevener, lokale matprodusentar, lag og organisasjonar - og kvitkledde kokkar gjere om torvet i Kristiansand til ein gigantisk matmarknad. Arrangørane vonar at meir enn 10 000 personar vil vitje Wergelandsparken, Øvre Torv - og Nedre Torv i løpet av dagen.

Det er organisasjonen Landbrukets Dag som er formell arrangør av denne festdagen, men  med seg på laget har ein fått gode, solide og røynde støttespelarar som m.a. Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Kristiansand kommune og Bondelaget.
Ein kan samstundes minne om at det og er Landbrukets Dag som kvart år arrangerer den store mat- og landbruksmessa Naturligvis  på Evjemoen.


Foto: øystein moi

Når det gjeld det endelege programmet så vil me sjølvsagt kom attende til dette når alle detaljane er på plass. Men ein kan alt no love at dette vert ei kraftfull og ikkje minst minnerik markering, feiring om du vil , av landbruket på Agder.
Mat i sentrum. Ei  omdømebyggjing av det som utan atterhald representerer ei av dei aller viktigaste næringane i heile røystekrinsen. I heile landet. Norsk matproduksjon, kortreist mat, trygg mat - og nok mat er velkjende omkverve som garantert aldri vil gå av moten.


Foto: øystein moi
 

Fleire lokale matprodusentar vil vere tilstades for å presentere  sine smakfulle og stuttreiste delikatesser. Frå hovudscena vil ein servere ei rekkje med musikalske og kulturelle høgdepunkt. Unge talentfulle kokkelærlinger skal syte for at ingen reiser svoltne heim frå Torvet denne laurdagen.
Det vert grundig informasjon og fagleg rettleiing  kring spanande emne som honningproduksjon, kompostering, Inn På Tunet, reiseliv - og utdanning innen landbruk og naturbruk. Er du interessert i andelslandbruk, ja då er Torvet i Kristiansand rette staden å vere denne fyrste haustdagen i dette kalenderåret.
Ein ny, og urban trend, er at folk no dyrker sine eigne matvarer, frukt og grønt heime  på terassen - eller i bakgården midt i Kvadraturen.  Dette vert det ei grundig orientering - og opplæring om på Torvet. Eller kan hende det vert inne i sjølvaste Wergelandsparken blandt solmodne tomatar, sauekjøt frå Lista, poteter frå Redddal, moreller frå Evje - heimebaka stomp, syltetøy frå indre Agder  - og økologiske råvarer av mange slag frå Landbruksskulen i Søgne.
Vonleg vert dei å sjå representantane frå både Tine, Nortura, Birøkterlaget og Norske 4H.
Mykje er framleis på teiknebrettet. Ønskelista er lang. Ein folkefest skal det bli.
Mat i sentrum.Du he truleg aldri sett maken til dette. Midt i byen.


Foto: øystein moi

Ole Magne Omdal, rådgjevar i Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen, er ein av nøkkelpersonane som i desse dagar held på med planleggjinga av "Mat i sentrum."
Omdal lovar å stille i mørk dress - og han lovar samstundes å hente fram den finaste bilen frå garasjen når han ynskjer tusenvis av gjestar velkomen til Torvet. Til Wergelandsparken. Til folkfesten.
Til Mat i sentrum.
 

Gratulerer så mykje - betre enn dette kan det ikkje gjerast

To mjølkeprodusentar frå Åseral har mottatt Mjølkespannet for å ha levert elitemjølk i meir enn samanhengande 25 år. Karin og Bjørn Ljosland - og Inger Marie og Ove Austegard Utdelinga fann stad under ei høgtideleg markering på Lillestrøm i forkant av TINE sitt årsmøte.

Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvoter for lisensfelling av jerv og ulv i 2018/2019. Kvotene er på to dyr av hver art og gjøres gjeldende for hele regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder).

Bilete frå Bondetinget 2018

Årsmøte 2018 i Norges Bondelag er historie. No er det mygg, klegg, rundballeplast, kortreiste jordbær og spelsau på sumarbeite som stend på timeplanen for bøndene i tida som kjem. Ein solid delegasjon med utsendinger frå båe agderfylka var hjarteleg tilstades på Bondetinget. Her fylgjer ein usensurert fotografisk dokumentasjon på frammøte.

Stemningsrapport frå høgfjellet i Sirdal

Medan åker og eng, beitemark og glodheite bønder i desse dagar lengtar etter ei skikkeleg rotbløyte - så er det heilt andre tilhøve som møter Spelsauen i Sirdalsheiene. Tor Arne Liland har sendt osss desse flotte bileta frå Breievatnsbekken, 650 m.o.h. Stemningsfullt, grøderikt og vakkert.

Bønder, plast og omdømme

Hvordan vi i landbruket håndterer eget avfall, og hvordan folk rundt oss oppfatter dette, vil påvirke næringas omdømme, negativt eller positivt.

Feltstykke

Bonden må stundom take meir av ansvaret på eigne skuldre

- Når marknaden er metta, når overproduksjon er resultatet, då må bonden sjølve take meir av ansvaret. Det nyttar ikkje til ei kvar tid å velte alt ansvar øve på Nortura. Knut Helmer Feltstykke. Røynd grisebonde, fast sete i fylkesstyret i Aust-Agder Bondelag og fylkesleiar i Norsvin, avd. Agder.

På gardsbesøk hjå Tove og Tor Arne liland

Hjå familien Liland, på Tonstad i Sirdal,finn du både hjarterom og husrom. Venesæle folk som i årevis he teke i mot born - og unge sambygdinger til omvisning på garden. Spanande og lærerike dagar. Godt naboskap - og stuttreist mat på bordet.

Innstiller på gjenvalg av Birte Usland

Valgnemda innstiller på gjennvalg av Birte Usland, fra Marnardal, som medlem av hovedstyret i Norges Bondelag.Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 6.-7. juni 2018.

Inngår jordbruksavtale med staten

Jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2019. Onsdag kveld ble Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag enige med staten om en jordbruksavtale - etter ni dager med forhandlinger.

Jordbruk blir dårligere butikk

I fjor vår vedtok stortinget at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres. Med regjeringas nåværende tilbud vil det motsatte skje.

Bli med oss på dugnad – Naturligvis

Styret har vedteke at det i år blir utbetalt ei godtgjersle på 100.- kroner for kvar utført arbeidstime. Dette er ei godtgjersle som vert utbetalt til det laget / den organisasjonen som vedkomande dugnadsarbeider representerer.

Dette skjer i Agder

Fredag
17
August

Naturligvis 2018 - Evjemoen

Evjemoen

Våre samarbeidspartnere