Landbruksministeren invitert til Oppland

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksminister Sylvi Listhaug fra FrP hadde akkurat fått overlevert nøkkel til kontoret sitt da Samarbeidsrådet for landbruket i Hedmark og Oppland sendte invitasjon til temakonferansen for landbruket i Innlandet.

Oppland og Hedmark er to viktige fylker i forhold til landets matproduksjon, og for oss er det viktig å komme i dialog med den nye landbruksministeren, sier fylkesleder Trond Ellingsbø i Oppland Bondelag. Temakonferansen for landbruket i Innlandet samler over 200 tillitsvalgte for landbruket, og er derfor en gylden anledning til nettopp dette. Konferansen er 19.-20. november på Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer. 

En av programpostene for konferansen er "Etter valget - hva nå?" Her er det klart vi ønsker oss landbruksministeren, sier fylkeslederne.

Hver organisasjon starter med egne møter fra morgenen av den 19. Oppland Bondelag og Hemark Bondelag samles her til felles ledermøte. De andre medlemsorganisasjonene i Samarbeidsrådet samler også sine tillitsvalgte til egne møter. På ettermiddagen samles alle til felles temakonferanse, og denne vil fortsette dagen etter.

Anne Marthe Ølstad presenterer den drømmetillitsvalgte på temakonferansen for to år siden.

Marked og markedstilpasninger

Temakonferansen starter med fokus på marked og markedstilpasninger for den enkelte bonde:

  • Markedsreguleringer v/ Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke
  • Bondens mat v/Mari Sangnæs, Bondens Marked produsent, Brandbu
  • Salgsmekanismer/forbrukerpsykologi v/Espen Gultvedt, BAMA
  • Kontraktprodusentenes hverdag v/Ivar Skramstad, Gartnerhallen

Det blir middag og sosialt samvær utover kvelden.

Onsdag starter vi med Vitensenteret Innlandet. De satser nå å få landbruket inn i det pedagogiske opplegget på Vitensenteret gjennom prosjektet "fra helt på jordet til helt på jordet".

Hva tenker ungdommen på? May-Elin Imset fra Løten vil gi oss noen betraktninger rundt dette temaet.

Den forrige regjeringen satte ned et utvalg "Innlandsutvalget". Leder i utvalget Sverre Narvesen setter fokus på næringsliv og muligheter.

Etter valget - hva nå?

Med oss her har vi lederne i noen av landbrukets organisasjoner, blant annet Nils T. Bjørke i Norges Bondelag og Sveinung Svebestad i Norsk Landbrukssamvirke.

Fra de borgerlige partiene har vi en foreløpig avtale med Svein Flåtten i Høyre og Rigmor Andersen Eide i KrF, men endelig deltakelse vil bli klarlagt etter at de har konstituert seg. Landbrukspolitisk talsmann for  Venstre, Pål Farstad er forespurt. I tillegg kommer tidligere landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum fra Sp.

Fra eget fylke har vi fått flere sentrale personer i det landbrukspolitiske miljøet. Hanne Blåfjelldal fra Sør-Aurdal er Statssekretær for Sylvi Listhaug og Morten Ørsal Johansen fra Nordre Land er FrPs landbrukspolitiske talsmann på Stortinget. Disse er aktuelle å invitere, men vi avventer svar fra Landbruksministeren.

Ine Wigernæs, dr.scient i fysiologi og rådgiver ved Beitostølen Helsesportsenter vil avslutte konferansen.

 

 

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere