Landbruksmeldinga hovedsak på regionmøtene i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Neste uke samles vel 100 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland til fem ulike regionmøter.

Mandag starter regionmøtene opp, og første region ut er Nord-Gudbrandsdalen. Tirsdag kveld har Gjøvik- og Totenlagene møte på Gjøvik, og onsdag er det dagmøte for Valdreslagene og kveldsmøte for Hadeland og Land. Tillitsvalgte fra Sør-Gudbrandsdalen avslutter møteserien i Øyer torsdag kveld.

Landbruksmeldinga blir hovedsaken som skal diskuteres, både selve meldinga og det arbeidet som skal gjøres i lokallagene og i fylkeslaget framover før meldinga skal vedtas av Stortinget på vårparten. 

Vårens jordbruksforhandlinger blir første test på hvilke virkemidler Regjeringen vil sette inn for å nå målene i meldinga. Arbeidet fram mot disse forhandlingene blir også en sak på regionmøtene i tillegg til andre aktuelle saker fra lokallagene og fra fylkeslaget.

Organisasjonssjef Ola Råbøl deltaker på alle møter. Styremedlemmene i Oppland Bondelag møter i sine respektive regioner. I tillegg vil valgkomiteens representant fra regionen delta for å få innspill til sitt arbeide fram mot årsmøtet i Oppland Bondelag 14.-15. mars.

 

 

 

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere