Lederskifte i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Vi er utrolig heldige som har fått beholde Trond Ellingsbø som leder så lenge, sier leder i valgkomiteen, Andreas Høiby. Trond har gjort en kjempejobb for Oppland Bondelag. Han har vært en god talsperson for Opplandslandbruket og for norsk landbruk. Trond signaliserte i fjor at han ønsket å gi seg, men han har gitt valgkomiteen tid til å finne den rette kandidaten.

Påtroppende og avtroppende leder i Oppland Bondelag. Her under fjorårets årsmøte.

Valgkomiteen la den kabalen i fjor med å foreslå Kristina Hegge som nestleder. Hun har hatt et travelt år i den stolen, og vi mener hun har gjort en god jobb som nestleder og rovviltkontakt i Oppland Bondelag, sier Høiby. Nå er hun også inne i sluttfasen på mentorprogrammet Ta Grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke. Dette gjør at vi mener hun er godt kvalifisert til lederjobben, sier Høiby.

 

Anders Hole Fyksen foreslås som ny nestleder

Anders Hole Fyksen fra Gausdal og Bjørnhild Kihle fra Østre Toten foreslås gjenvalgt for to nye år i styret. Anders Hole Fyksen er i tillegg foreslått som ny nestleder når Kristina Hegge rykker opp.

Lars Egil Blekkerud fra Gran og Olav Røssum fra Nord-Fron er foreslått inn på plassene som nytt styremedlem og som fast møtende 1. vara. Hvem som får den ene og den andre plassen er imidlertid ikke valgkomiteen helt enige om.

Valgkomiteens representant fra Nord-Gudbrandsdalen ønsker Olav Røssum inn på fast styreplass og Blekkerud på 1. vara. Mens de fire andre i valgkomiteen ønsker Lars Egil Blekkerud på fast styreplass og Røssum som 1. vara. Begge møter uansett fast i styret, og nå er det opp til årsmøtet og avgjøre saken.

Jon Lerhol fra Vang er ikke på valg.

Ole Kristian Oldre fra Øystre Slidre foreslås som 2. vara og Kristian Bleken fra Fåberg som 3. vara.

 

Valgkomiteen: f.v Alf Bernhard Ouren, Jon Waalen, Ellen Marie Gjeilo, Andreas Høiby og Henrik Grøndalen

 

Kontaktperson: Andreas Høiby, telefon 91120408.

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere