Lederskifte i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Vi er utrolig heldige som har fått beholde Trond Ellingsbø som leder så lenge, sier leder i valgkomiteen, Andreas Høiby. Trond har gjort en kjempejobb for Oppland Bondelag. Han har vært en god talsperson for Opplandslandbruket og for norsk landbruk. Trond signaliserte i fjor at han ønsket å gi seg, men han har gitt valgkomiteen tid til å finne den rette kandidaten.

Påtroppende og avtroppende leder i Oppland Bondelag. Her under fjorårets årsmøte.

Valgkomiteen la den kabalen i fjor med å foreslå Kristina Hegge som nestleder. Hun har hatt et travelt år i den stolen, og vi mener hun har gjort en god jobb som nestleder og rovviltkontakt i Oppland Bondelag, sier Høiby. Nå er hun også inne i sluttfasen på mentorprogrammet Ta Grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke. Dette gjør at vi mener hun er godt kvalifisert til lederjobben, sier Høiby.

 

Anders Hole Fyksen foreslås som ny nestleder

Anders Hole Fyksen fra Gausdal og Bjørnhild Kihle fra Østre Toten foreslås gjenvalgt for to nye år i styret. Anders Hole Fyksen er i tillegg foreslått som ny nestleder når Kristina Hegge rykker opp.

Lars Egil Blekkerud fra Gran og Olav Røssum fra Nord-Fron er foreslått inn på plassene som nytt styremedlem og som fast møtende 1. vara. Hvem som får den ene og den andre plassen er imidlertid ikke valgkomiteen helt enige om.

Valgkomiteens representant fra Nord-Gudbrandsdalen ønsker Olav Røssum inn på fast styreplass og Blekkerud på 1. vara. Mens de fire andre i valgkomiteen ønsker Lars Egil Blekkerud på fast styreplass og Røssum som 1. vara. Begge møter uansett fast i styret, og nå er det opp til årsmøtet og avgjøre saken.

Jon Lerhol fra Vang er ikke på valg.

Ole Kristian Oldre fra Øystre Slidre foreslås som 2. vara og Kristian Bleken fra Fåberg som 3. vara.

 

Valgkomiteen: f.v Alf Bernhard Ouren, Jon Waalen, Ellen Marie Gjeilo, Andreas Høiby og Henrik Grøndalen

 

Kontaktperson: Andreas Høiby, telefon 91120408.

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere