Manglende oppfølging av rovviltforliket gjør sauebøndene frustrerte og fortvilet.

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Rovviltkontakt i Oppland Bondelag og sauebonde på Lesja, Bjørn Magnus Tordhol, er fortvilet over den manglende oppfølginga av Stortingets rovviltforlik.

Bjørn Magnus TordholTordhol har ikke mange timer søvn om natta nå. Sauebøndene på Lesja har i år hatt en tøff start på beitesesongen. I tillegg til de vel 70 beitebrukere med sau som går på skift i fjellet, er det tilsatt 8-10 beitetilsyn som skal ha tilsyn med beitedyra hele sommeren.

Hadde Stortingets rovviltforlik blitt fulgt hadde vi unngått den slaktinga av beitedyr vi har sett i Lesjafjellet i sommer, sier Tordhol.  På grunn av rovviltforliket i Stortinget i fjor var vi optimistiske foran beitesesongen i år. Når beitesesongen så startet med at to ulver fikk ferdes fritt i et område som er definert som prioritert beiteområde for husdyr (på lik linje med resten av Oppland), er det både frustrerende og fortvilende. I slike områder skal det i følge rovviltforliket ikke være rovdyr som representerer skadepotensial. Og nå har også jerven dukka opp i Lesjafjellet.

Han roser rovviltnemnda og Oppland Fylkeskommune som har reagert kraftig på den manglende oppfølgingen av rovviltforliket fra 2011.

Rovviltnemndas leder Ivar Odnes mener vi har hatt situasjoner her i fylket som forvaltningsmessig ikke er håndtert i tråd med tråd med rovviltforliket. Brevet til Miljøverndepartementet kan du lese mer om her. Rovviltnemnda i Oppland hadde sitt siste møte 28. juni, og referatet fra dette møtet kan du lese her.

Oppland Fylkeskommune har skrevet en uttalelse til Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

 

I fjor ble det sluppet 18581 sau, herav 11848 lam i Lesja fordelt på 77 beitebrukere. Tapsprosenten for sau og lam var på 7,94.

For hele fylket ble det i fjor sluppet 235543 sau, herav 150467 lam fordelt på 1182 beitebrukere. For fylket var tapsprosenten 5,59.

(Tall fra Fylkesmannen i Oppland)

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere