Lokallagsårsmøter Troms Bondelag

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Da er de fleste datoene for lokallagsårsmøtene i Troms Bondelag satt. Oversikten finner du under.

Oversikt lokallagsårsmøter Troms 2012
Bondelag Dato Tid Sted Besøk fra styret
Skånland- og Gratangen 8.okt 2000 Tjeldsundbrua Kro Asgeir Slåttnes
Selnes 8.okt 1100 Hjemme hos leder Rune Håkstad
Trondernes 27.okt dag/kveld Røkenes gård Asgeir Slåttnes
Storfjord 8.okt 1900 Hatteng Rune Håkstad
Tromsøysund 3.okt 1930 Ungdomshuset Kvaløyvågen Svein Olav Thomassen
Ibestad 16.okt 1300 Donsebrygga, Hamnvik Bernhardt Halvorsen
Lavangen 7.okt dag Fjellkysten Bernhardt Halvorsen
Malangen 17.okt 1100 U.I.L Røykenes klubbhus Tove Hanssen
Grytøy 9.okt 2030 Butikkloftet Daniel Arne Hansen
Kvæfjord 12.okt 1200 Kveøy grendehus Bernhardt Halvorsen
Midt Troms 10.okt 1100 Rønningen ungdomshus Tove Hanssen
Nordreisa 10.okt 1200 Reisafjord hotell Svein Olav Thomassen
Målselv 11.okt 1930 Rundhaug gjestegård Tove Hanssen
Bardu 11.okt 2000 Kommunehuset Bernhardt Halvorsen
Balsfjord 9.okt 2000 Cafe avec Svein Olav Thomassen
Kvaløy 25.okt 2000   Asgeir Slåttnes

 Endringer på deltakelse fra styret kan forekomme, men alle lokallag vil få besøk!

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere