Mat - en menneskerett

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

I dag markeres FNs matvaredag. Dette er derfor en god dag for politikere å snu trenden med nedbygging av matjord. Det skal ikke lønne seg å bygge ned god matjord framfor å bygge på uproduktiv mark, noe det er rikelig av, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

I forbindelse med FNs matvaredag, er følgende kronikk sendt regionaviser i Oppland. Den har stått på trykk i OA, GD og Valdres.

På 20 år har vi i Norge bygget ned matjord tilsvarende 47 000 fotballbaner. På et slikt areal kunne det vært dyrket korn som kunne gitt 300 millioner brød. Verdens befolkning øker dramatisk. I 2050 er vi 9,3 milliarder. Vi har ikke råd til å svekke egen matproduksjon lenger!

16. oktober hvert år markerer FN verdens matvaredag. Menneskerettserklæringen fra 1948 anerkjenner retten til mat som en menneskerettighet. FN-konvensjon om forpliktelse til å sørge for matsikkerhet sier at enhver nasjon har rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning. Innen 2050 må verdens matproduksjon øke med 60 %.

FNs klimapanel forventer at temperaturen på jorda vil stige. Områder som i dag er tørre vil utsettes for mer tørke, mens vi vil oppleve våtere og mer ekstrem nedbør i Norge. Dette vil skape store utfordringer for verdens matproduksjon. Vi i Norge kan ikke lukke øynene for at dette angår også oss.

I dag produserer Norge under halvparten av maten nordmenn spiser, inkludert fisk. Norge har en av de mest hurtigvoksende befolkningene i Europa. Med dagens svake jordvern, svekkes sjølforsyningsgraden. Vi klarer ikke lenger å opprettholde sjølforsyningsgraden til vår voksende befolkning.

Hvis det ikke skjer endringer blant annet i arealpolitikken, må altså Norge basere seg på økt importert av mat i framtida for å brødfø egen befolkning. Vi vil dermed legge beslag på matjord i utlandet for å mette oss selv. I ei framtid med økt befolkning og knapphet på mat er det ingen selvfølge at Norge får kjøpe den maten vi ønsker.

Kun tre prosent av Norges landareal er i dag dyrka, og vi har også svært begrensede muligheter til å dyrke opp nye arealer. Siden 1993 har nær 10 000 dekar dyrka jord og over 6 000 dekar dyrkbar jord årlig blitt omdisponert til andre formål enn matproduksjon. Fra ett dekar kornjord får vi omtrent 1000 brød i året. Siden 1993 har vi i Norge med andre ord bygd ned produksjonsarealet til over 300 millioner brød eller et areal som tilsvarer nær 47 000 fotballbaner. Et minste krav er at dagens nedbygging av matjord halveres.

Den nylig vedtatte landbruks- og matmeldinga fastslår at vi skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten i Norge. Det vil si 20 prosent økning innen 2030. Da er ikke løsningen å bygge ned, men derimot å øke arealene for matproduksjon. Alle land, også Norge, må ta ansvar for egen matproduksjon og ta vare på produksjonsarealene. Skal vi kunne nå målet om økt matproduksjon må vi ha arealer å produsere på.

Det er umulig ikke å bygge ned noe dyrka mark, men desto viktigere er det at myndigheter og utbygger ser etter alternative traseer. Matjorda må verdsettes som det den er, nemlig livsviktig areal for framtidig matproduksjon. Det skal ikke lønne seg å bygge ned god matjord framfor å bygge på uproduktiv mark, noe det er rikelig av. Vi har som mål at all dyrka og dyrkbar mark skal ha et juridisk vern. Det må være fylkesmannen og ikke den enkelte kommune som avgjør om matjord kan vike for særlig viktige samfunnsinteresser.

Heldigvis ser vi noen lyspunkt midt oppi denne nedbyggingen. Her i Oppland har vi noen gode eksempler på anleggsarbeid der utbygger legger til side matjorda, legger til rette for oppdyrking av andre areal og flytter matjorda dit. Illustrasjonsbildet fra E6-utbygginga ved Tretten i Gudbrandsdalen viser nettopp eksempel på at dette delvis blir gjort. Om jordvern må vike på enkelte areal krever Norges Bondelag nydyrking av et dobbelt så stort areal, innen samme klimatiske- og topografiske område.

Fra E6-utbygginga ved Tretten i Gudbrandsdalen. Foto: Ola Råbøl

Norges Bondelag er opptatt av å sikre mattilgangen i framtida, også i Norge. Det må derfor være en prioritert oppgave å ta vare på de arealene som kan gi oss mat på bordet. Vi oppfordrer derfor våre politikere til å følge fjellvettregelen også når det gjelder nedbygging av matjord; ”Vend i tide – det er ingen skam å snu!”.

Kontaktperson: Trond Ellingsbø

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere