Manglende oppfølging av rovviltforliket gjør sauebøndene frustrerte og fortvilet.

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Rovviltkontakt i Oppland Bondelag og sauebonde på Lesja, Bjørn Magnus Tordhol, er fortvilet over den manglende oppfølginga av Stortingets rovviltforlik.

Bjørn Magnus TordholTordhol har ikke mange timer søvn om natta nå. Sauebøndene på Lesja har i år hatt en tøff start på beitesesongen. I tillegg til de vel 70 beitebrukere med sau som går på skift i fjellet, er det tilsatt 8-10 beitetilsyn som skal ha tilsyn med beitedyra hele sommeren.

Hadde Stortingets rovviltforlik blitt fulgt hadde vi unngått den slaktinga av beitedyr vi har sett i Lesjafjellet i sommer, sier Tordhol.  På grunn av rovviltforliket i Stortinget i fjor var vi optimistiske foran beitesesongen i år. Når beitesesongen så startet med at to ulver fikk ferdes fritt i et område som er definert som prioritert beiteområde for husdyr (på lik linje med resten av Oppland), er det både frustrerende og fortvilende. I slike områder skal det i følge rovviltforliket ikke være rovdyr som representerer skadepotensial. Og nå har også jerven dukka opp i Lesjafjellet.

Han roser rovviltnemnda og Oppland Fylkeskommune som har reagert kraftig på den manglende oppfølgingen av rovviltforliket fra 2011.

Rovviltnemndas leder Ivar Odnes mener vi har hatt situasjoner her i fylket som forvaltningsmessig ikke er håndtert i tråd med tråd med rovviltforliket. Brevet til Miljøverndepartementet kan du lese mer om her. Rovviltnemnda i Oppland hadde sitt siste møte 28. juni, og referatet fra dette møtet kan du lese her.

Oppland Fylkeskommune har skrevet en uttalelse til Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

 

I fjor ble det sluppet 18581 sau, herav 11848 lam i Lesja fordelt på 77 beitebrukere. Tapsprosenten for sau og lam var på 7,94.

For hele fylket ble det i fjor sluppet 235543 sau, herav 150467 lam fordelt på 1182 beitebrukere. For fylket var tapsprosenten 5,59.

(Tall fra Fylkesmannen i Oppland)

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere