- Må sikre egen matproduksjon

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

- Verdens befolkningsvekst, kriger, klimaendringer, naturkatastrofer og andre ekstreme hendelser skaper en økt sårbarhet rundt mat og vann. Staten må bruke politiske virkemidler for å sikre vår matforsyningssikkerhet, sa tidligere forsvarssjef Harald Sunde på Mat og Landbruk Innlandet.


Harald Sunde

I sitt foredrag for 270 tillitsvalgte innen landbruket i Hedmark og Oppland 14.11.17 tok Sunde utgangspunkt i spørsmålet Hvor god er norsk samfunnsberedskap?. Han tok for seg den globale trusselsituasjonen, og viste at svært mye er knyttet til kontroll over matproduskjonsarealer og vannressurser.

Verdens befolkning er nå 7 milliarder, og ifølge FNs prognoser vil den nå 9 milliarder innen 2048. Den forholdsmessig største befolkningsveksten kommer i Afrika, mens den største velstandsveksten kommer i Kina og andre asiatiske land. Med velstandsvekst øker matkonsumet.
Samtidig blir verdens matproduksjon svekket gjennom klimaendringene. Det blir tørrere rundt ekvator og våtere i nord og sør. I tillegg er det store konfliktområder rundt ekvator. Konfliktområdene mellom fattig og rik følger områdene som blir tørrere.

- Om 35 år trenger verdens befolkning dobbelt så mye mat som vi produserer i dag. Matproduksjon er et spørsmål om areal. I tillegg vil altså klimaendringer endre arealbruk, og det er bare et tidsspørsmål før det skjer i stort monn, sa Sunde.


Harald Sunde

Han mente at Norge har gode muligheter til å sørge for god samfunnsberedskap, men at det da må tas politiske grep.

- Norge er i dag ganske gode på enkelte områder, og relativt dårlig på andre områder. Det er relativt lite som skal til for at Norge kunne være en foregangsnasjon for å skape samfunnssikkerhet og beredskap. Men da må det tas politiske grep, sa Sunde.

Han tok til orde for at det må utarbeides en sårbarhetsanalyse for landet.

- Her trenger Norge å gå gjennom viktige samfunnsområder som landbruk, industri og bosettingsmønster, og se på hvilke faktorer som påvirker samfunnsutviklingen. Ut fra dette kan Staten ta gode beslutninger rundt blant annet matforsyning og matlagre. Jeg mener at Staten må bruke politiske virkemidler for å sikre vår forsyningssikkerhet, sa Sunde.

Han la vekt på at matproduksjon ikke er som annen vareproduksjon, siden det er tidkrevende biologiske prosesser.

- Jeg ble helt vantro da jeg fikk høre at Norge ikke hadde eget såkornlager. Nå er det heldigvis reetablert, og det er svært viktig, sa Sunde.

Snorre Lillebo fra Engerdal, som er tillitsvalgt i Tine Øst Trysil og Engerdal, spurte om hvilken betydning bosetting og landbruk over hele landet har for samfunnssikkerheten.

- Jeg er overbevist om at for å beholde land og frihet, så må vi gjøre vårt ytterste for å bruke hele landet. Det er så lettvint å urbanisere og trekke ut den siste profitten. Men vi må bruke noe midler til inntekts ervervelse for å sikre oss, sa Sunde.

Marianne Rønning fra Kvikne Bondelag Tine Øst – Tynset Vest lurte på hvor lenge Norge med dagens produksjon og forsyning ville ha mat og fôrforsyninger hvis grensene brått ble stengt.

- Det har jeg ikke noe tall for. Men det er viktig å minne samfunnet om at landbruk er råvareproduksjon, at næringskjeden er lang og tidkrevende, og det blir ekstremt sårbart for ytre påvirkning. Og det kan fort skje katastrofer i verden som gjør at vi må dele maten vår med andre, og ikke bare kan spise av den sjøl, sa Sunde, og avsluttet slik:

- For å få en god beredskap så må det til en felles forståelse mellom staten og produsentene. Produsenten må godtgjøre dyktighet og kvalitet, og at produksjonen må opprettholdes. Og så må fellesskapet ved Staten bruke politiske virkemidler for å sikre at vi har matproduksjon og forsyningssikkerhet.

Her er Sundes presentasjon.


Det var stort engasjement rundt tidligere forsvarssjef Harald Sundes foredrag. Snorre Lillebo (t.v.) og Marianne Rønning var blant dem som stilte spørsmål i debatten.
 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere