Mange sterke inntrykk etter møte med flomrammede bønder.

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Det var ordene landbruksminister Trygve S. Vedum brukte i sin oppsummering av dagens befaring i flomområder i Målselv kommune. Programmet var tettpakket, men det ble allikevel tid til prat med endel av de sterkest ramma bøndene.

Status for Målselv kommune er at 28 bønder er rammet av flommen, hvorav 18 er hardt rammet. 14% av landbruksarealet i kommunen er ødelagt, 10% av melkebøndene i kommunen er rammet, 2 potetbønder har mistet all sin avling, 6 potetprodusenter er rammet og det er per i dag cirka 4200 daa  i Målselv kommune som er ødelagt. Dette tallet kan stige etterhvert som man får mer oversikt.  

Første møte på befaringen var med huseier Ruth Alvheim, hun er en av de som ble evakuert vekk fra huset sitt. Flommen holdt på å ta med seg huset, men det ble etter alt hell stående igjen. Alvheim forteller at alt skjedde veldig fort, det var kun snakk om 10min- 15 min fra alt så trygt ut, til at flommen hadde gravd seg helt inntil husveggen.

Øverst i Kirkesdalen traff følget tilfeldig på bonde Steinar Johnsen, han er en av de som er hardest rammet av flommen. Han er nå adskilt fra dyrene han har på utmarksbeite, cirka 50 okser. Veien til utmarka er stengt av blanding av jordras, steinras, samt flommens graving. Den eneste måten å komme inn på er ved bruk av helikopter. Da Vedum traff han var han på tur hjem med noen kalver fra innmark, de hadde vært utsatt for bjørneangrep. Johnsen er svært fortvilet over situasjonen, han synes det er vanskelig å ikke få sett til dyrene i utmarka, spesielt nå som han vet at det er bjørn som herjer. I tillegg kan han ikke starte med noe opprydding etter flommen, alt utstyret har reist med elva. Flommen tok med seg plog, harv, åkerrulle osv, samt en stor snøfres.

Lenger ned i Kirkesdalen var Bjørn Kvarmen tilstedet, som en av bøndene i en stor samdrift i Kirkesdalen. Av de 1500 daa som de høster er cirka 700-800 daa enten gjørmebelagt, tatt av flommen eller står fortsatt under vann. Samdriften håper på en god 2.slått på de areal som ikke er berørt, men ser mørkt på å kjøpe inn fôr til 260 melkekyr gjennom vinteren.

Potetbonde Bjørn Einar Rognmo var også tilstedet. Han driver i dag 220 daa med potet i Målselv, all hans avling er ødelagt. Han har 100% tap på grunn av flommen. Dette er en meget fortvilet situasjon for Rognmo, det er ikke mer enn 2 år siden det var krise i Troms og potetbøndene har ikke bare mistet all avling, men også neste års settepotet.

Dagen ble avsluttet på Kirkesdalen samfunnshus, hvor man fikk anledning til å stille ministeren spørsmål. En av bekymringene til gårdbrukerne er de høye egenandelene de må ut med vedrørende avlingssvikt. Det er kun to år siden mange av de samme bøndene var rammet sist. Dette er noe Troms Bondelag ønsker i møte mandag å utfordre fylkeskommunen på. Det er helt klart at det trengs et nytt spleiselag for å få bøndene gjennom årets krise.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere