- Må sikre egen matproduksjon

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

- Verdens befolkningsvekst, kriger, klimaendringer, naturkatastrofer og andre ekstreme hendelser skaper en økt sårbarhet rundt mat og vann. Staten må bruke politiske virkemidler for å sikre vår matforsyningssikkerhet, sa tidligere forsvarssjef Harald Sunde på Mat og Landbruk Innlandet.


Harald Sunde

I sitt foredrag for 270 tillitsvalgte innen landbruket i Hedmark og Oppland 14.11.17 tok Sunde utgangspunkt i spørsmålet Hvor god er norsk samfunnsberedskap?. Han tok for seg den globale trusselsituasjonen, og viste at svært mye er knyttet til kontroll over matproduskjonsarealer og vannressurser.

Verdens befolkning er nå 7 milliarder, og ifølge FNs prognoser vil den nå 9 milliarder innen 2048. Den forholdsmessig største befolkningsveksten kommer i Afrika, mens den største velstandsveksten kommer i Kina og andre asiatiske land. Med velstandsvekst øker matkonsumet.
Samtidig blir verdens matproduksjon svekket gjennom klimaendringene. Det blir tørrere rundt ekvator og våtere i nord og sør. I tillegg er det store konfliktområder rundt ekvator. Konfliktområdene mellom fattig og rik følger områdene som blir tørrere.

- Om 35 år trenger verdens befolkning dobbelt så mye mat som vi produserer i dag. Matproduksjon er et spørsmål om areal. I tillegg vil altså klimaendringer endre arealbruk, og det er bare et tidsspørsmål før det skjer i stort monn, sa Sunde.


Harald Sunde

Han mente at Norge har gode muligheter til å sørge for god samfunnsberedskap, men at det da må tas politiske grep.

- Norge er i dag ganske gode på enkelte områder, og relativt dårlig på andre områder. Det er relativt lite som skal til for at Norge kunne være en foregangsnasjon for å skape samfunnssikkerhet og beredskap. Men da må det tas politiske grep, sa Sunde.

Han tok til orde for at det må utarbeides en sårbarhetsanalyse for landet.

- Her trenger Norge å gå gjennom viktige samfunnsområder som landbruk, industri og bosettingsmønster, og se på hvilke faktorer som påvirker samfunnsutviklingen. Ut fra dette kan Staten ta gode beslutninger rundt blant annet matforsyning og matlagre. Jeg mener at Staten må bruke politiske virkemidler for å sikre vår forsyningssikkerhet, sa Sunde.

Han la vekt på at matproduksjon ikke er som annen vareproduksjon, siden det er tidkrevende biologiske prosesser.

- Jeg ble helt vantro da jeg fikk høre at Norge ikke hadde eget såkornlager. Nå er det heldigvis reetablert, og det er svært viktig, sa Sunde.

Snorre Lillebo fra Engerdal, som er tillitsvalgt i Tine Øst Trysil og Engerdal, spurte om hvilken betydning bosetting og landbruk over hele landet har for samfunnssikkerheten.

- Jeg er overbevist om at for å beholde land og frihet, så må vi gjøre vårt ytterste for å bruke hele landet. Det er så lettvint å urbanisere og trekke ut den siste profitten. Men vi må bruke noe midler til inntekts ervervelse for å sikre oss, sa Sunde.

Marianne Rønning fra Kvikne Bondelag Tine Øst – Tynset Vest lurte på hvor lenge Norge med dagens produksjon og forsyning ville ha mat og fôrforsyninger hvis grensene brått ble stengt.

- Det har jeg ikke noe tall for. Men det er viktig å minne samfunnet om at landbruk er råvareproduksjon, at næringskjeden er lang og tidkrevende, og det blir ekstremt sårbart for ytre påvirkning. Og det kan fort skje katastrofer i verden som gjør at vi må dele maten vår med andre, og ikke bare kan spise av den sjøl, sa Sunde, og avsluttet slik:

- For å få en god beredskap så må det til en felles forståelse mellom staten og produsentene. Produsenten må godtgjøre dyktighet og kvalitet, og at produksjonen må opprettholdes. Og så må fellesskapet ved Staten bruke politiske virkemidler for å sikre at vi har matproduksjon og forsyningssikkerhet.

Her er Sundes presentasjon.


Det var stort engasjement rundt tidligere forsvarssjef Harald Sundes foredrag. Snorre Lillebo (t.v.) og Marianne Rønning var blant dem som stilte spørsmål i debatten.
 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere