Må samle bjørnemøkk for å få skyte bjørn

Av Terje Balandin,
  • Tips en venn om denne siden

Bjørn

Statens naturoppsyn gjennomførte bjørnemøte i Karasjok i samarbeid med NIBIO. Tema for møtet var menneskers møte med bjørn i naturen, arbeidet med DNA registrering og en gjennomgang av kjente individ i kommunen.

Miljødirektoratet har fastsatt kvoten på bjørn til 0 under lisensjakta i region 8 (Troms og Finnmark). Årsaken til dette er for få bjørner funnet under sanking av DNA i 2016. I Sør-Varanger gjennomføres det et betydelig arbeid med innsamling av DNA fra bjørn fra Statens side. I Karasjok derimot så er dette lite organisert og man er helt avhengig av å få inn bjørnemøkk fra lokalbefolkningen for å kunne fastslå antall individ i kommunen.

Konsekvensen av lite organisert DNA-innsamling i Indre-Finnmark er at man kjenner til noe bjørn i nærområdene til Karasjok. I områder langt fra vei og folk så har man svært liten oversikt. Dette gjør at bjørnerike Anarjokka nasjonalpark er et ubeskrevet blad der man vet svært lite om bjørnebestanden i området.

Hva er så utfordringen med dette?

Problemet er at Staten ved Miljødirektoratet fastsetter lisenskvotene på bjørn på bakgrunn av telte individ ved bruk av DNA for året i forveien. Dette gjør at for 2017 så får man ikke skyte bjørn i Finnmark på grunn av for lite telte bjørn i 2016. Dette skjer samtidig som systemet for telling av individ ikke fungerer i store deler av de beste bjørneområdene fylket.

Dette kan ikke fortsette.

Finnmark Bondelag forventer at systemet for fastsetting av antall individ blir omgjort fra årlig telte individ til modeller der man også tar hensyn til ukjente individ og kjente individer som man ikke lykkes å telle hvert eneste år.

Forvaltning av rovdyr på manglende grunnlag

Finnmark Bondelag registrerer at Miljødirektoratet overprøver Rovviltnemnda for Troms og Finnmark i sin anbefaling om gaupejakt på to individer i Finnmark og tre individ i Troms.

Tormod Nilsen løfter tungt

Bondetrim i Tana

Bønder har et hardt fysisk yrke der slitasjeskader er svært vanlig. Konsekvensen er ofte sykemeldinger og uføretrygd. Tana Bondelag har grepet tak i problemet og gjennomfører ukentlig bondetrim der forebygging står i fokus.

Rein på beite

Reindriftas krav til Oldereidet

Reindrifta kunne hatt alt å vinne på å holde seg til venns med bøndene, istedetfor å kreve oppheving av fredningssonene.

Åpen gård i Alta

1300 deltagere på åpen gård i Alta

Alta Bondelag har hatt tradisjon med å gjennomføre svært vellykkede "Åpen gård" arrangementer, og denne helgen ble ikke noe unntak. 1300 store og små var gjester på arrangementet.

Våre samarbeidspartnere