Ledermøtets idèdugnad til næringspolitisk program for 2013-2017

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Lokallagslederene i Troms bondelag har i dag arbeidet med å finne gode idèer og innspill til Bondelagets nye prinsipprogram, som skal vedtas i årsmøtet til Norges Bondelag neste sommer.

En av oppgavene under ledermøtets første dag, var å foreslå hva Troms bondelag mener skal være innholdet i nytt næringspolitisk program. Første innspillsrunde er 25.november for lokal- og fylkeslaga. Etter jul vil det komme et forslag til program, med påfølgende høring ut i lokal- og fylkeslag.

Fra venstre: Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag, Einar Johan Dons, Ibestad Bondelag, Svein Olav Thomassen, fylkesstyret og Inge Thorwarth, Selnes bondelag.

Fra venstre: Daniel Arne Hansen, fylkesstyret, Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv bondelag, Per Skorge, Norges Bondelag, Jan Olav Angell, Grytøy bondelag og Anita Skånhaug, fylkeskontoret

Fra venstre: Atle Aronsen, Storfjord bondelag, Rune Håkstad, fylkesstyret, Ellinor Sanden Jensen, Tromsøysund bondelag og Osvald Rafaelsen, Skånland- og Gratangen bondelag

Fra venstre: Edmund Ludvigsen, Trondernes bondelag, Tove Hanssen, fylkesstyret, Asgeir Slåttnes, fylkesstyret, Tor Einar Bones, Bardu bondelag og Randi Hokland, Kvæfjord bondelag

Fra venstre: Arild Heim, Balsfjord bondelag, Jan-Harald Tørfoss, Nordreisa bondelag, Tone Rubach, Grytøy bondelag, May-Hege Bårdsen, Kvaløysletta bondelag, og Bernhardt Halvorsen, fylkesstyret

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere