Landbrukskonferanse på Leknes

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Et engasjert og bredt publikum deltok 14. februar på landbrukskonferanse på Leknes. Tittelen var ”Framtidstru eller Framtidstrua” og blant foredragsholderne var Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Han presenterte den nye landbruksmeldinga under tittelen ”Potensialet og utfordringene. Er det samsvar mellom virkemiddelbruk og mål?”

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad var en av innlederne – han fokuserte på de muligheter som ligger for en positiv utvikling av næringa i Nord-Norge generelt og Nordland spesielt samt hadde et særlig fokus på Arktisk Landbruk. Også rovviltforvaltinga ble kommentert som viktig for store deler av Nordlands beitenæring!

For øvrig deltok representanter for Samvirke v/ Tine og Nortura. Disse fremhevet de muligheter og utfordringer som ligger i bl.a. arbeid med Arktisk Landbruk samt fokuserte på muligheter for å understøtte lokalmatprodusenter gjennom sitt distribusjonsapparat. Fylkesleder Bernt Skarstad utfordret Nortura spesielt i forhold til viktigheten av å bevare Thulefjord her i Bodø/Nordland – dette unnlot Nortura å svare på!

Etter en bred og god paneldebatt avsluttet konferansen med eksempler på produsenter og leverandører som har lyktes i sin satsing – da ved Bondens Marked, Thon Svolvær og LofotenMat. Dette var engasjerte foredrag som viste noen av de muligheter som finnes innen ulike markedssegmenter.

Det var påmeldt 121 deltakere – og Vestvågøy/Lofotr vikingmuseum presenterte en fantastisk flott ramme rundt et godt arrangert landbruksseminar!


Fylkesleder Bernt Skarstad, Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og stortingsrepresentant Torgeir Trældal (FrP) deltok aktivt i paneldebatten som ble arrangert som en del av landbrukskonferansen på Leknes.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere