Landbruksmeldinga hovedsak på regionmøtene i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Neste uke samles vel 100 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland til fem ulike regionmøter.

Mandag starter regionmøtene opp, og første region ut er Nord-Gudbrandsdalen. Tirsdag kveld har Gjøvik- og Totenlagene møte på Gjøvik, og onsdag er det dagmøte for Valdreslagene og kveldsmøte for Hadeland og Land. Tillitsvalgte fra Sør-Gudbrandsdalen avslutter møteserien i Øyer torsdag kveld.

Landbruksmeldinga blir hovedsaken som skal diskuteres, både selve meldinga og det arbeidet som skal gjøres i lokallagene og i fylkeslaget framover før meldinga skal vedtas av Stortinget på vårparten. 

Vårens jordbruksforhandlinger blir første test på hvilke virkemidler Regjeringen vil sette inn for å nå målene i meldinga. Arbeidet fram mot disse forhandlingene blir også en sak på regionmøtene i tillegg til andre aktuelle saker fra lokallagene og fra fylkeslaget.

Organisasjonssjef Ola Råbøl deltaker på alle møter. Styremedlemmene i Oppland Bondelag møter i sine respektive regioner. I tillegg vil valgkomiteens representant fra regionen delta for å få innspill til sitt arbeide fram mot årsmøtet i Oppland Bondelag 14.-15. mars.

 

 

 

 

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere