Livlig og lærerik landbrukshelg

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Ingen tvil om at Landbrukshelga 2015 var allsidig, med 20 ulike kurs og flere fellesbolker. For en herlig gjeng med folk vi har hatt med oss! Her følger en kavalkade med smakebiter fra helga.

Først litt fakta om Landbrukhelga 2015:

  • 250 deltakere, jevnt fordelt fra Oppland og Hedmark - og med alle regionene i fylkene godt representert. Også aldersspredningen var solid, med mange unge deltakere. Kurshelga var så populær, at det ble nødvendig å opprette venteliste.
  • Kurshelga ble holdt på Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer i Oppland lørdag 31. januar - søndag 1. februar 2015.
  • Landbrukshelga tilbød 20 kursbolker innen melkeproduksjon, storfe, sau, fjørfe, svin, birøkt, drenering, korn, skogbruk, landbrukspolitikk, selvutvikling, Inn på tunet og slakt.
  • Arrangør av helga var Landbruksråd Innlandet. 14 ulike organisasjoner utgjør til sammen Landbruksrådet: Felleskjøpet, Tine, Nortura, Landkreditt Bank, Hoff, Mjøsen Skog, Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bygdekvinnelag, Oppland Bygdekvinnelag, Hedmark Bygdeungdomslag og Oppland Bygdeungdomslag.
  • Rød tråd gjennom Landbrukshelga var innovasjon og utvikling – fra de store nyskapingene til de små detaljene som utgjør suksessfaktoren på det enkelte gårdsbruk.
  • I tillegg til de 20 kursene i parallellsesjoner, inneholdt helga tre fellesforedrag for de 250 deltakerne.

Åpningsforedraget sto Torunn Linneberg (bildet) for, under tittelen Improvisasjon i hverdagen – en kilde til innovasjon. Linneberg er seniorrådgiver i Innovasjon Norge, og fokuserer på verdien av å tenke annerledes.

– Vær bevisste på at de ideene dere får i hverdagen kan være nyttige for samfunnet! I det lange løp kan en virksomhet ikke overleve ved å gjøre de samme tingene bedre og billigere, sa Linneberg.

Hun penset tilhørerne inn på bærekraft.

– Landbruket er selve kulturbæreren når det gjelder bærekraft. I årtusener har landbruket stått for det å dyrke og høste. Landbruket har en enestående mulighet og en svært viktig rolle innen bærekraftig utvikling, sa Linneberg, og pekte blant annet på mulighetene innen lokalmat og landbruksbasert reiseliv, sa hun.

Avslutningsforedraget var det brumunddøl Sjur Dagestad (bildet) som sto for. Et fyrverkeri av et foredrag, med tittelen Når hodet er fullt av gamle tanker. Se omtale her.

I tillegg til kursene, var det en egen bolk med erfaringsutveksling innen ulike produksjoner. Her ble deltakerne delt opp i små grupper, hvor de fikk utveksle synspunkter, utfordringer og erfaringer med andre som arbeider med det samme.

Erik Blakstad Haave (24) fra Sør-Fron satte stor pris på denne bolken, hvor han diskuterte sammen med andre som driver med eller har ønske om å drive med mjølkeproduksjon.

- Det var et stort pluss at det var satt av tid til en egen bolk med erfaringsutveksling, slik at en får høre hvordan andre gjør det, sier odelsgutten fra Sør-Fron, som kommer fra gård med 80 tonn melkekvote og sau.

Diskusjonen gikk blant annet om forskjeller mellom generasjonene, og om det å våge å sette seg høye mål. Konklusjon: Det må være lov å si at Norge skal være best på mjølkeproduksjon. Framgangen kommer lettere om alle vil snakke næringa opp og gi ros til dem som lykkes godt, mente gruppa. Den besto av Jon Einar Hulleberg, Kolbjørn Bratlien, Erik Blakstad Haave, Per Kristian Simengård, Gyda Gaarder Tøraasen, Julie Vaagaasar og Lars Olav Lund (bildet under).

Her følger flere bilder fra erfaringsutvekslingen:


Gyda Gaarder Tøraasen, Julie Vaagaasar og Lars Olav Lund.


Jon Einar Hulleberg (helt til venstre), Kolbjørn Bratlien og Erik Blakstad Haave.

Slik tar det seg ut når en storsal blir brukt til "grupperom" med engasjerte samtaler.


Guro Lajord (til høyre) fortalte om erfaringer med skanning i erfaringsutvekslingsgruppa for sau.


Flere stilte med stand på Landbrukshelga, her er Find my sheep fra Kvikne. Fra venstre potensiell kunde Åmund Lekve og selgerne Astrid Mjøen, Arnstein Solem og Marit Mjøen Solem.


Det mest populære kurset var kurset om LEAN i landbruket - sunt bondevett satt i system. Kursdeltaker Linda Suleng og foredragsholder Mette Ulvestad.


Bjørnar Sæther fra Østlandsforskning la fram forskningen han har gjort på oppdrag fra Oppland fylkeskommune om hvordan bonden lærer.


Inn på tunet-foredraget var veldig populært. Anne Helene Toft, Ingunn Sigstad Moen og Nina Sundqvist sto for dette. Matmerk-sjef Nina Sundqvist stilte opp på direkten fra hytta i Hafjell, og kom i sporty skiantrekk.


Erling Vold, Karoline Finstad Vold og Sigbjørn Aurland var engasjerte deltakere på fjørfekurs.


Felleskjøpets fjørfekurs ble holdt av Arne Onshus og Trude Ulven.


Victoria Lund og Arne Onshus var foredragsholdere på kurset Hvordan lykkes i svineproduksjonen.


Hedmark Bondelag-leder Einar Myki introduserte landbrukspolitikkens grand old man, Per Harald Grue, som foredragsholder på kurset i landbrukspolitikk. Les mer om Grues foredrag her.


Landbruksråd Innlandets leder, Ellen Anne Bergseng, sto for åpningen og ledelsen av Landbrukshelga.


Slik tar det seg ut når 250 deltakere har benket seg i storsalen på hotellet, klare for to dagers kursing.

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere