Mange ønsket å delta i debatt

Publisert 16.03.2016
  • Tips en venn om denne siden

Matjord i Troms går ut av drift, på grunn av sammensatte årsaker. Utarming, omdisponering, effektivisering, klimautfordringer og maskinell påvirkning er utfordringer som truer matjorda vår. Troms landbruksfaglige senter benyttet anledninga til å ønske velkommen til grovfôrstudier og større fokus på agronomi.

Grovfôrstudiet er et deltidsstudium på 15 studiepoeng som tilbys av Nord Universitet i samarbeid med Troms landbruksfaglige senter, Norsk Landbruksrådgiving og OPUS Sortland. Studiet er beregnet for de som ønsker formell kompetanse og en best mulig utnyttelse av grovfôrarealet.

Der ønskelig å ha med seg alle som driver i dag også etter 2024.Målselv Bondelag ved Mette Pedersen Anfeltmo ønsker å støtte Østfold Bondelag, som foreslår 700 mill. kroner ekstra til små og mellomstore bruk per år til investeringer, for å ivareta de som sliter med å finansiering på grunn av lite ressursgunnlag per gård.

Daniel Arne Hansen mente at vi må ikke svartmale alt, det finnes lyspunkter også i Troms. Men det må satses på distriktene fremover! Det må gis høyere arealtilskudd til de små teigene som driftes, det er de som går ut først i effktiviseringsprosessene på gårdsbrukene.

Oddvar Skogli viste til kommunene som utviser konsesjon til folk som ikke har intensjoner om å drive eller bosette seg på landbrukseiendommer. Dette er ikke en forvaltning som gangner jordbruket, og det bør settes til et høyere forvaltningsnivå å behandle søknader om konsesjon.

Bitten Hanstad fremmet et ønske om at vi tar bedre vare på de nye i næringa. Hvis vi skal få til generajonskkifter i landbruket må vi bli bedre til å se muligheter og ivareta alle ressursene på gården.

Det var flere lokallag som var skeptiske til løsdriftskravet 2024. Det er veldig få i Troms fylke som har ombygd etter disse kravene i dag, og det vil bli vanskelig å skaffe kapital til å få bygd om brukene innen fristen. Det er derfor ikke ønskelig at Troms Bondelag fronter dette fremover, vi må få på plass dispensasjon for de brukene som ikke er nedslitt og fortsatt er drivverdige.

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere